1) Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект. Монографія. – Одеса: Юрид. література. – 2001. 328с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .—
2) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .—
3) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .—
4) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .—
5) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .—
6) Про визначення права за його джерелом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 103-107
7) Ідея права у Г. Гегеля // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 107–113
8) Історія розробки і джерела Литовського статуту 1529 року // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 113-119.
9) Поняття державного контролю та його основні види // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 119-122
10) Кримінальна відповідальність за співучасть у майнових деліктах у Литовському Статуті // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 122-127
11) Поняття державної та офіційної мови в сучасній юридичній науці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С.128-131
12) Сутність, значення та види заходів адміністративного припинення, що застосовуються в діяльності міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 131-137
13) Форми адміністративної діяльності дільничих інспекторів міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 137-142.
14) Особливості застосування адміністративно-правових норм для регулювання взаємовідносин між суб'єктами державного управління безпекою дорожнього руху // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 14-20
15) Основні форми реалізації права громадян на свободу маніфістацій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 142-148
16) До питання про реалізацію права громадян на захист у сфері адміністративного процесу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 148-151
17) Деякі теоретичні аспекти поняття суті оперативно-розшукової інформації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 151-156
18) Формування системи законодавчого регулювання проблеми біженців в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 157-163
19) Методи удосконалення адміністративного законодавства України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 163-168
20) Сучасні проблеми застосування адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С.168-173.
21) Деякі питання правового забезпечення взаємодії слідчого з органом дізнання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 173-176
22) Особливости правового статусу засуджених до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 177-180
23) Забезпечення техногенної безпеки внутрішніми військами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 181-189
24) Про деякі проблеми відновлення (реконструкції) втраченої кримінальної справи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 189-192
25) Особливості психологічної підготовки персоналу ОВС України до дій в особливих умовах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С.195-198
26) Сучасний стан нормативно-правового забезпечення початкової підготовки кандидатів на службу в ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 198-203
27) Участь громадян та громадських формувань в охороні громадського порядку та боротьбі із правопорушеннями // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 20-24
28) Деякі аспекти зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С.203-207
29) Система відбору і підготовки кадрів для служби в підрозділах цивільної поліції ООН // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С.207-211
30) Організація управління виховним процесом в закладах освіти МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С.211-217
31) Громадська думка як критерій оцінки ефективності діяльності ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С.217-220
32) Цілі та принципи навчально-виховного процесу підготовки майбутніх працівників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 220-226
33) Теоретичні основи нормативно-правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 227-232
34) Основні підходи до оптимізації штатної чисельності кадрового складу кадрових підрозділів ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 232-237
35) Селянське (волосне і селянське) самоврядування під час проведення реформи 1861 р. в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 238-244
36) Патронат як форма участі громадськості у реалізації тюремної політики в Росії (ХІХ - ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 244-250
37) Підстави застосування органами ДАІ заходів припинення спеціального призначення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 25-30.
38) Тимчасові генерал-губернатори в роки першої російської революції 1905–1907 рр. на українських землях // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 250-255
39) Право власності іноземних піддіних на землю в Україні в роки першої світової війни // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 256-262
40) Утворення державних органів по регулюванню трудових відносин в Україні (1917–1918 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 262-267
41) Класово-політичний ухил в діяльності органів прокуратури Одещини у 20-х - на початку 30-х років ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 267-273
42) Прокуратура УСРР і вищі та центральні органи державної влади й управління республіки (20-ті - початок 30-х рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 273-279
43) Протиепідемічне законодавство Російської імперії та його застосування в Україні (сер. XVII – друга пол. ХІХ ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 279-284
44) Досвід правового регулювання оподаткування у стародавньому Римі і сучасність // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 284-289
45) Організаційно-правові засади діяльності Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 289-295
46) Відображення інтересів земель Федеративної Республіки Німеччини в структурі Федерального парламенту // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 295-299
47) Усвідомлення противоправності і його значення для кримінальної відповідальності за злочини проти державних фінансів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 3-7 .
48) Кримінально-правова оцінка оперативно-розшукової інформації у справах про злочини проти особи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 30-35
49) Проблеми забезпечення прав жертв злочинів у діяльності Ради Європи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 300-305
50) Україна в європейському інформаційному просторі: гравець в полі чи на лаві запасних? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 305-310
51) Пропрієтарна теорія інтелектуальної власності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 311-315
52) Принципи побудови сучасних бюджетно-правових відносин в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 315-319.
53) Право на копіювання і розповсюдження комп'ютерних програм // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 319-325
54) Встановлення змісту та застосування іноземного закону у цивільних справах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 325-331.
55) Професійні та інші знання як об'єкт вкладу в просте товариство // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 331-335
56) Щодо створення недержавних пенсійних фондів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 336-340
57) Основні види і напрямки діяльності кооперативів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 340-343
58) Види фінансового контролю: спроба класифікації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 343-348.
59) Моделювання розміщення вільних інвестиційних ресурсів торгових підприємств // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 348-353
60) Загально-профілактична діяльність органів внутрішніх справ по скороченню незаконного обігу наркотиків і зловживання ними // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 35-38
61) Проблемні питання термінології законодавства про службу в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 354-361
62) Державна служба як особливий різновид суспільної організації праці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 361-365
63) Заохочення як форма підвищення ефективності діяльності працівників ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 365-367
64) Сфера укладання контракту як особливого різновиду трудового договору // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 367-375
65) Пенсійне забезпечення в Україні: сучасний стан та реформування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 371-375
66) Ефективність економічного моніторінгу при забрудненні атмосферного повітря // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 376-380.
67) Додаткове розслідування: задача з двома невідомими // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С.38-44
68) Роль парламентаризму у функціонуванні політичної системи суспільства: теоретична модель, український досвід. перспективи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 381-384
69) Українська національно-державницька ідея: етапи становлення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 384-388
70) Добровільні правозахисні об'єднання як фактор оптимізації механізму взаємодії громадянського суспільства та держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С.389-394
71) Тип виховання в родині і його вплив на виникнення девіацій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 395-398
72) В.С. Зеленецкий, Н.В. Куркин Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса. Харьков: КримАрт, 2000 г., 404с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 402-404.
73) Митні процеси та злочинність в Україні: їх взаємозв'зок // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С.45-49
74) Методи оптимізації керування автомобілем і забезпечення безпеки дорожнього руху в процесі підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В» у Національному університеті внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С.49-52
75) Застосування психологичного впливу на очній ставці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 53-57.
76) Кримінологічна характеристика та попередження «телефонного тероризму» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 57-62.
77) Особливості огляду місця незаконного виготовлення синтетичних наркотиків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 62-66.
78) Особливості класифікації технічних засобів охорони об'єктів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 66-71
79) Відповідальність за дії, що дезорганізують роботу виправних установ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 7-13.
80) До проблеми кадрового та науково-методичного забезпечення протидії торгівлі людьми та захисту учасників кримінального судочинства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С.72-76.
81) Про посилення протидії злочинним об'єднанням у сфері торгівлі людьми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 76-82
82) Проблеми формування міграційної політики України та захисту прав жінок-мігранток в світі міжнародних документів з прав людини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 82-89
83) Порівняльний аналіз правових норм різних країн про кримінальну відповідальність за торгівлю людьми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 89-92
84) Правові основи боротьби з торгівлею людьми в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 92-98
85) Соціальна допомога особам, потерпілим від торгівлі людьми: досвід неурядових організацій України (соціологічний аналіз) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 98-102
 
Пошук в електроному каталозі