1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .—
2) Міжнародно-правовий досвід протидії легалізації «брудних» грошей // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .—
3) Правовий статус державної податкової служби України: поняття та структура // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .—
4) Матеріальне забезпечення лісової охорони України: 1917–1927 рр. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .—
5) Новий підручник з адміністративного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .—
6) Полеміка щодо відгуку Б. Чміля і О. Гвоздіка // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .—
7) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .—
8) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .—
9) Випускні дані // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .—
10) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .—
11) Проблеми механізму реалізації цивільного позову у кримінальному процесі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.100-105
12) Проблема державного імунітету України як учасниці міжнародних приватноправових відносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.105-110.
13) Відповідальність слідчих за результати своєї діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.111-116
14) Особливості правового регулювання профілактики правопорушень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.117-119
15) Шляхи вдосконалення діяльності експертних підрозділів ОВС на сучасному етапі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.120-124
16) Правовий статус приватного детектива та охоронця за законодавством Російської Федерації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.124-129
17) Конституційні та кримінально-правові принципи захисту виборчих прав громадян України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.129-135
18) Теоретичні основи попередження злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.136-145
19) Контроль за діяльністю спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.14-19
20) До поняття «організована злочинність» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.145-152
21) Деякі поняття категоріального базису інформаційної безпеки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.152-158
22) Суб’єкти правоохоронної діяльності міжнародних місій на користь миру // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.158-162
23) Види зловживань правом за законодавством України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.162-166
24) Класифікація злочинів проти миру і безпеки людства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.166-170
25) Адміністративно-правовий статус працівника спеціального підрозділу міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.170-176
26) Адміністративний розсуд: поняття, ознаки та проблема застосування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.176-181
27) До питання про презумпцію осудності в кримінальному праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.182-186
28) Честь та гідність особи як об’єкт кримінально-правової охорони // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.186-191
29) Боротьба з торгівлею людьми в Німеччині (стан, динаміка, проблеми) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.19-27
30) Суб’єкти адміністративного процесу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.191-194
31) Об’єкти судової гірничотехнічної експертизи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.194-199
32) Цінні папери як предмет злочину // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.200-204
33) Міжнародні та національні стандарти в галузі прав жінок // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.204-208
34) Фінансовий контроль у Російській імперії у першій половині ХІХ століття // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.209-213
35) Українська Центральна Рада – перший український парламент // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.213-221
36) Відповідальність за порушення податкового законодавства в Україні в роки непу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— 226-233
37) Історія розвитку видавничої справи в Україні (кінець XIX – поч. XX) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.233-237
38) Адаптація законодавства України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.247-252
39) Сучасні тенденції трансформації форм державного устрою // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.252-257
40) Місце Рахункової палати у механізмі державної влади України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.257-261
41) Устрій і завдання місцевого (територіального) самоврядування в Республіці Польща // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.261-265
42) Деякі питання класифікації норм, що регулюють діяльність керівництва районних, обласних рад // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.265-274
43) Захист свідків як одна з важливих умов боротьби з торгівлею людьми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.27-32
44) Генезис ідей реальності прав людини в теоріях правової держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.275-281
45) Органи внутрішніх справ як складна соціальна система // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.282-287
46) Органи державного управління інформаційною сферою: концепція розвитку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.287-292
47) Актуальні проблеми розвитку управління в органах внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.293-296
48) Матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів МВС України: сутність та особливості управління // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.296-301
49) Використання методології управління проектами в системі органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.302-304
50) Організація підготовки і виховання персоналу ОВС України (історико-правовий аспект) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.305-310
51) Сутність та юридична природа безпеки життєдіяльності працівників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.310-317
52) Проблеми правового захисту працівників органів внутрішніх справ як суб’єктів правоохоронної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.317-327
53) Типові версії розслідування торгівлі людьми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.32-37
54) Соціальний працеохоронний капітал як предмет владних відносин у сфері державного управління людськими ресурсами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.327-334
55) Особливості «української» моделі корпоративного управління // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.334-338
56) Проблемні питання позитивного змісту особистих немайнових прав // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.339-342
57) Розвиток права власності на землю у дорадянський період // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.342-346
58) Судове рішення як процесуальний документ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.346-354
59) Зміст принципу гласності цивільного судочинства: процесуальний аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.354-360
60) Зміст та значення категорії «бюджетне законодавство» в бюджетному праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.360-365
61) Забезпечення державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.365-370
62) Тактика перевірки показань на місці в умовах конфліктної ситуації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.37-43
63) Давальницькі договори в Україні. Критерії визнання давальницького договору // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.370-376
64) Трудовий договір як підстава виникнення службово-трудових відносин на державній службі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.377-381.
65) Роль та поняття колективного договору в умовах ринкової економіки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.382-387
66) Трудовий договір як підстава виникнення індивідуальних трудових відносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.387-393
67) Порядок оформлення службово-трудових відносин з працівниками органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.393-397
68) Стан, розвиток і перспективи нормування екологічних показників транспортних засобів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.397-400
69) Соціальний генезис поняття «громадська думка» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.401-406
70) Пріоритетні напрямки удосконалення процесу формування суспільної думки щодо охорони громадського порядку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.406-411
71) Державна культурна політика: закордонний досвід // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.411-416
72) Виконання вимог здорового способу життя в навчальних закладах МВС України як один із напрямків реформування відомчої освіти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.416-421
73) Ситуаційні основи тактики затримання підозрюваного // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.43-49
74) Міжнародна конвенція про боротьбу з захопленням заручників 1979 року в системі заходів по боротьбі з міжнародним тероризмом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.49-53
75) Фінансовий моніторинг на прикладі Росії: система і механізми реалізації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.53-62
76) Проблеми дотримання законності у діяльності поліції США // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.66-71
77) Історичний аспект кримінальної відповідальності за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.71-77
78) Використання снайпера в спеціальній операції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.77-80
79) Види, форми і принципи координації профілактики злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.8-14
80) Відмежування складу легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, від суміжних складів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.81-85
81) Система суб’єктів адміністративно-правового регулювання правовідносин у транспортній сфері // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.91-100
 
Пошук в електроному каталозі