Бібліотечний вісник : наук.-теорет. та практ. журн. / засн. Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - Київ
Вісник Конституційного Суду України : загальнодерж. пер. вид. / засн. Конституц. Суд Укр. - Київ : Юрінком Інтер
Економіка України : Політико-економічний журнал / Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерство фінансів України, Національна академія наук України. - Київ : Преса України. - 1958- .
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. / засн. Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ
Право України : юрид. журн. / засн. Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, НУ "Юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого" та ін. - Київ
Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / засновники Інститут філософії НАН України, Благодійна організація "Центр практичної філософії". - Київ
Календар знаменних і пам'ятних дат : щокв. вид. / Нац. парлам. б-ка України, Книжкова палата України. - Київ : Книжкова палата України
Вища школа : наук.-практ. вид. / засн. Т-во "Знання" України. - Київ
Підприємництво, господарство і право : щомісяч. наук.-практ. госп.-правов. журн. / засн. Ін-т приватн. права і підприємництва АПрН України, Спілка юристів України, Ін-т держави і права НАН України. - Київ
Психологія і суспільство : Український теоретико-методологічний гуманітарний часопис / засновник Тернопільська акададемія народного господарства. - Тернопіль : Інститут експериментальних систем освіти. - 2000
Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.-попул. журн. / засн. Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності. - Київ
Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис / співзасновники Київський регіональний центр Академії правових наук України, СП "Юрінком Інтер". - Київ : Юрінком Інтер. - 2003
Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / МОН України, Акад. педагог. наук України. - Київ : Вид-во "Педагог. преса". - 2001
Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал. - київ
Показано 20 (37)
Вечерний Харьков : газ. / учредитель Харьк. обл. общ. орг. Фонд "Новая регион. политика". - Харьков : ООО "Ред. газ. "Вечерний Харьков"
2019
Время : газ. / учредитель ЗАО "Время". - Харьков : ОАО "Изд-во "Харьков"
2019
Голос України : газ. Верховної Ради України. - Київ : Київська правда
2019
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України / засн. Каб. Міністрів України. - Київ : Преса України. - 16 с.
2019
Юридичний вісник України : загальнонац. прав. газ. - Київ : Преса України
2019
Бібліотечний вісник : наук.-теорет. та практ. журн. / засн. Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - Київ
Вісник Конституційного Суду України : загальнодерж. пер. вид. / засн. Конституц. Суд Укр. - Київ : Юрінком Інтер
Економіка України : Політико-економічний журнал / Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерство фінансів України, Національна академія наук України. - Київ : Преса України. - 1958- .
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. / засн. Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ
Право України : юрид. журн. / засн. Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, НУ "Юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого" та ін. - Київ
Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / засновники Інститут філософії НАН України, Благодійна організація "Центр практичної філософії". - Київ
Календар знаменних і пам'ятних дат : щокв. вид. / Нац. парлам. б-ка України, Книжкова палата України. - Київ : Книжкова палата України
Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал / засновник АПН України. - Київ : Педагогічна думка
Слобідський край : Газета / засновники Харківська обласна рада, Харківська обласна державна адміністрація, трудовий колектив газети. - Харків. - 4 с.
2019
Вища школа : наук.-практ. вид. / засн. Т-во "Знання" України. - Київ
Підприємництво, господарство і право : щомісяч. наук.-практ. госп.-правов. журн. / засн. Ін-т приватн. права і підприємництва АПрН України, Спілка юристів України, Ін-т держави і права НАН України. - Київ
Психологія і суспільство : Український теоретико-методологічний гуманітарний часопис / засновник Тернопільська акададемія народного господарства. - Тернопіль : Інститут експериментальних систем освіти. - 2000
Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - Харків
Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.-попул. журн. / засн. Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності. - Київ
Новий колегіум : наук. інформ. журн. / засн. Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків : АТ "Бізнес Інформ"
Показано 20 (70)
Вечерний Харьков : газ. / учредитель Харьк. обл. общ. орг. Фонд "Новая регион. политика". - Харьков : ООО "Ред. газ. "Вечерний Харьков"
2018
Время : газ. / учредитель ЗАО "Время". - Харьков : ОАО "Изд-во "Харьков"
2018
Голос України : газ. Верховної Ради України. - Київ : Київська правда
2018
Освіта України : Газета / засновники МОН України, Академія педагогічних наук України, Профспілка працівників освіти і науки, ВАК України, Вид-во "Педагогічна преса". - Київ : Педагогічна преса. - [1997]
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України / засн. Каб. Міністрів України. - Київ : Преса України. - 16 с.
2018
Юридическая практика : Еженедельная профессиональная газета / учредитель ЗАО "Юридическая практика". - Киев : ЗАО "Юридическая практика". - 1995. - 43 полосы
Юридичний вісник України : загальнонац. прав. газ. - Київ : Преса України
2018
Бібліотечний вісник : наук.-теорет. та практ. журн. / засн. Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - Київ
Вісник Верховного Суду України : офіц. наук.-практ. вид. / засн. Верховний Суд України. - Київ : Концерн "Вид. Дім "Ін Юре"
Економіка України : Політико-економічний журнал / Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерство фінансів України, Національна академія наук України. - Київ : Преса України. - 1958- .
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. / засн. Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ
Право України : юрид. журн. / засн. Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, НУ "Юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого" та ін. - Київ
Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / засновники Інститут філософії НАН України, Благодійна організація "Центр практичної філософії". - Київ
Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал / засновник АПН України. - Київ : Педагогічна думка
Слобідський край : Газета / засновники Харківська обласна рада, Харківська обласна державна адміністрація, трудовий колектив газети. - Харків. - 4 с.
2018
Вища школа : наук.-практ. вид. / засн. Т-во "Знання" України. - Київ
Підприємництво, господарство і право : щомісяч. наук.-практ. госп.-правов. журн. / засн. Ін-т приватн. права і підприємництва АПрН України, Спілка юристів України, Ін-т держави і права НАН України. - Київ
Психологія і суспільство : Український теоретико-методологічний гуманітарний часопис / засновник Тернопільська акададемія народного господарства. - Тернопіль : Інститут експериментальних систем освіти. - 2000
Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - Харків
Показано 20 (104)