Нові надходження: окт. 2019 - янв. 2020


67.2(0)я73
В84
Всеобщая история государства и права. - М. : Былина. - 1995. - 416 с.
81.2Рус-4
К60
Колесников, Н.П.
Слова с удвоенными согласными : словарь-справочник. - Ростов н/Д : Феникс. - 1995. - 448 с.
Тігранян, Г.С.
Кримінальна відповідальність за розбій за законодавством України та Республіки Вірменія (порівняльно-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Одеса. - 2019. - 20 с.
Бобошко, О.О.
Зміна або розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Одеса. - 2019. - 20 с.
Стаценко, О.С.
Набуття права власності на нерухоме майно за набувальною давністю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Одеса. - 2019. - 20 с.
Пікуль, В.П.
Правовий статус суб'єктів трудових правовідносин у сфері охорони праці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Київ. - 2019. - 18 с.
Свириденко, Г. В.
Правомірна поведінка: необхідність системного осмислення. - // Держава і право : зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. - 2018. - Вип. 82. - С. 3-17.
Батанов, О. В.
Актуальні проблеми конституційно-правового забезпечення соціальної інклюзії в Україні. - // Держава і право : зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. - 2018. - Вип. 82. - С. 18-30.
Бучковскі , Л.
Концептуальні проблеми реформування окремих інститутів польського виборчого законодавства. - // Держава і право : зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. - 2018. - Вип. 82. - С. 31-49.
Рудик, П. А.
Модернізація конституційно-правового регулювання конкурсного добору суддів судів загальної юрисдикції України в контексті європейських стандартів на сучасному етапі. - // Держава і право : зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. - 2018. - Вип. 82. - С. 50-62.
Сметана, В. В.
Методологія дослідження правозахисної діяльності у сфері місцевого самоврядування. - // Держава і право : зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. - 2018. - Вип. 82. - С. 62-74.
Рагимов, К. А.
Конституционно-правовий механизм обеспечения права человека на жизнь в Украине и в Азербайджанской Республике. - // Держава і право : зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. - 2018. - Вип. 82. - С. 75-87.
Ул'яновська, О.В.
Адміністративно-правові засади реалізації права на судовий захист в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - Дніпро. - 2019. - 32 с.
Гейц, О.О.
Публічно-правовий механізм протидії корупції в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Дніпро. - 2019. - 20 с.
Чібісов, Д.О.
Адміністративно-правовий статус Національного антикорупційного бюро України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Дніпро. - 2019. - 20 с.
Гнап, Д.Д.
Звернення до суду в порядку адміністративного судочинства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Дніпро. - 2019. - 20 с.
Дуліба, Є.В.
Фіскальна функція держави: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - Дніпро. - 2019. - 32 с.
Козак, І.Б.
Філософсько-правова кваліфікація конфліктної комунікації сторін у судовому процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Хмельницький. - 2019. - 19 с.
Гудим, Л.Я.
Правова ідентичність: філософсько-правовий вимір : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Хмельницький. - 2019. - 18 с.
Співак, М. В.
Законодавче забезпечення державної політики у сфері місцевого самоврядування. - // Держава і право : зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. - 2018. - Вип. 82. - С. 88-99.
Показано 20 (3231)