Нові надходження: февр. - мая 2020


84(0)6
С23
Сборник научной фантастики . Вып. 32. - М:Знание. - 1988. - 208 с.
84(4РОС)6
С23
Сборник научной фантастики. Вып.36. - М.:Знание. - 1992. - 208 с.
60.55я2
М 18
Малая энциклопедия для молодоженов в вопросах и ответах. - М. : Мысль. - 1994. - 384 с.
Зібрання законодавства України. Серія 3. Звід законів України. - Київ:Український інформаційно-правовий центр
Голос України : газ. Верховної Ради України. - 2020. - 4 березня (№ 42)
Голос України : газ. Верховної Ради України. - 2020. - 5 березня (№ 43)
Вечерний Харьков : газ. - 2020. - 6 марта (№ 27)
Харьковские известия : газ. Харьк. гор. совета. - 2020. - 5 марта (№ 26)
Шабаровський, Б.В.
Способи перевірки висновку експерта у кримінальному процесі України. - // Право і безпека : наук. журн. - 2019. - № 2. - С.82-86.
Шеленіна, К.Г.
Типові способи вбивств, учинених засудженими в місцях позбавлення волі. - // Право і безпека : наук. журн. - 2019. - № 2. - С.87-93.
351.746+355](477)(082)
А43
Боровик, М.О.
Професійно важливі якості майбутнього офіцера Національної поліції України. - // Актуальні питання забезпечення службово- бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони : матеріали регіон. круглого столу (м. Харків, 19 квіт. 2019 р.). - Вип. 3. - С. 14-16
Слобідський край : Газета. - 2020. - 5 - 7 березня (№ 19/20)
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України. - 2020. - 4 березня (№ 42)
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України. - 2020. - 5 березня (№ 43)
Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал. - 2020. - № 1
Офіційний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. - 2020. - 3 березня (№ 17)
Офіційний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. - 2020. - 6 березня (№ 18)
Время : газ. - 2020. - 13 марта (№ 21)
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. - 2020. - № 1 (96)
351.746+355](477)(082)
А43
Тонконог, І.О.
Деякі аспекти співробітників СБ України. - // Актуальні питання забезпечення службово- бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони : матеріали регіон. круглого столу (м. Харків, 19 квіт. 2019 р.). - Вип. 3. - С. 38-42.
Показано 20 (1955)