1) Титульний аркуш // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .—
2) Зміст // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .—
3) До визначення понять "жіноча" та "гендерна" політика // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.102-105
4) Аналіз та напрямки розвитку інформаційного забезпечення міжнародної правоохоронної діяльності ОВС України: організаційно-правовий аспект // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.106-108
5) Основні форми діяльності міліції у ході реалізації громадянами свободи зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.108-112.
6) Важливість юридичних гарантій по забезпеченню реалізації права на працю громадян України в умовах ринкової економіки // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.112-115
7) Правові та організаційні аспекти міжнародного співробітництва з питань розшуку та повернення викрадених культурних цінностей // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.115-120
8) Місце, роль та поняття державної служби // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.12-15
9) Шляхи підвищення ефективності правоохоронної діяльності громадськості в Україні на сучасному етапі // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.120-125.
10) Особливості соціально-правового захисту працівників ОВС при проходженні практики та стажування // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.125-131
11) Характеристика предмету злочинного посягання в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.132-134
12) Провокація хабара або крайня (службова) необхідність?! // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.134-137
13) Проблеми змістовності навчально-виховного процесу професійної підготовки персоналу ОВС України // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.137-144.
14) Бандитизм: сравнительный анализ с иными сходными по составу преступлениями // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.144-146
15) Щодо поняття віктимологічної профілактики злочинів у кримінології // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.147-150.
16) Проблеми судової помилки // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.150-153.
17) Щодо деяких проблем функціонування місцевої міліції та шляхів їх вирішення // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.153-155.
18) Усовершенствование уголовного законодательства об ответственности за преступления, совершенные в состоянии опьянения // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.156-159
19) Сутність та особливості адміністративної юрисдикції органів внутрішніх справ // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.159-163
20) Безпека і сучасність: юридичні аспекти // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— С.16-19.
21) До питання легалізації вживання наркотиків на території України // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.163-165
22) Реалізація комплексного підходу до навчання стрільбі в сучасних тренажерних системах // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.166-167
23) Формування кваліфікаційних вимог до фахівців з організації захисту інформації обмеженого доступу // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.168-172
24) Об`єктивні фактори формування адаптивної поведінки та їх використання в характеристиці індивідуальних можливостей // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.173-175.
25) Современные подходы к оценке акцентуации личности // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.175-183.
26) Механизм формирования ошибки в сознании лица, совершающего преступление // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.184-188.
27) Предательство и преданность как социально-психологические феномены в построении взаимообусловленных отношений // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.188-191.
28) Класифікація мотивів злочинної поведінки працівників міліції у сфері службової діяльності // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.192-196
29) Методи психологічного впливу, що застосовувались до заручників під час терористичного акту у Москві (23.10-26.10.2002 року) // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.196-198
30) Моделирование факторов, влияющих на адекватное поведение работников ОВД в экстремальных ситуациях // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.199-202
31) Нормативний і дескриптивний підходи до права // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— С.20-22
32) Нормативний і дескриптивний підходи до права // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.20-22.
33) Нормативний і дескриптивний підходи до права // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— С.20-22
34) Проблеми професійної психологічної підготовки слідчих ОВС України // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.203-206
35) Призначення внутрішніх війск, їх місце і роль в системі МВС України і воєнної організації держави // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.23-26
36) Об'єкт, предмет і структура націобезпекознавства // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.26-29
37) Акти реагування уповноваженого з прав людини України // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.30-34
38) Функціональна характеристика депутата парламенту // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.35-37
39) Правові засади визначення підслідності органів дізнання при розкритті та розслідуванні злочинів // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.38-42
40) Інформаційні засади інноваційного управління науковою діяльністю правоохоронних органів // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.42-45
41) Поняття і класифікація вихідної інформації про комп'ютерні злочини // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.45-48
42) Оптимальные системы следственных действий в методике расследования преступлений // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.49-51
43) Правові питання юридичної природи контракту як підстави для винекнення службово-трудових відносин // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.52-54
44) Значення відомчої освіти для підготовки працівників ОВС України // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.55-59.
45) Встановлення об'єктивної сторони злочинів за статею 188 КК України та інших злочинів проти власності // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.59-63.
46) Дослідження правового статусу електронного документа // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.63-67
47) Правові питання розвитку службово-трудових відносин в сфері державної служби України // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.67-71
48) Понятие объекта преступлений в уголовно-правовой науке // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.7-11
49) Впорядкування продажу транспортних засобів вітчизняного та іноземного виробництва в Запорізькій області // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.71-73.
50) Удосконалення процесуального порядку відшкодування шкоди // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.73-76
51) Теоретичні проблеми права соціального забезпечення у контексті політики соціальної держави // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.77-84.
52) Теоретико-методологічні засади юридичної відповідальності працівників податкової міліції // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.85-88.
53) До трудового статусу неповнолітніх в Україні: стан та юридичні гарантії // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.89-98.
54) Коллективные трудовые споры и конфликты: теоретический аспект // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.98-102.
 
Пошук в електроному каталозі