1)Титульний аркуш// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— Завантажити
3)До визначення понять "жіноча" та "гендерна" політика// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.102-105Завантажити
4)Аналіз та напрямки розвитку інформаційного забезпечення міжнародної правоохоронної діяльності ОВС України: організаційно-правовий аспект// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.106-108Завантажити
5)Основні форми діяльності міліції у ході реалізації громадянами свободи зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.108-112.Завантажити
6)Важливість юридичних гарантій по забезпеченню реалізації права на працю громадян України в умовах ринкової економіки// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.112-115Завантажити
7)Правові та організаційні аспекти міжнародного співробітництва з питань розшуку та повернення викрадених культурних цінностей// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.115-120Завантажити
8)Місце, роль та поняття державної служби// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.12-15Завантажити
9)Шляхи підвищення ефективності правоохоронної діяльності громадськості в Україні на сучасному етапі// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.120-125.Завантажити
10)Особливості соціально-правового захисту працівників ОВС при проходженні практики та стажування// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.125-131Завантажити
11)Характеристика предмету злочинного посягання в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.132-134Завантажити
12)Провокація хабара або крайня (службова) необхідність?!// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.134-137Завантажити
13)Проблеми змістовності навчально-виховного процесу професійної підготовки персоналу ОВС України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.137-144.Завантажити
14)Бандитизм: сравнительный анализ с иными сходными по составу преступлениями// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.144-146Завантажити
15)Щодо поняття віктимологічної профілактики злочинів у кримінології// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.147-150.Завантажити
16)Проблеми судової помилки// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.150-153.Завантажити
17)Щодо деяких проблем функціонування місцевої міліції та шляхів їх вирішення// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.153-155.Завантажити
18)Усовершенствование уголовного законодательства об ответственности за преступления, совершенные в состоянии опьянения// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.156-159Завантажити
19)Сутність та особливості адміністративної юрисдикції органів внутрішніх справ// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.159-163Завантажити
20)Безпека і сучасність: юридичні аспекти// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— С.16-19.Завантажити
21)До питання легалізації вживання наркотиків на території України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.163-165Завантажити
22)Реалізація комплексного підходу до навчання стрільбі в сучасних тренажерних системах// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.166-167Завантажити
23)Формування кваліфікаційних вимог до фахівців з організації захисту інформації обмеженого доступу// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.168-172Завантажити
24)Об`єктивні фактори формування адаптивної поведінки та їх використання в характеристиці індивідуальних можливостей// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.173-175.Завантажити
25)Современные подходы к оценке акцентуации личности// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.175-183.Завантажити
26)Механизм формирования ошибки в сознании лица, совершающего преступление// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.184-188.Завантажити
27)Предательство и преданность как социально-психологические феномены в построении взаимообусловленных отношений// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.188-191.Завантажити
28)Класифікація мотивів злочинної поведінки працівників міліції у сфері службової діяльності// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.192-196Завантажити
29)Методи психологічного впливу, що застосовувались до заручників під час терористичного акту у Москві (23.10-26.10.2002 року)// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.196-198Завантажити
30)Моделирование факторов, влияющих на адекватное поведение работников ОВД в экстремальных ситуациях// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.199-202Завантажити
31)Нормативний і дескриптивний підходи до права// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— С.20-22Завантажити
32)Нормативний і дескриптивний підходи до права// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.20-22.
33)Нормативний і дескриптивний підходи до права// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— С.20-22
34)Проблеми професійної психологічної підготовки слідчих ОВС України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.203-206Завантажити
35)Призначення внутрішніх війск, їх місце і роль в системі МВС України і воєнної організації держави// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.23-26Завантажити
36)Об'єкт, предмет і структура націобезпекознавства// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.26-29Завантажити
37)Акти реагування уповноваженого з прав людини України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.30-34Завантажити
38)Функціональна характеристика депутата парламенту// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.35-37Завантажити
39)Правові засади визначення підслідності органів дізнання при розкритті та розслідуванні злочинів// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.38-42Завантажити
40)Інформаційні засади інноваційного управління науковою діяльністю правоохоронних органів// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.42-45Завантажити
41)Поняття і класифікація вихідної інформації про комп'ютерні злочини// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.45-48Завантажити
42)Оптимальные системы следственных действий в методике расследования преступлений// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.49-51Завантажити
43)Правові питання юридичної природи контракту як підстави для винекнення службово-трудових відносин// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.52-54Завантажити
44)Значення відомчої освіти для підготовки працівників ОВС України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.55-59.Завантажити
45)Встановлення об'єктивної сторони злочинів за статею 188 КК України та інших злочинів проти власності// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.59-63.Завантажити
46)Дослідження правового статусу електронного документа// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.63-67Завантажити
47)Правові питання розвитку службово-трудових відносин в сфері державної служби України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.67-71Завантажити
48)Понятие объекта преступлений в уголовно-правовой науке// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.7-11Завантажити
49)Впорядкування продажу транспортних засобів вітчизняного та іноземного виробництва в Запорізькій області// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.71-73.Завантажити
50)Удосконалення процесуального порядку відшкодування шкоди// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.73-76Завантажити
51)Теоретичні проблеми права соціального забезпечення у контексті політики соціальної держави// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.77-84.Завантажити
52)Теоретико-методологічні засади юридичної відповідальності працівників податкової міліції// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.85-88.Завантажити
53)До трудового статусу неповнолітніх в Україні: стан та юридичні гарантії// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.89-98.Завантажити
54)Коллективные трудовые споры и конфликты: теоретический аспект// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 4 .— с.98-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід