1) Правовий аспект використання Інтернет-технологій в Україні // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .—
2) Про концепцію Закону України «Про основи державної системи профілактики адміністративних проступків» // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .—
3) До проблеми забезпечення законності в діяльності працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .—
4) Нормативно-правове забезпечення матеріального та морального стимулювання ефективної діяльності працівників ОВС // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .—
5) Стан нормативно-правового регулювання взаємодії оперативних підрозділів кримінальної міліції та Державного департаменту України з питань виконання покарань // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .—
6) Понятие и общая характеристика преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .—
7) Договірна основа здійснення венчурного підприємництва // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .—
8) Національна безпека України як сукупний об'єкт кримінально-правового захисту // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .—
9) Нормативная сущность действия как активной формы преступного поведения // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .—
10) Юридична природа та зміст адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .—
11) Становление и развитие чрезвычайного законодательства в Украине во второй половине 20-го века // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .—
12) Конституційні засади реалізації жіночої політики в Україні // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .—
13) Правова свідомість: загальнотеоретичний зріз // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .—
14) Проблемы уголовно-правовой охраны трудовых прав человека на современном этапе развития трудовых отношений // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .—
15) Розшук злочинців та доказування їхньої вини за часів Руської Правди // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .—
16) Переконання як засіб забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .—
17) До питання про адміністративно-правову діяльність державтоінспекції // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .—
18) Правове регулювання забезпечення якості питної води // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .—
19) Падение Сребреницы: организационно-правовые аспекты // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .—
20) Формула вменяемости и формула невменяемости: их соотношение и значение для уголовной ответственности // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .—
21) Титульний аркуш // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .—
22) Зміст // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .—
23) Кримінальні правопорушення у митному оформленні та транспортуванні енергоносіїв // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 104-108.
24) Значення даних ОРД для кримінальної справи та проблеми безпеки кримінального судочинства // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— C. 108-111.
25) Визначення предмета комерційної таємниці фірми // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 112-114.
26) Теорія і практика страхового ринку України // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 114-116.
27) Вплив первісного нагромадження капіталу на соціально-трудову сферу економіки України // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 116-119.
28) Развитие системы интересов и мотивации в процессе приватизации государственной собственности // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 119-122.
29) Институциональная система общества: практическое единство экономики и права // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 122-124.
30) Совершенствование средств индивидуальной бронезащиты работников милиции // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 125-128.
31) Использование тестирующих систем в учебных заведениях и практических подразделениях ОВД // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 128-130.
32) Информационные технологии в ведомственном ВУЗе // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 130-134.
33) К проблеме разработки и внедрения единой системы управления финансово-экономической деятельностью МВД // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 135-137.
34) Автоматизована система інформаційно-аналітичного забезпечення розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 137-141.
35) Интеллектуальная поддержка принятия решений по обеспечению безопасности объектов в условиях чрезвычайных ситуаций // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 142-145.
36) Шляхи удосконалення методів професійного психологічного відбору для роботи в умовах підвищеного ризику // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 146-149.
37) Неблагоприятные эмоциональные состояния работников ОВД и пути их преодоления // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 149-152.
38) Стресс и пути его преодоления в системе профессиональной подготовки // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 153-156.
39) Суицид как социально-психологическое явление // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 156-159.
40) Социально-психологические проблемы управления // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С.159-162.
41) Принципи моделювання когнітивних функцій // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— C. 162-165.
42) Общая характеристика конфликтов в системе органов внутренних дел // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 165-168.
43) Рычаги психологического влияния в религии как в форме общественных отношений // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 168-170.
44) До питання про напрямки правової та психологічної профілактики і корекції конфліктних стосунків в підрозділах ОВС // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 171-174.
45) Особливості застосування соціологічних методів для вивчення феномена організованої злочинності // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 175-177.
46) Использование социальных технологий в работе с персоналом органов внутренних дел Украины // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 178-181.
47) Генезис факторов, способствующих торговле женщинами в Украине // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 181-184.
48) Злочинність в Україні: функціональне пояснення // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 184-188.
49) Преступность, социальные опасения и доверие милиции // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 188-195.
50) Наркотизм и глобальная сеть Internet // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 195-198.
51) Партнерство міліції з населенням як фактор громадської безпеки // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— с.199-204
52) Використання методологічної бази соціології громадської думки у практичній діяльності органів внутрішніх справ // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— с.205-208.
53) Символіка та відзнаки Національного університету внутрішніх справ (до історії створення емблеми, прапора, знаків) // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 209-212.
54) Спеціальний факультет – кузня миротворчих кадрів України // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 212-214.
55) Джерела (форми) кримінально-процесуального права // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 43-46.
56) Актуальные вопросы уголовной ответственности за вмешательство в деятельность публичного должностного лица // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 63-66.
57) Деякі питання управління початковою професійною підготовкою персоналу ОВС // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 86-88.
58) Состояние и развитие уголовного законодательства об ответственности за преступления против общественной безопасности // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 9-13.
 
Пошук в електроному каталозі