1)Правовий аспект використання Інтернет-технологій в Україні// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— Завантажити
2)Про концепцію Закону України «Про основи державної системи профілактики адміністративних проступків»// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— Завантажити
3)До проблеми забезпечення законності в діяльності працівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— Завантажити
4)Нормативно-правове забезпечення матеріального та морального стимулювання ефективної діяльності працівників ОВС// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— Завантажити
5)Стан нормативно-правового регулювання взаємодії оперативних підрозділів кримінальної міліції та Державного департаменту України з питань виконання покарань// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— Завантажити
6)Понятие и общая характеристика преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— Завантажити
7)Договірна основа здійснення венчурного підприємництва// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— Завантажити
8)Національна безпека України як сукупний об'єкт кримінально-правового захисту// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— Завантажити
9)Нормативная сущность действия как активной формы преступного поведения// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— Завантажити
10)Юридична природа та зміст адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— Завантажити
11)Становление и развитие чрезвычайного законодательства в Украине во второй половине 20-го века// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— Завантажити
12)Конституційні засади реалізації жіночої політики в Україні// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— Завантажити
13)Правова свідомість: загальнотеоретичний зріз// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— Завантажити
14)Проблемы уголовно-правовой охраны трудовых прав человека на современном этапе развития трудовых отношений// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— Завантажити
15)Розшук злочинців та доказування їхньої вини за часів Руської Правди// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— Завантажити
16)Переконання як засіб забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— Завантажити
17)До питання про адміністративно-правову діяльність державтоінспекції// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— Завантажити
18)Правове регулювання забезпечення якості питної води// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— Завантажити
19)Падение Сребреницы: организационно-правовые аспекты// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— Завантажити
20)Формула вменяемости и формула невменяемости: их соотношение и значение для уголовной ответственности// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— Завантажити
21)Титульний аркуш// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— Завантажити
22)Зміст// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— Завантажити
23)Кримінальні правопорушення у митному оформленні та транспортуванні енергоносіїв// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 104-108.Завантажити
24)Значення даних ОРД для кримінальної справи та проблеми безпеки кримінального судочинства// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— C. 108-111.Завантажити
25)Визначення предмета комерційної таємниці фірми// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 112-114.Завантажити
26)Теорія і практика страхового ринку України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 114-116.Завантажити
27)Вплив первісного нагромадження капіталу на соціально-трудову сферу економіки України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 116-119.Завантажити
28)Развитие системы интересов и мотивации в процессе приватизации государственной собственности// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 119-122.Завантажити
29)Институциональная система общества: практическое единство экономики и права// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 122-124.Завантажити
30)Совершенствование средств индивидуальной бронезащиты работников милиции// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 125-128.Завантажити
31)Использование тестирующих систем в учебных заведениях и практических подразделениях ОВД// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 128-130.Завантажити
32)Информационные технологии в ведомственном ВУЗе// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 130-134.Завантажити
33)К проблеме разработки и внедрения единой системы управления финансово-экономической деятельностью МВД// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 135-137.Завантажити
34)Автоматизована система інформаційно-аналітичного забезпечення розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 137-141.Завантажити
35)Интеллектуальная поддержка принятия решений по обеспечению безопасности объектов в условиях чрезвычайных ситуаций// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 142-145.Завантажити
36)Шляхи удосконалення методів професійного психологічного відбору для роботи в умовах підвищеного ризику// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 146-149.Завантажити
37)Неблагоприятные эмоциональные состояния работников ОВД и пути их преодоления// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 149-152.Завантажити
38)Стресс и пути его преодоления в системе профессиональной подготовки// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 153-156.Завантажити
39)Суицид как социально-психологическое явление// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 156-159.Завантажити
40)Социально-психологические проблемы управления// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С.159-162.Завантажити
41)Принципи моделювання когнітивних функцій// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— C. 162-165.Завантажити
42)Общая характеристика конфликтов в системе органов внутренних дел// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 165-168.Завантажити
43)Рычаги психологического влияния в религии как в форме общественных отношений// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 168-170.Завантажити
44)До питання про напрямки правової та психологічної профілактики і корекції конфліктних стосунків в підрозділах ОВС// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 171-174.Завантажити
45)Особливості застосування соціологічних методів для вивчення феномена організованої злочинності// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 175-177.Завантажити
46)Использование социальных технологий в работе с персоналом органов внутренних дел Украины// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 178-181.Завантажити
47)Генезис факторов, способствующих торговле женщинами в Украине// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 181-184.Завантажити
48)Злочинність в Україні: функціональне пояснення// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 184-188.Завантажити
49)Преступность, социальные опасения и доверие милиции// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 188-195.Завантажити
50)Наркотизм и глобальная сеть Internet// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 195-198.Завантажити
51)Партнерство міліції з населенням як фактор громадської безпеки// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— с.199-204Завантажити
52)Використання методологічної бази соціології громадської думки у практичній діяльності органів внутрішніх справ// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— с.205-208.Завантажити
53)Символіка та відзнаки Національного університету внутрішніх справ (до історії створення емблеми, прапора, знаків)// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 209-212.Завантажити
54)Спеціальний факультет – кузня миротворчих кадрів України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 212-214.Завантажити
55)Джерела (форми) кримінально-процесуального права// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 43-46.Завантажити
56)Актуальные вопросы уголовной ответственности за вмешательство в деятельность публичного должностного лица// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 63-66.Завантажити
57)Деякі питання управління початковою професійною підготовкою персоналу ОВС// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 86-88.Завантажити
58)Состояние и развитие уголовного законодательства об ответственности за преступления против общественной безопасности// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 3 .— С. 9-13.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід