1)Титульний аркуш// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— Завантажити
3)Зарубіжний досвід участі громадян та громадських формувань в охороні громадського порядку і боротьба з правопорушеннями// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.101-105.Завантажити
4)Деякі питання управління конфліктами в слідчий діяльності ОВС// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.105-109.Завантажити
5)Проблема евтаназії в кримінальному праві// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.109-112.Завантажити
6)Юридична техніка як засіб забезпечення стабільності нормотворчої діяльності// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.112-115.Завантажити
7)Кримінально-правове визначення створення терористичної групи чи терористичної організації// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.115-117.Завантажити
8)Правові основи діяльності органів внутрішніх справ в умовах надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.118-120.Завантажити
9)Понятие наказания// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.121-127.Завантажити
10)Затримання особи, яка вчинила злочин// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.128-129.Завантажити
11)Удосконалення кримінального законодавства щодо відповідальності за злочини проти життя та здоров'я особи, вчинені у стадії сильного душевного хвилювання// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.13-16.Завантажити
12)Планирование и обработка данных многофакторного эксперимента по проведению оперативных испытаний дымовых пожарных извещателей с помощью аэрозоли-имитатора дыма// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.131-133.Завантажити
13)Построение защищенной корпоративной сети// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.134-136.Завантажити
14)Забезпечення безпеки та охорони праці в навчальному комп'ютерному класі// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.137-139.Завантажити
15)Использование интегрированного банка данных в оперативно-служебной деятельности ОВД// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.139-143.Завантажити
16)Аварийный мониторинг объектов повышенной опасности// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— С. 144-145Завантажити
17)Современные представления о профессиональной деформации и определяющих её факторах// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.146-148.Завантажити
18)Інституціоналізм і тероризм. Спрямованість міжнародно-правових заходів з урахуванням культурологічних аспектів зростання конфліктності// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.148-154.Завантажити
19)Страх как обязательный компонент в организации индивидуального поведения// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.155-157.Завантажити
20)Насилие как существенный признак терроризма// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.157-160.Завантажити
21)Правові засади формування інформаційного суспільства в Україні// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.16-20.Завантажити
22)Отношение между милицией и населением в Украине: данные и анализ в контексте украинско-британского проекта// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.161-171.Завантажити
23)Методика комплексной диагностики психического состояния водителя при совершении им ДТП// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.171-173.Завантажити
24)Основні ознаки української правової ментальності// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.173-176.Завантажити
25)Природа массовых процессов как социально-психологическая проблема// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.176-179.Завантажити
26)Проблемы идентификации личности: психолого-криминалистический аспект// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.179-181.Завантажити
27)Складові національної ідеї// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.182-184.Завантажити
28)Конфликты и методы их классификации// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.184-186.Завантажити
29)Виды и предмет конфликта в деятельности следователя// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.187-190.Завантажити
30)Оборонна могутність держави як фактор національної безпеки країни// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.190-193.Завантажити
31)Обоснование методов анализа влияния трудовой деятельности, проходящей в экстремальных условиях, на психику сотрудников ОВД// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.193-195.Завантажити
32)Зависимость применения способов саморегуляции от индивидуально-психологических качеств работников правосудия// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.195-197.Завантажити
33)Социально-психологические факторы, влияющие на профессиональное становление работников прокуратуры// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.197-199.Завантажити
34)Источники информации населения о милиции и доверие// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.199-205.Завантажити
35)Исторические предпосылки создания современной системы коллективной безопасности// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.205-209.Завантажити
36)Основные направления предупреждения преступлений, совершаемых военнослужащими// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.21-23.Завантажити
37)Уроки прошлого важны для будущего: (Рецензия на книгу Кудрявцева В. Н., Трусова А. И. Политическая юстицня в СССР)// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.210-211.Завантажити
38)Правові основи попередження корупційних правопорушень серед особового складу органів внутрішніх справ// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.23-26.Завантажити
39)Особенности задержания лица по подозрению в совершении преступления в соответствии с требованиями нового уголовно-процессуального законодательства// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.27-30.Завантажити
40)Об объектах преступлений, предусматриваемых статьей 188 Уголовного кодекса Украины// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.31-36.Завантажити
41)Терроризирование - как свойство преступного деяния и как совокупность признаков состава преступления// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.37-40.Завантажити
42)Законодательное регулирование взаимодействия органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность с органами досудебного следствия// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.41-44.Завантажити
43)Поняття безпеки в кримінальному законодавстві України та за його межами// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.44-51.Завантажити
44)Особливості правового регулювання державної служби України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.52-56.Завантажити
45)Классификация версий в работе следователя// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.52-56.Завантажити
46)Системно-качественное выражение преступной деятельности субъекта социально-правовых отношений посредством активной формы деяния - действия// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.59-62.Завантажити
47)Щодо проблем недержавного пенсіонного забезпечення// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.63-66.Завантажити
48)Судебно-медицинская оценка повреждений одежды при экспертизе живого человека// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.66-67.Завантажити
49)Понятие тяжких и особо тяжких последствий в ч. 2 ст.43 УК Украины// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.68-70.Завантажити
50)Службово-трудове заохочувальне правовідношення в сфері матеріального стимулювання працівників ОВС// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.71-74.Завантажити
51)Підстава і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— C. 74-76.Завантажити
52)Трудові конфлікти: шляхи їх вирішення// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.76-80.Завантажити
53)Правовий режим воєнного стану в СРСР 1941-1945 років// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.80-84.Завантажити
54)Специфіка основних прав працівників податкової міліції// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.85-89.Завантажити
55)Насильство стосовно жінок: законодавчі та адміністративно-організаційні заходи протидії (1995-2002 роки)// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.85-94.Завантажити
56)Концептуальні підходи до кодифікації трудового законодавства України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.9-12.Завантажити
57)Управління персоналом поліції: проблеми реформування// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.94-96.Завантажити
58)Проблеми соціального захисту працівників органів внутрішніх справ України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 2 .— с.97-101.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід