1) Професори Київського університету в заснуванні Таврійської вищої школи (1916-1921): із історії юридичної освіти та науки // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .—
2) Інтелектуалізація цифрових мереж та систем на основі теорії статичних просторових к-значних структур // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .—
3) Розробка пропозицій щодо вдосконалення аварійно-рятувальних робіт при надзвичайних ситуаціях в метрополітені // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .—
4) Статистический метод обновления нормативно-боевого развертывания пожарно-технического вооружения // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .—
5) Титульний аркуш // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .—
6) Зміст // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .—
7) Право як засіб організації безпеки // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.10-14.
8) Правове регулювання фінансового контролю в системі МВС України // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.101-103.
9) Методологія аналізу неофіційної економіки // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.105-108.
10) Приватні структури в системі економічної безпеки України // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.108-110.
11) Экономический рост и обеспечение экологической безопасности // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.111-113.
12) Місце страхування в системі економічної безпеки // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.113-116.
13) Викриття фальсифікованої продукції як засіб попередження економічних правопорушень // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.116-122.
14) Ухилення від сплати податків як метод первісного нагромадження капіталу // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.122-125.
15) Поняття і специфіка фінансово-правових санкцій // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.125-129.
16) Связь экономической безопасности и проблем рыночной трансформации // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.130-133.
17) Воздействие постиндустриальных тенденций на теневую экономику // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.133-137.
18) Проблемы информационной безопасности // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.138-140.
19) Методика оцінки ризику службової діяльності працівників МВС // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.147-150.
20) Форми співучасті в новому Кримінальному кодексі України: проблеми реалізації правових норм // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.15-20.
21) Анализ сущности заданий и задач, выполняемых внутренними войками МВД Украины и России по обеспечению техногенной безопасности // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.150-156
22) Возможности новой техники, снижающей профессиональный риск оперативных работников внутренних дел // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.162-164.
23) Безпека духовної сфери України з точки зору соціально-філософського аналізу (до постановки проблеми) // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— С. 172-175.
24) Роль психологічної підготовки спеціальних підрозділів у підвищенні резистентності до патогенного впливу стрес-факторів // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.175-178.
25) Процесуальні і організаційно-тактичні форми взаємодії органів дізнання і досудового слідства // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.178-183.
26) Правила застосування сили поліцейським персоналом миротворчих місій // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.183-187.
27) Організація виховної роботи у вищих навчальних закладах МВС України: науково-практична конференция // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.192-194
28) Критерії ефективності діяльності органів внутрішніх справ // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.20-23.
29) Правові питання обгрунтування забезпечення законності при застосуванні зброї працівниками правоохоронних органів // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.24-28.
30) Кримінальне комп'ютерне право: українське та європейське // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.29-34.
31) К концепции заключения под стражу // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.34-37.
32) Соціально-правове забезпечення безпеки життєдіяльності працівників органів внутрішніх справ України // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.38-44.
33) Злочини та покарання у праві античних держав Північного Причорномор'я // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.45-52.
34) Актуальные проблемы применения нового УК Украины // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.52-55.
35) Состояние преступности в Украине (По материриалам периодической печати) // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.55-63.
36) Поняття службової особи в Кримінальному кодексі 2001 року // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.63-68.
37) Критерії та методи оцінки ефективності державного управління органами внутрішніх справ // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.68-70.
38) До проблеми поліцейської корупції // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.70-72.
39) Понятие вмешательства в уголовном праве Украины // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.73-75.
40) Новый взгляд на объект преступления // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.81-88.
41) Уголовное правосудие в отношении несовершеннолетних: каким оно должно быть? // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.88-96.
42) Диспозитивно-публичное начало апелляции в уголовном процессе Украины // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.97-100.
 
Пошук в електроному каталозі