1)Професори Київського університету в заснуванні Таврійської вищої школи (1916-1921): із історії юридичної освіти та науки// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— Завантажити
2)Інтелектуалізація цифрових мереж та систем на основі теорії статичних просторових к-значних структур// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— Завантажити
3)Розробка пропозицій щодо вдосконалення аварійно-рятувальних робіт при надзвичайних ситуаціях в метрополітені// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— Завантажити
4)Статистический метод обновления нормативно-боевого развертывания пожарно-технического вооружения// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— Завантажити
5)Титульний аркуш// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— Завантажити
6)Зміст// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— Завантажити
7)Право як засіб організації безпеки// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.10-14.Завантажити
8)Правове регулювання фінансового контролю в системі МВС України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.101-103.Завантажити
9)Методологія аналізу неофіційної економіки// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.105-108.Завантажити
10)Приватні структури в системі економічної безпеки України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.108-110.Завантажити
11)Экономический рост и обеспечение экологической безопасности// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.111-113.Завантажити
12)Місце страхування в системі економічної безпеки// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.113-116.Завантажити
13)Викриття фальсифікованої продукції як засіб попередження економічних правопорушень// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.116-122.Завантажити
14)Ухилення від сплати податків як метод первісного нагромадження капіталу// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.122-125.Завантажити
15)Поняття і специфіка фінансово-правових санкцій// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.125-129.Завантажити
16)Связь экономической безопасности и проблем рыночной трансформации// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.130-133.Завантажити
17)Воздействие постиндустриальных тенденций на теневую экономику// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.133-137.Завантажити
18)Проблемы информационной безопасности// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.138-140.Завантажити
19)Методика оцінки ризику службової діяльності працівників МВС// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.147-150.Завантажити
20)Форми співучасті в новому Кримінальному кодексі України: проблеми реалізації правових норм// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.15-20.Завантажити
21)Анализ сущности заданий и задач, выполняемых внутренними войками МВД Украины и России по обеспечению техногенной безопасности// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.150-156Завантажити
22)Возможности новой техники, снижающей профессиональный риск оперативных работников внутренних дел// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.162-164.Завантажити
23)Безпека духовної сфери України з точки зору соціально-філософського аналізу (до постановки проблеми)// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— С. 172-175.Завантажити
24)Роль психологічної підготовки спеціальних підрозділів у підвищенні резистентності до патогенного впливу стрес-факторів// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.175-178.Завантажити
25)Процесуальні і організаційно-тактичні форми взаємодії органів дізнання і досудового слідства// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.178-183.Завантажити
26)Правила застосування сили поліцейським персоналом миротворчих місій// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.183-187.Завантажити
27)Організація виховної роботи у вищих навчальних закладах МВС України: науково-практична конференция// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.192-194Завантажити
28)Критерії ефективності діяльності органів внутрішніх справ// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.20-23.Завантажити
29)Правові питання обгрунтування забезпечення законності при застосуванні зброї працівниками правоохоронних органів// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.24-28.Завантажити
30)Кримінальне комп'ютерне право: українське та європейське// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.29-34.Завантажити
31)К концепции заключения под стражу// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.34-37.Завантажити
32)Соціально-правове забезпечення безпеки життєдіяльності працівників органів внутрішніх справ України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.38-44.Завантажити
33)Злочини та покарання у праві античних держав Північного Причорномор'я// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.45-52.Завантажити
34)Актуальные проблемы применения нового УК Украины// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.52-55.Завантажити
35)Состояние преступности в Украине (По материриалам периодической печати)// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.55-63.Завантажити
36)Поняття службової особи в Кримінальному кодексі 2001 року// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.63-68.Завантажити
37)Критерії та методи оцінки ефективності державного управління органами внутрішніх справ// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.68-70.Завантажити
38)До проблеми поліцейської корупції// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.70-72.Завантажити
39)Понятие вмешательства в уголовном праве Украины// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.73-75.Завантажити
40)Новый взгляд на объект преступления// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.81-88.Завантажити
41)Уголовное правосудие в отношении несовершеннолетних: каким оно должно быть?// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.88-96.Завантажити
42)Диспозитивно-публичное начало апелляции в уголовном процессе Украины// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2002. - № 1 .— с.97-100.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід