1)Нагляд органів прокуратури за законністю притягнення військовослужбовців до дисциплінарної відповідальності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— Завантажити
2)Рішучий крок парламенту в розвитку аграрного законодавства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— Завантажити
3)Адміністративне розслідування порушень правил рибальства й охорони рибних запасів в Азовській інспекції рибоохорони// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— Завантажити
4)Планування роботи слідчого підрозділу органів внутрішніх справ як одна з форм наукової організації праці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— Завантажити
5)Загальні умови ефективної дії митно-правових норм// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— Завантажити
6)Методологічні питання інформаційної підготовки сучасного фахівця// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— Завантажити
7)Оптимізація правотворчості в сфері функціонування відомчих ліцеїв та профільних класів загальноосвітньої школи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— Завантажити
8)Прокуратура Словацької республіки: проблеми реформування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— Завантажити
9)Деякі проблемні питання щодо припинення суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— Завантажити
10)Проблема визначення предмета цивільно-правового регулювання відносин у сфері професійної освіти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— Завантажити
11)Ризик як правова категорія: сутність і види// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— Завантажити
12)Поняття та роль матеріальної відповідальності сторін трудового договору// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— Завантажити
13)Поняття, місце та роль державної служби в органах податкової міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— Завантажити
14)Підстави припинення службово-трудових відносин з державними службовцями// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— Завантажити
15)Побутове насильство як форма дезорганізації сім’ї// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— Завантажити
16)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— Завантажити
17)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— Завантажити
18)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— Завантажити
19)Евтаназія: етичний та кримінально-правовий аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.101-106.Завантажити
20)Особливості реалізації права іноземця на в’їзд на територію України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.107-112.Завантажити
21)Правові проблеми щодо використання поліграфа// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.112-115.Завантажити
22)Загальні визначення принципів права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.120-124.Завантажити
23)Філософське обгрунтування методології функції права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.124-131.Завантажити
24)Створення терористичної групи чи терористичної організації як різновид тероризму// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— с.13-15.Завантажити
25)Тероризм, злочини терористичної спрямованості, злочини з ознаками тероризування: поняття і співвідношення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.131-135.Завантажити
26)Принципи процесу вирішення публічно-правових спорів, його суб’єкти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.140-144.Завантажити
27)Правове регулювання фінансово-економічних відносин політичних партій у зарубіжних країнах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.145-150.Завантажити
28)Нелегальна міграція і організована злочинність: іманентний зв’язок// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— с.15-19.Завантажити
29)Проблеми законності у працях вітчизняних дореволюційних юристів (друга пол. ХIХ – поч. ХХ ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.163-166.Завантажити
30)Становлення місцевих органів державного контролю Російської імперії в українських губерніях (60-70-х рр. XIX ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.167-172.Завантажити
31)Наказне гетьманство Української держави другої половини XVIII ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.173-177.Завантажити
32)Історичні передумови формування сучасної української національної ідеї// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.177-182.Завантажити
33)Розвиток місцевого самоврядування в Україні в дорадянський період// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.182-188.Завантажити
34)Організація української радянської робітничо-селянської промислової міліції в 20-ті рр.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.188-192.Завантажити
35)Деякі питання звільнення від відбування покарання з випробуванням// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— с.19-24.Завантажити
36)Свобода маніфестацій у контексті інших політичних свобод громадянина// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.192-195.Завантажити
37)Судова практика як джерело права у правових системах Франції та Німеччини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.201-205.Завантажити
38)Природа та зміст права свободи творчості// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.206-210.Завантажити
39)Здійснення редакційно-видавничої діяльності в Національному університеті внутрішніх справ у 2001 році (на прикладі річного звіту)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.216-222.Завантажити
40)Роль малого бізнесу в формуванні економічної системи ринкового типу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.222-228.Завантажити
41)Етапи розвитку страхування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.228-233.Завантажити
42)Відповідальність за договором банківського депозитного рахунку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.236-242.Завантажити
43)Особливості застосування законодавства про відповідальність за вимагання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— с.24-28.Завантажити
44)Особливості службової дисциплини особового складу органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.250-254.Завантажити
45)Соціально-правова природа державної служби// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.258-264.Завантажити
46)Управління службово-трудовою адаптацією персоналу органів внутрішніх справ: сучасні пробеми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.271-274.Завантажити
47)Розвиток нормативної бази організаційно-структурної побудови і функціонування органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.274-278.Завантажити
48)Правовий режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.278-286.Завантажити
49)Особливості правового поля, в якому здійснюється боротьба з торгівлєю жінками// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— С. 28-31.Завантажити
50)Професійна ідентифікація як чинник професіоналізаціїї правоохоронця// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.287-290.Завантажити
51)Психологічний контакт як засіб спілкування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.290-295.Завантажити
52)Безпритульні діти: соціальний портрет// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.296-300.Завантажити
53)Місце та роль представницьких органів місцевого самоврядування в організації та контролі за профілактикою злочинів: деякі аспекти підвищення ефективності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— с.3-9.Завантажити
54)Особливості застосування соціологічних методів для вивчення феномена організованої злочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.300-304.Завантажити
55)Нормативно-правове забезпечення профілактики наркотизму в Україні: міжнародні конвенції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.304-307.Завантажити
56)Щире каяття як умова звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— С. 31-37.Завантажити
57)Дорожньо-патрульна служба у структурі Державної автомобільної інспекції України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.312-314.Завантажити
58)Щодо сутності та системи профілактики адміністративних проступків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.314-321.Завантажити
59)Деякі питання діагностики конфліктів в правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.321-327.Завантажити
60)Принципи та елементи системи координації суб’єктів профілактики злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— С. 38-42.Завантажити
61)Вчинення діяння щодо малолітнього як кваліфікуюча ознака викрадення людини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— С. 42-46.Завантажити
62)Дослідження документів при розслідуванні бюджетних злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— С. 49-54.Завантажити
63)Процесуальне та тактичне забезпечення використання видеозапису при проведенні перевірки показань на місці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.54-59.Завантажити
64)Еволюція антинаркотичного законодавства в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.60-64.Завантажити
65)Оцінка висновку комп’ютерно-технічної експертизи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.64-68.Завантажити
66)Міжнародно-правові і організаційні основи співробітництва України в боротьбі з фальшивомонетництвом у рамках СНД// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.68-72.Завантажити
67)Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.73-81.Завантажити
68)Розвиток кримінально-виконавчого законодавства України на сучасному етапі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.83-87.Завантажити
69)Першочергові дії органів і підрозділів МВС України в умовах спроби чи здійснення терористичних актів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— с.9-13.Завантажити
70)Порушення кримінальної справи спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.92-97.Завантажити
71)Закриття кримінальних справ з нереабілітуючих підстав// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.97-100.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід