1)Види графічних моделей у судовій автотехнічній експертизі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— Завантажити
2)Судові витрати, пов’язані з розглядом справи: підстави і порядок відшкодування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— Завантажити
3)Атрибути державної влади в Кримському ханстві (монети Гіреїв)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— Завантажити
4)Поняття казни держави як суб’єкта цивільних правовідносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— Завантажити
5)Основні аспекти укладання шлюбів громадянами України в Республіці Польща// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— Завантажити
6)Федеральна податкова стратегія США у 80-ті рр. ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— Завантажити
7)Концепція єдності і розподілу влад як основа організації системи органів державного управління аграрним сектором економіки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— Завантажити
8)Лідерство як процес, що моделюється у період активних соціальних змін// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— Завантажити
9)Методичні проблеми вивчення феномена торгівлі жінками// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— Завантажити
10)Особливості сприйняття й оцінки кримінальної ситуації людьми похилого віку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— Завантажити
11)Соціологічний аналіз інноваційного процесу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— Завантажити
12)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— Завантажити
13)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— Завантажити
14)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— Завантажити
15)Суб’єкт порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.10-14.Завантажити
16)Деякі напрямки діяльності Державтоінспекції МВС України в попередженні та припиненні злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.101-104.Завантажити
17)Прокурорський нагляд за правильністю кримінально-правової кваліфікації вимагання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.104-109.Завантажити
18)Категорія представництва та приватне і публічне право// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.110-117.Завантажити
19)Правосуб’єктність іноземних громадян в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.118-121.Завантажити
20)Процедурна діяльність Організації американських держав по визначенню міжнародно-правового статусу корінного народу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.122-126.Завантажити
21)Особливості суб’єктів злочинів, пов’язаних з порушеннями бюджетного законодавства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.127-130.Завантажити
22)Оригінальність та новизна як умова охоронюваності твору за авторським правом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.130-132.Завантажити
23)Надімперативні норми в міжнародному спадкуванні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.133-136.Завантажити
24)Співвідношення адміністративно-правового статусу працівника міліції і правовідносин, у яких він реалізується// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.136-141.Завантажити
25)Загальний порядок розслідування кримінальних справ про групові злочини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.14-20.Завантажити
26)Права і свободи громадян, реалізація яких пов’язана з адміністративною діяльністю міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.141-145.Завантажити
27)Деякі питання щодо здійснення правосуддя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.145-147.Завантажити
28)Криміналістична інформація: поняття і сутність// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.147-151.Завантажити
29)Юридична конфліктологія: нормативно-правові аспекти вирішення конфліктів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.151-156.Завантажити
30)Засади адміністративно-юрисдикційної діяльності податкової міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.156-159Завантажити
31)Деякі питання відповідальності держав за фальшивомонетництво// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.159-163.Завантажити
32)Проблеми дотримання прав і свобод громадян при здійсненні оперативно-розшукової діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.163-166Завантажити
33)Сутність принципу публічності за новим кримінально-процесуалльним законодавством// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.166-171Завантажити
34)Проблеми кваліфікації злочинів, пов’язаних з порушенням правил охорони надр// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.171-175Завантажити
35)Законність у системі принципів права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.175-179Завантажити
36)Новації кримінально-процесуального законодавства України як елемент визначення ефективності діяльності органів досудового провадження// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.180-183Завантажити
37)Проблеми створення автоматизованих банків даних відображень зовнішності осіб (відеобанки)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.184-188Завантажити
38)Проблеми становлення інституту апеляції у кримінальному судочинстві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.188-194Завантажити
39)Умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.195-199Завантажити
40)Витоки та сучасний стан проблеми кримінально-правової охорони безпеки руху на транспорті (ст. 291 КК України)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.199-204.Завантажити
41)Сучасні форми та методи підготовки особового складу органів внутрішніх справ до дій в екстремальних ситуаціях// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.20-23.Завантажити
42)Міжнародні правові акти, що забезпечують боротьбу з наркотизмом, та їх імплементація в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.204-208Завантажити
43)Впровадження конституційних принципів організації та діяльності судової влади в Україні в умовах реформуваннясудової системи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.212-217Завантажити
44)Суспільно-правова обумовленість кримінально-правової охорони земель// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.217-220Завантажити
45)Кримінально-правове забезпечення принципу невтручання при проведенні виборів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.220-222Завантажити
46)Договор довічного утримання необхідно вдосконалювати// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.222-228Завантажити
47)Світовий досвід інституту закриття кримінальних справ за примиреннм винного з потерпілим// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.228-232Завантажити
48)Організація діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ щодо протидії тінізації економіки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.23-27.Завантажити
49)Проблеми удосконалення інституту повернення справи на додаткове розслідування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.232-237Завантажити
50)Шляхи підвищення ефективності оцінювання оперативності діяльності ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.237-240Завантажити
51)До проблеми вузівської підготовки персоналу для ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.241-247.Завантажити
52)Проблеми класифікації надзвичайних ситуацій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.247-255Завантажити
53)Рівні методологічного пізнання управлінської діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.252-259Завантажити
54)Про інформацію в управлінській діяльності органів внутрішінх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.255-259Завантажити
55)Організація адміністративної діяльності органів внутрішніх справ в умовах радіаційної небезпеки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.259-263Завантажити
56)Управління й оцінка ризику працівників органів внутрішінх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.264-268Завантажити
57)Актуальні проблеми безпеки персоналу в кримінально-виконавчій системі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.269-272.Завантажити
58)Актуальні проблеми безпеки персоналу в кримінально-виконавчій системі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.269-272.
59)Особливості корупції в Україні та її основні наслідки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.27-32.Завантажити
60)Роль громадських формувань у процесі взаємодії міліції та населення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.272-275.Завантажити
61)Роль громадських формувань у процесі взаємодії міліції та населення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.272-279.
62)Особливості правового статусу працівника податкової міліції як державного службовця// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.276-279.Завантажити
63)Особливості правового статусу працівника податкової міліції як державного службовця// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.276-279.
64)Україна від найдавніших часів до наших днів: шлях до державного суверенитету// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.280-287.Завантажити
65)Відповідальність за співучасть у злочинах проти власності за правом Київської Русі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.292-295.Завантажити
66)Історія становлення органів податкової міліції України та існуючі правові проблеми здійснення ними оперативно-розшукової діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.295-300.Завантажити
67)Роль Державної служби охорони у профілактиці майнових злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.3-6.Завантажити
68)Забезпечення рівних прав жінок та чоловіків в українському суспільстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.300-305.Завантажити
69)Поняття політичної партії як правового інституту та його ознаки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.306-309.Завантажити
70)Поняття політичної партії як правового інституту та її ознаки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.306-309.
71)Правові основи взаємодії органів губернської адміністрації Російської імперії та міського самоврядування в Україні у другій половині XIX ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.309-314.Завантажити
72)Порушення виконавцем договору// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.315-319.Завантажити
73)Проблеми огляду місця події по злочинах, скоєних з використанням комп’ютерної техніки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.32-35.Завантажити
74)Предмет доказування у справах про відшкодування (компенсацію) моральної шкоди// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.325-327.Завантажити
75)Цивільно-правові відносини, що виникають при безготівкових розрахунках// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.328-332.Завантажити
76)Право на аліменти повнолітніх непрацездатних дітей// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.332-335.Завантажити
77)Деяі питання здійснення опіки над недієздатними// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.336-339.Завантажити
78)Проблема визначення меж самозахисту цивільних прав// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.340-344.Завантажити
79)Проблема визначення поняття «управління» в інституті довірчого управління майном// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.344-348.Завантажити
80)Новий погляд на підприємництво// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.348-353.Завантажити
81)Особа порушника норм адміністративного права та його протиправна поведінка// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.35-40.Завантажити
82)Проблема ноу-хау в законодавстві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.359-363.Завантажити
83)Укладення договору банківського депозитного рахунку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.363-368.Завантажити
84)Обов’язки власника знака для товарів і послуг// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.368-372.Завантажити
85)Деякі економіко-правові аспекти забезпечення діяльності господарських об'єднань// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.372-374.Завантажити
86)Про оренду земельної ділянки за спадком// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.374-378.Завантажити
87)Деякі питання щодо правовідносин, пов'язаних з процедурою банкрутства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.378-385.Завантажити
88)Договори в сфері послуг стільникового радіотелефонного зв'язку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.385-389.Завантажити
89)Забезпечення збереження вантажу при транспортуванні та відшкодування збитків, заподіяних його втратою чи пошкодженням// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.390-394.Завантажити
90)Правове регулювання природно-заповідного фонду України на сучасному етапі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.397-403.Завантажити
91)Зразки дослідження в експертизі наркотичних засобів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.40-44.Завантажити
92)Нормативно-правове забезпечення в сфері матеріальної відповідальності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.403-406.Завантажити
93)Первинна службово-трудова адаптація персоналу ОВС: постановка проблеми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.411-414.Завантажити
94)Правоохоронна соціологія// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.415-421.Завантажити
95)Психологічний коментар до окремих статей нового Кримінального кодексу України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.421-428.Завантажити
96)Технології формування команди у світлі перспектив соціології організацій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.431-434.Завантажити
97)Система соціального захисту населення як основа соціальної політики держави (на прикладі Фінляндії)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.434-438.Завантажити
98)Робота с внутрішньою громадскістю як складова паблік рілейшнз в ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.439-443.Завантажити
99)Деякі питання тактики огляду місця події при розслідуванні окремих злочинів проти довкілля// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.44-47.Завантажити
100)Принципи побудови партнерської взаємодії міліції з населенням// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.443-446.Завантажити
101)Кар'єрне просування в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.446-452.Завантажити
102)Актуальні проблеми професійного психологічного відбору до вузів системи МВД// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.452-456.Завантажити
103)Ситуація щодо торгівлі жінками в Україні (подробиці соціологічного дослідження)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.457-461.Завантажити
104)Стан і динаміка злочинності неповнолітніх у Харківській області// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.465-470.Завантажити
105)Побутове насильство як об'єкт кримінологічних досліджень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.470-474.Завантажити
106)Вивчення феномена організованих злочинних угрупувань: особливості застосування кількісних соціологічних методів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.474-477.Завантажити
107)Роль поліції у сучасному суспільстві: аналіз зарубіжного досвіу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.477-482.Завантажити
108)Правова оцінка діянь, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.488-491.Завантажити
109)Умови праці в органах внутрішніх справ як соціальна категорія// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.491-494.Завантажити
110)Соціологічний аналіз динаміки та структури вживання алкоголю серед харків'ян (1959-1999 рр.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.495-499.Завантажити
111)Деякі підходи до виачення міжособистих конфліктів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.499-504.Завантажити
112)Науково-практичні підходи вивчення девіантної поведінки курсантів вищих навчальних закладів МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.504-509.Завантажити
113)Деякі особливості поводження з комп'ютериними засобами під час проведення слідчих дій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.51-55.Завантажити
114)Поняття та напрямки соціально-психологічного супроводження виховного процесу в закладах освіти МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.510-513.Завантажити
115)Проблема соціально-психологічних установок щодо співробітників правоохоронних органів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.514-516.Завантажити
116)Локус контролю як психологічний чинник ефективності навчальної діяльності курсантів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.516-518.Завантажити
117)Правова охорона недоторканності особистого спілкування громадян// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.522-525.Завантажити
118)Класифікація заходів моральногозаохочення працивників ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.526-528.Завантажити
119)До проблеми попередження насильства у сім’ї// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.55-60.Завантажити
120)Попередження вербальної агресивної злочинності органами внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.6-9.Завантажити
121)Організація міжнародного розшуку в системі Інтерполу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.60-64Завантажити
122)Значення правових і етничних аспектів допустимості доказів, отриманих у результаті оперативно-розшукової діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.64-67.Завантажити
123)Фактори, що впливають на стан та ефективність взаємодії оперативних підрозділів кримінальної міліції та органів виконання покарання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.67-73.Завантажити
124)Піротехнічні вироби як об’єкти дослідження вибухотехнічної експертизи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.73-77.Завантажити
125)Практичне застосування тактичних прийомів під час проведенн очної ставки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.77-82.Завантажити
126)Майстерність оперативного працівника як один із факторів отримання фактичних даних технічними засобами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.82-87.Завантажити
127)Методика оцінки визначення рівня латентності незаконного обігу наркотичних засобів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.87-92.Завантажити
128)Комп’ютерні злочини і новітні державні структури по боротьбі з ними (на прикладі Національного підрозділу по боротьбі зі злочинами в сфері високих технологій Великої Британії)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.92-96.Завантажити
129)Психологічні аспекти отримання оперативної інформації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.96-100.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід