1)Значення громадського контролю для розбудови України як демократичної держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— Завантажити
2)Висвітлення спеціальних операцій у засобах масової інформації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— Завантажити
3)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— Завантажити
4)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— Завантажити
5)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— Завантажити
6)Терор і тероризм: співвідношення і розмежування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.105-110Завантажити
7)Нове про суб’єкт злочину// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— С.110-117Завантажити
8)Простір злочинності: межові колізії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.117-120Завантажити
9)Десятиріччя університетської науки: здобутки та перспективи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.12-19Завантажити
10)Чи має соціум злочинців власну ідеологію?// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.121-125Завантажити
11)Форми участі Президента України у правотворчості// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.125-132Завантажити
12)Реалізація конституції як актуалізація свободи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.132-135Завантажити
13)Теоретичні засади конституціоналізму// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.135-140Завантажити
14)Примус як ознака політичної відповідальності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.141-144Завантажити
15)Боротьба зі злочинністю: проблеми визначення її ефективності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.148-153Завантажити
16)Економична небезпека та економічні правопорушення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.153-156Завантажити
17)Проблеми відповідальності юридичних осіб у кримінальному судочинстві за ухилення від оподаткування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.157-162Завантажити
18)Суб’єкт злочинних посягань у кредитно-фінансовій сфері// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— С.162-166.Завантажити
19)Кримінологія службових правовопорушень в органах внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.166-171Завантажити
20)Роль та місце системи професійної підготовки кадрового персоналу для ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.171-179Завантажити
21)Особливості призначення та проведення комп’ютерно-технічної експертизи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.179-183Завантажити
22)Психічні нарушення, що виникають у постраждалих при надзвичайних ситуаціях, та дії міліції у цих умовах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.183-190Завантажити
23)Стан роботи з особовим складом в Національному університеті внутрішніх справ: минуле та сучасне// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.19-25Завантажити
24)Критичне мислення – сучасна освітня інновація// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.19-25Завантажити
25)Методика визначення оптимальної чисельності працівників штабних підрозділів ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.190-196Завантажити
26)Концептуальний підхід щодо визначення критеріїв оцінки оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.196-202Завантажити
27)Організаційно-правові проблеми інформаційних технологій в управлінні ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.202-208Завантажити
28)Державна система безпеки дорожнього руху України: історичний аспект розвитку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.208-214Завантажити
29)Регулювання діяльності з пидтримки та відновлення миру в законодавстві зарубіжних країн// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.219-223Завантажити
30)Організована злочинність та зовнішньоекономічна діяльність// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.223-228Завантажити
31)Заочна форма навчання: стан та перспективи розвитку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— С.25-29Завантажити
32)Національний університет внутрішніх справ: десять років становлення міліцейського вузу нової генерації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.3-10Завантажити
33)Поєднання універсальності і спеціалізації навчального процесу як детермінанта сучасної багатоступеневої вищої освіти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.35-40Завантажити
34)Соціологічна наука і соціальні проблеми органів правопорядку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.40-44Завантажити
35)Задачі та перспективи розвитку психології у системі відомчої науки ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.44-49Завантажити
36)Удосконалення мовної підготовки майбутніх правознавців - нагальна вимога часу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.49-54Завантажити
37)Сучасні шляхи удосконалення спеціальної фізичної підготовки курсантів Національного університету внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.54-56Завантажити
38)Підготовка фахівців-фінансистів для служби в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.56-61Завантажити
39)Досвід учених Національного університету внутрішніх справ у вивченні феномена торгівлі жінками в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.61-66Завантажити
40)Методологічні аспекти дослідження історії держави і права України кінця XVIII – початку ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.67-74Завантажити
41)Філософські і загальнокультурні обрії фундаментальних правових понять// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.74-82Завантажити
42)Ідея права і національний характер// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.82-88Завантажити
43)Основні напрямки досліджень особистості професіонала-правоохоронця в соціології і психології// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.88-93Завантажити
44)Організаційні засади боротьби зі злочинністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.93-99Завантажити
45)Поняття організованої злочинної групи в новому Кримінальному кодексі України: теоретичний аналіз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.99-105Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід