1)Деякі міжнародно-правові аспекти боротьби з торгівлею людьми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— Завантажити
2)Питання побудови визначення процесуального статусу особи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— Завантажити
3)Військове судівництво Галицької армії ЗУНР// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— Завантажити
4)Поняття та склад земель міст в Україні (актуальні проблеми вдосконалення земельного законодавства)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— Завантажити
5)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— Завантажити
6)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— Завантажити
7)Проблема усунення судової помилки: деякі питання співвідношення істотних і неістотних порушень кримінально- процесуального закону// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 100-106Завантажити
8)Законодавство про адміністративні проступки: проблеми визначення сутності, завдань і системи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 107-112Завантажити
9)Справедливість - сутність і передумова ефективності правозастосувальної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 112-117Завантажити
10)До питання про судовий контроль за попереднім слідством// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 117-121Завантажити
11)Правове регулювання суспільних інформаційних відносин: стратегія розвитку інформаційного законодавства України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 122-128Завантажити
12)Проблеми систематизації нормативних актів органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 128-133Завантажити
13)Головні аспекти управлінської діяльності в органах внутрішніх справ та їх методичне забезпечення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 134-140Завантажити
14)Принципи державного управління безпекою дорожнього руху// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 140-147Завантажити
15)Нормативне забезпечення як основний засіб управління в органах системи МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 147-151Завантажити
16)Окремі проблеми проведення обшуку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 15-22Завантажити
17)Організаційно-правові питання підбору персоналу на службу в ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 151-156Завантажити
18)Сутність відомчої системи освіти ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 156-163Завантажити
19)Довузівська підготовка – невід’ємний елемент відомчої системи кадрового забезпечення ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 163-168Завантажити
20)Виховання як морально-етична вимога до персоналу органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 168-174Завантажити
21)Законодавча функція парламенту України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 175-184Завантажити
22)Закономірності інституційного розвитку демократичного характеру державності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 184-189Завантажити
23)Інститут права власності у першому Кодексі українського права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 189-193Завантажити
24)Фіскальна політика Російської імперії як фактор колонізації Південної України середині XVIII ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 202-208Завантажити
25)Функціонування механізму порушення прав людини в роки сталінських репресій: історичний та правовий аспекти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 208-213Завантажити
26)Особливості діяльності спеціалізованого омбудсмана як засобу забезпечення прав і свобод людини та громадянина// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 214-217Завантажити
27)Проблеми державного регулювання трансформаційної економіки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 218-222Завантажити
28)Можливості криміналістичного відеозапису для подолання деяких причин нерозкриття злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 22-27Завантажити
29)Суб'єкти права на творчість// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 222-226Завантажити
30)Освітні послуги як об'єкт цивільного права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 226-233Завантажити
31)Неправомірне використання фірмового найменування у підприємницькій діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 233-236Завантажити
32)Ризик як підстава відповідальності у підприємництві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 236-239Завантажити
33)Вдосконалення порядку вирішення службово-трудових спорів як складова проблеми кадрового забезпечення ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 240-246Завантажити
34)Соціально-правовий захист як елемент соціально-правового статусу працівників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 247-250Завантажити
35)Поняття сумісництва і суміщення за трудовим законодавством України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 251-254Завантажити
36)Нормативно-правові питання спеціальної фізичної підготовки працівників ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 254-258Завантажити
37)Об'єднання українських земель та проблема формування української політичної нації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 264-267Завантажити
38)Депопуляція як проблема національної безпеки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 267-276Завантажити
39)Юридична природа звільнення від кримінальної відповідальності: деякі вади термінології// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 27-32Завантажити
40)Геополітичні аспекти етноконфліктів і національна безпека// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 276-280Завантажити
41)Соціальна безпека і процедурні засади управління// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 280-284Завантажити
42)Застосування міжнародного гуманітарного права у ситуаціях внутрішніх конфліктів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 284-289Завантажити
43)Зміцнення партнерських відносин між міліцією та населенням - важливий напрямок у забезпеченні прав і свобод людини і громадянина// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 289-297Завантажити
44)Паблік рілейшнз у сучасному бізнесі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 297-300Завантажити
45)Злочини в сфері економіки (проблеми кримінологічної і кримінально-правової класифікації)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 3-8Завантажити
46)Правове регулювання та практика застосування органами Державтоінспекції огляду водіїв на стан сп’яніння// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 32-36Завантажити
47)Федеральна поліція Канади у боротьбі зі злочинністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 36-40Завантажити
48)Визначення статусу «особа, потерпіла від торгівлі людьми»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 41-45Завантажити
49)Вдосконалення діяльності правоохоронних органів щодо запобігання та боротьби з торговлею людьми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 45-48Завантажити
50)Проблемні питання кваліфікації злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 48-53Завантажити
51)Управління діяльністю Цивільної поліції ООН щодо виявлення злочинів, пов’язаних з незаконним позбавленням волі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 54-57Завантажити
52)Законодавчі механізми вирішення проблеми торгівлі людьми в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 57-62Завантажити
53)Функції права в системі державного управління// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 68-70Завантажити
54)Сутність законних обмежень прав і свобод особи на досудових стадіях кримінального судочинства України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 70-76Завантажити
55)Дозвільна система в України: сутність та співвідношення з дозвільною політикою// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 76-80Завантажити
56)Правовий спір. Визначення поняття// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 80-84Завантажити
57)Принципи контрольної діяльності державних інспекцій в соціальній сфері// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 85-89Завантажити
58)Фактори, що впливають на прийняття правозастосувальних рішень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 89-96Завантажити
59)Криміналістична класифікація економічних злочинів, вчинених організованими злочинними утвореннями// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 9-15Завантажити
60)Реконструкція втрачених кримінальних справ: цілі, задачі і значення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 96-100Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід