1)Некоторые вопросы использования власти в организации совместных отношений// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— Завантажити
2)Проблеми підготовчої діяльності комітетів Верховної Ради України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— Завантажити
3)Питання правового забезпечення діяльності контрольних органів у сфері державної влади// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— Завантажити
4)Автономия Аландских островов – возможная модель для автономных образований в современном мире// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— Завантажити
5)Проверка следственных версий в судебном разбирательстве по делам о взяточничестве// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— Завантажити
6)Засновницький договір командитного товариства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— Завантажити
7)Про деякі загальні положення та статус слідчого як суб’єкта доказування в проекті КПК України 2000 р.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— Завантажити
8)Проблеми формування адміністративної юстиції в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— Завантажити
9)Введення державної монополії на обіг спиртних напоїв в Україні (кінець ХІХ ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— Завантажити
10)Подготовка и начало судебной реформы 1864 г. в Таврической губернии// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— Завантажити
11)Охорона лісів у Київській Русі та Литовсько-Руському князівстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— Завантажити
12)Законодавство Української Держави в питаннях податкової служби (квітень-грудень 1918 р.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— Завантажити
13)Правовое регулирование исполнения лишения свободы в Украине в конце ХІХ – начале ХХ вв. (на примере Таврической губернии)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— Завантажити
14)Зміни в законодавстві УСРР щодо релігії наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— Завантажити
15)До проблем періодизації та систематизації джерел із вивчення навчального курсу «Історія держави і права зарубіжних країн»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— Завантажити
16)Вплив існуючого порядку оподаткування на розвиток рекреаційних підприємств Криму// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— Завантажити
17)Вирішення колективних трудових спорів як форма соціального партнерства (окремі питання)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— Завантажити
18)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— Завантажити
19)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— Завантажити
20)Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні проступки: сутність, система та компетенція міліції щодо їх застосування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.107-113Завантажити
21)Права людини: поняття, сутність та структура// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.113-120Завантажити
22)Аналіз первинного матеріалу при порушенні кримінальних справ про злочини проти бюджетної системи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.12-18Завантажити
23)Конституційний делікт як підстава конституційної відповідальності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.125-130Завантажити
24)Система адміністративно-процесуальних проваджень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.131-137Завантажити
25)Міжнародно-правове співробітництво України і Європейського Союзу в сфері безпеки автомобільно- дорожнього руху// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.137-142Завантажити
26)Співвідношення складу злочинів, передбачених ст. ст. 214 і 315 проекту КК України, та конкуренція кримінально-правових норм// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.152-156Завантажити
27)Удосконалення кримінального законодавства України про комп’ютерні злочини в контексті законодавства зарубіжних країн// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.157-166Завантажити
28)Розвиток теорії і практики українського парламентаризму в 1917–1920 рр.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.172-181Завантажити
29)До поняття тіньової економіки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.18-23Завантажити
30)Становлення податкового апарату УСРР на початку нової економічної політики// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.205-211Завантажити
31)Деякі проблеми використання сучасних комп’ютерних технологій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.212-215Завантажити
32)Трансформація освітньої парадигми в умовах реформування суспільства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.215-221Завантажити
33)Актуальные вопросы методики преподавания экономических дисциплин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.229-232Завантажити
34)Роль и задачи государственного регулирования экономики// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.233-237Завантажити
35)О регионах предпринимательства в Украине// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.238-244Завантажити
36)Агрессия как причина преступного поведения// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.24-29Завантажити
37)Защита прав иностранных инвесторов// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.245-250Завантажити
38)Стан економічної безпеки України: реалії та перспективи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.250-255Завантажити
39)Проблеми кодифікації трудового законодавства та розвитку науки трудового права України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.260-264Завантажити
40)Юридична природа, особливості та поняття службової дисципліни в діяльності ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.272-277Завантажити
41)Принципи трудового права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.278-283Завантажити
42)Загальні цілі боротьби зі злочинністю та сучасні криміналістичні засоби їх досягнення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.3-8Завантажити
43)Про термін «спеціальна операція»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.30-36Завантажити
44)Основні форми взаємодії міліції і громадськості в правоохоронній діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.36-40Завантажити
45)Международное уголовное право: процесс становления// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.46-60Завантажити
46)Співвідношення національної безпеки та національних інтересів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.71-76Завантажити
47)Досудові провадження в кримінальному процесі України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.76-80Завантажити
48)Влияние экспертных ошибок на расследование уголовных дел// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.8-12Завантажити
49)Моральный вред и размеры его возмещения// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.90-94Завантажити
50)Функциональное назначение органов дознания// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.94-99Завантажити
51)О предмете криминологии// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.99-107Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід