1)Кримський факультет університету внутрішніх справ сьогодні і завтра (Вітальне слово)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— Завантажити
2)Украина и Крым в первой мировой войне в стратегических планах воюющих сторон// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— Завантажити
3)Аграрне законодавство уряду генерала Врангеля// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— Завантажити
4)Окупаційний режим у Криму (1941–1944 рр.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— Завантажити
5)Радянська репресивна система в боротьбі проти опозиційного руху в Північному Причорномор’ї// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— Завантажити
6)Деякі питання джерелознавчого забезпечення та дослідження історії органів внутрішніх справ України 50 – 60-х рр. (на матеріалах південного регіону України)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— Завантажити
7)Борьба Украины за Черноморский флот 1917-1921 гг. (историко-правовой аспект)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— Завантажити
8)Проблема адаптації кримськотатарського народу в контексті етнополітичних досліджень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— Завантажити
9)Політико-правові аспекти відносин Запорозької Січі з Кримським ханством у 1687–1708 рр.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— Завантажити
10)Врахування історичного досвіду змін у правосвідомості працівників органів внутрішніх справ при реформуванні правоохоронних структур// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— Завантажити
11)Роль государственного регулирования рыночной экономикой (на примере Крыма)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— Завантажити
12)До проблеми правового компромісу громадянського суспільства в Криму// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— Завантажити
13)Взаємовідносини між органами ДПУ УССР та Кримської АСРР в першій половині 20-х рр. XX ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— Завантажити
14)Введение губернской системы управления на территории Южной Украины// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— Завантажити
15)Некоторые вопросы оптимизации управления местным налогообложением// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— Завантажити
16)Проблеми Криму в контексті соборності України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— Завантажити
17)Тмутараканское княжество – южный форпост Украины// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— Завантажити
18)Мовна ситуація і мовна політика в Південно-Східному регіоні України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— Завантажити
19)Податкова охорона України і Криму в 1918 р. як спадщина російської корчемної сторожі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— Завантажити
20)Взаємовідносини православної церкви і влади в Російській Імперії кін. XVIII – поч. XX ст. (на прикладі Херсонської єпархії)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— Завантажити
21)Карательная юстиция в региональном измерении: 1937-й год в Крыму// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— Завантажити
22)Тюремные учреждения Таврической губернии в начале XX в.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— Завантажити
23)Основні риси державного ладу Боспорського царства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .—
24)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— Завантажити
25)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— Завантажити
26)Местное самоуправление "Белого" Крыма в 1920 г. : Историко правовой аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— С.108-123
27)Злочинність мігрантів (кримінологічна характеристика)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— С.112-119Завантажити
28)Конституція Автономної республіки Крим: Політико-правовий аспект інституту територіального устрою України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— С.123-125
29)Из истории конституционного строительства в Крыму (1921-1945 гг.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— С.157-159
30)Основні риси державного ладу Боспорського царства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— С.158-163Завантажити
31)Украина и Крым в первой мировой войне в стратегических планах воюющих сторон// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— С.168-172
32)Державність таврів та час ії існування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— С.17-29Завантажити
33)Значение Конституции Автономной Республики Крым// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— С.29-37Завантажити
34)Государственность, право, мораль: Опыт философского осмысления// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7 // 1999. - №7 .— С.30-33.
35)Советская Социалистическая Республика Тавриды// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— С.45-54Завантажити
36)К вопросу о первом опыте конституционного строительства в Крыму// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 2 // 1999. - №7 .— с.48-53
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід