1)Проблеми правового регулювання цивільного права як приватного права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
2)Проект нового Цивільного кодексу України: теорія та проблеми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
3)Поняття цивільних правовідносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
4)До питання співвідношення корпоративного і цивільного права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
5)Природа суб’єктивного цивільного права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
6)Рецепція римського права як складова концепції вдосконалення цивільного законодавства України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— Завантажити
7)До питання про Торговий (Комерційний) кодекс України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
8)До концепції Підприємницького кодексу України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
9)Проблеми удосконалення дефініцій у законодавстві про підприємництво// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
10)Особливості деяких видів підприємств в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
11)Прекращение юридических лиц в проекте Гражданского кодекса Украины// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
12)До проблем ліквідації юридичної особи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
13)Товарна біржа в системі оптового ринку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
14)До питання про підприємництво державних вузів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
15)Особисті немайнові права в системі цивільного права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
16)Право на здоров’я в аспекті цивільно-правового регулювання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
17)Некоторые вопросы правового регулирования отношений собственности в связи с разработкой проекта ГК Украины// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
18)Державна реєстрація речових прав на нерухомість та її значення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
19)Проблеми співвідношення приватно-правового та публічно-правового регулювання майнових відносин в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— Завантажити
20)Деякі проблеми побудови системи обмежених речових прав у цивільному законодавстві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
21)Визначення елементів позову про витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційного позову)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
22)Деякі проблеми удосконалення законодавства України про інтелектуальну власність// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
23)Про момент виникнення прав на об’єкти інтелектуальної власності, що вносяться до господарчих товариств// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— Завантажити
24)Деякі міркування з приводу захисту авторського права і суміжних прав// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— Завантажити
25)Совершенствование защиты прав интеллектуальной собственности во внешней торговле (на примере законодательства США)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
26)Деякі питання удосконалення законодавства в сфері охорони авторських прав// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
27)Авторське право на твір, створений за наймом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
28)Проект Цивільного кодексу України і регулювання результатів творчої діяльності в патентному праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
29)Деякі питання стосовно товарних знаків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— Завантажити
30)Неустойка та збитки як наслідки прострочення виконання зобов’язання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— Завантажити
31)Особливості розвитку договірного права в сучасних умовах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— Завантажити
32)Правові проблеми забезпечення електричною енергією в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
33)Some thoughts regarding optimization and regulation of oil and gas market of Ukraine// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
34)Правовая природа отношений дарения// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— Завантажити
35)Інститут договору дарування в проекті Цивільного кодексу України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— Завантажити
36)Договір ренти як основа придбання житла// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
37)Правове регулювання відчуження приватизованого житла// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
38)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
39)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
40)Пам’яті професора кафедри цивільно-правових дисциплін Університету внутрішніх справ МВС України Олександра Анатолійовича Пушкіна// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
41)Деякі проблеми правового регулювання договірних відносин щодо надання медичних послуг// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— Завантажити
42)Становлення страхування та перспективи його розвитку за проектом Цивільного кодексу України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
43)Спірні питання визначення безготівкових коштів як предмета виконання кредитного договору// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
44)Поняття і юридична природа договору факторингу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
45)Договори інвестиційного характеру в проекті Цивільного кодексу України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
46)Деякі особливості зобов’язань по відшкодуванню шкоди, що заподіяна джерелом підвищеної небезпеки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
47)До питання вдосконалення цивільного законодавства, яке регулює зовнішньоекономічну діяльність// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
48)Спеціальний правовий режим і проект Цивільного кодексу України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
49)Проект ЦК України і міжнародно-правова уніфікація вибору права у зовнішньоекономічному контракті// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— Завантажити
50)Порядок дослідження доказів і принцип оперативності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— Завантажити
51)Деякі аспекти участі прокурора в цивільному процесі на сучасному етапі судово-правової реформи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
52)Протокол судового засідання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— Завантажити
53)Порядок провадження в цивільних справах за участю іноземного елемента// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
54)Реалізація вимог законності в нотаріальній діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— Завантажити
55)Законный интерес как предмет судебной защиты// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— Завантажити
56)Інформатизація органів внутрішніх справ України: цивільно-правові аспекти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— Завантажити
57)Поняття та значення авторського договору// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— С.124- 128Завантажити
58)Інвестиційна діяльність: визначення, суб'єкти, класифікація та співвідношення з підприємницькою діяльністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.127-221Завантажити
59)Цивільно- правова регламентація редакційно- видавничої діяльності вищого закладу освіти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— С.128- 134Завантажити
60)Найм. Оренда. Лізинг. Деякі питання історії правового регулювання та співвідношення понять// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— С.168-172Завантажити
61)Співвідношеня понять майнового найму та оренди// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.172-176Завантажити
62)Поняття та ознаки договору піднайму жилого приміщення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.176-180Завантажити
63)Правове регулювання відчуження приватизованого житла// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.180-183Завантажити
64)Місце договору консигнації в системі договорів про надання послуг// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.191-196Завантажити
65)Співвідношення позики та кредиту за проектом Цивільного кодексу України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— С.196- 199Завантажити
66)Іпотечне кредитування в житловій сфері// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— С.202-207Завантажити
67)Правове регулювання франчайзингу в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.211-214Завантажити
68)Договір про сумісну діяльність у сучасному аспекті// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.214-217Завантажити
69)Предмет цивільного права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— С.22-27Завантажити
70)Класифікація недоговірних забов`язень у цивільному праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.225-228Завантажити
71)Зобов'язання про відшкодування шкоди, завданої незаконними актами державних органів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— С.228-233Завантажити
72)Становлення та перспективи розвитку інституту компенсації моральної (немайнової) шкоди в вітчизняному законодавстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— С.239-243Завантажити
73)Подівл майна подружжя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.243-248Завантажити
74)Деякі проблеми забезпечення прав дітей при встановленні опіки та піклування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.248-253Завантажити
75)Правові форми виховання дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.253-259Завантажити
76)Заповідальні розпорядження за діючим законодавством та шляхи їх подільшого удосконалення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.259-261Завантажити
77)Інкасо як форма розрахунків по зовнішньоекономічних угодах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.270-274Завантажити
78)Развитите принципа диспозитивности в истории отечественного судопроизводства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— С.274-277Завантажити
79)Понятие судебных доказательств и их классификация// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— С.281-287Завантажити
80)Правосуддя в Швеції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— С.303-307Завантажити
81)Диференціація правового регулювання відхилень від нормальної тривалості робочого часу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.310-314Завантажити
82)Права и обязанности субъектов аудиторской деятельности в договоре на проведение аудита// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.319-324Завантажити
83)Права и обязанности субъектов аудиторской деятельности в договоре на проведение аудита// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.319-324
84)Предмет та поняття міжнародного права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.324-328Завантажити
85)Особисті немайнові права юридичних осіб// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— С.49-52Завантажити
86)Удосконалення цивільного законодавства України - нагальна потреба часу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— С.6- 9Завантажити
87)Деякі проблематичні питання інституту права власності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— С.80- 83Завантажити
88)Позови про визнання недійсними актів, що порушують право власності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— С.95-98Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід