1)Актуальні проблеми розвитку міліції України на порозі ХХІ століття// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
2)Соціальний інтелект у структурі професійно важливих якостей оперативно-розшукової та слідчої діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
3)Эмоционально-волевая регуляция оперативно-служебной деятельности// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
4)Деякі концептуальні основи програми профілактики професійної деформації працівників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
5)О необходимости совершенствования отбора и подготовки специалистов пожарной охраны к деятельности в экстремальных условиях// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
6)Соціально-психологічні аспекти реформування системи органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
7)Застосування автоматизованих експертних систем у боротьбі зі злочинністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
8)Концептуальні підходи до реформування системи психологічного забезпечення професійної діяльності у прикордонних військах України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
9)Актуальні проблеми методичного забезпечення управління персоналом в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
10)Організація роботи з персоналом МВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
11)Деякі проблеми розмежування адміністративної і кримінальної відповідальності за корупційні діяння// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
12)Организационно-правовое обеспечение личной безопасности работников органов МВД Украины// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
13)Социальные отношения как детерминанта дисциплины и законности в ОВД// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
14)Пенсионное обеспечение работников ОВД как составная часть социальной защиты// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
15)Культура прав человека в системе подготовки персонала правоохранительных органов// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
16)Высокий уровень физической подготовки - фактор обеспечения безопасности жизнедеятельности сотрудников органов внутренних дел// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
17)Конституційні гарантії службово-трудових прав жінок - працівників ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
18)Вдосконалення законодавства про соціально-правовий захист працівників міліції - нагальна потреба часу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
19)Соціально-правовий захист персоналу ОВС, членів їх сімей та ветеранів (досвід роботи та завдання)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
20)Правове регулювання робочого часу працівників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
21)Застосування методики соціально-психологічного тренінгу в процесі формування професійного іміджу працівників правоохоронних органів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
22)Професійна орієнтація як початкова стадія профвідбору до державної пожежної охорони України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
23)Применение оружия на поражение: анализ психологических проблем// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
24)Удосконалення практики психологічного супроводження адаптації молодих працівників до служби в ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
25)Психологічна адаптація працівників ОВС до професійної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
26)Особливості встановлення комунікативного контакту під час проведення вербальних слідчих дій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
27)Чи готовий наш правоохоронець до екстремальних ситуацій сімейного життя?// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
28)Неусвідомлене емоційне ставлення до важливих професійних понять як показник професійної адаптації працівників ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
29)Екстрена психологічна допомога працівникам ОВС, що безпосередньо беруть участь у локальному збройному конфлікті// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
30)Деякі сучасні психотехнології попередження виникнення стану психічного напруження особового складу підрозділів особливого ризику// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
31)До питання про психічні стани в умовах службово-бойової діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
32)Социально-психологические аспекты профессиональной адаптации молодых работников органов внутренних дел// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
33)Деякі психологічні фактори дезадаптації курсантів до дисциплінарних вимог системи ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
34)До проблеми профілактики самогубств серед особового складу ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
35)Основные этапы работы практического психолога по обучению сотрудников оперативных служб милиции навыкам ролевого поведения// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
36)Про деякі особливості психологічної підготовки спеціалістів-переговорщиків по лінії боротьби з тероризмом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
37)"Круглый стол" как социально-психологическая технология смягчения социальной напряженности в регионе// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
38)Спеціальні засоби психологічної реабілітації працівника ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
39)Деякі питання мотивації праці особового складу органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
40)Профессионализм как основа авторитета работников милиции// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
41)Окремі аспекти організації зв'язків курсантів психологічного факультету вузу МВС із дитячими закладами освіти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
42)Прооблема формирования общественного мнения о деятельности милиции// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
43)Злочин "торгівля людьми" та прблеми забезпечення дотримання жіночих людських прав працівниками правоохоронних органів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
44)Філософський аспект вивчення комунікативної організації речення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
45)Звільнення від кримінальної відповідальності за тероризм// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
46)Контракт як юридична форма соціально-правового захисту працівників органів внутрішніх справ у службово-трудових відносинах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
47)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
48)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— Завантажити
49)Застосування заходів дисциплінарного впливу до працівників органів внутрішніх справ, які вчинили адміністративні проступки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.101-104Завантажити
50)Проблеми правового регулювання функцій та повноважень інспекцій з особового складу органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.104-108Завантажити
51)Шляхи вирішення житлової проблеми співробітників ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.108- 113Завантажити
52)Правове регулювання часу відпочинку співробітників міліції України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.116-119Завантажити
53)Нормативне забезпечення правового та соціального захисту працівників міліції України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.122-127Завантажити
54)Самооцінка, соціальний статус та ціннісні орієнтації курсантів Університету внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.134- 141Завантажити
55)Робота з персоналом як наукова і навчальна дисципліна// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.14-18Завантажити
56)Суицидальное поведение сотрудников ОВД: классификация причин и основные направления профилактической работы// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.148- 151Завантажити
57)Профессиональная деформация сотрудников ОВД: роль стрессовых факторов// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.151- 155Завантажити
58)Специфика проведения психологического отбора кандидатов на службу в оперативные взводы спецподразделений (к вопросу составления профессиограммы)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.157- 159Завантажити
59)Защитные механизмы эмоциональной устойчивасти работников органов внутренних дел в условиях воздействия стресс-факторов повышенной интенсивности// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— С. 159-162.Завантажити
60)Профессиональная деформация сотрудников ОВД, пути и средства ее профилактики и устранения// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.164- 167Завантажити
61)Социально-психологические проблемы профессиональной самореализации женщин- сотрудников ОВД// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.173- 176Завантажити
62)Фактори, що визначають ефективність професійної діяльності слідчого апарату// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.176-180Завантажити
63)Кадрове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ як педагогічна проблема// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.18- 21Завантажити
64)Система факторів соціальної адаптації жінок- співробітників ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.193- 195Завантажити
65)Проблеми адаптації курсантів до навчально- виховного процесу в закладах освіти МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.208- 214Завантажити
66)Система моделирования ситуаций задержания правонарушителей в учебном процессе как способ обеспечения безопасности жизнедеятельности работников ОВД// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.220- 224Завантажити
67)Формування психологічної готовності співробітників ОВС до забезпечення особистої безпеки в екстремальних ситуаціях оперативно- службової діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.224- 235Завантажити
68)Професійно-психологічна підготовка дільничих інспекторів міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.235- 240Завантажити
69)Роль индивидуально- психологических особенностей в професссиогенезе памяти работников ОВД// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.240- 243Завантажити
70)Проблеми взаємовідносин між правоохоронними органами та населенням : вітчизняний та зарубіжний досвід// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.245- 252Завантажити
71)Організація зустрічей керівництва ГУ та ОВС з населенням// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.252-253Завантажити
72)Від професійної етики до авторитету правоохоронців// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.253-255Завантажити
73)Громадська думка та діяльність правоохоронних органів щодо її формуванню// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.255-262Завантажити
74)Деякі аспекти діяльності Центру громадських зв"язків органів внутрішніх справ України в організації взаємодії з населенням// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.262-273Завантажити
75)Населення і міліція (за даними соціологічних опитувань)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.273-277Завантажити
76)Проблемы организации взаимосвязей милиции с населением// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.277-278Завантажити
77)К вопросу о необходимости социологических исследований для налаживания взаимодействий милиции и населения// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.278-283Завантажити
78)Проблеми створення психологічної служби в ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.28- 30Завантажити
79)Основные факторы формирования общественного мнения о деятельности милиции среди населения// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.283-285Завантажити
80)Населення та міліція: динаміка розвитку взаємозв'язків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.285-287Завантажити
81)Громадськість як носій зовнішнього середовища організації: проблеми структурування( на прикладі органів внутрішніх справ)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.288-290Завантажити
82)Роль органов местного самоуправления в материальном и социальном обеспечении органов внутренних дел (на опыте Харькова)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.291-294Завантажити
83)Модель "Communіty Polіcіng" як майбутнє поліцейської діяльності (досвід Англії та Уєльсу, США і Канади)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.294- 302Завантажити
84)Деякі питання створення моделі взаємозв'язків правоохоронних органів з населенням// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.302-306Завантажити
85)Правовий захист працівників органів внутрішніх справ у зв'язку із скороченням штатів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.318- 324Завантажити
86)Соціально-психологічні функції керівника в підрозділах ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.33- 35Завантажити
87)Управління соціально- психологічним кліматом в колективах органів та підрозділів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.35- 39Завантажити
88)Вирішення проблем професіоналізації особового складу у вищому закладі освіти МВС України (з досвіду роботи)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.40- 46Завантажити
89)Реалізація кадрової політики у правовій інформатизації України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.46- 48Завантажити
90)Формування духовної сфери майбутнього спеціаліста правоохоронних органів засобами українознавчих дисциплін// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.57- 59Завантажити
91)Основы управления конфликтами в правоохранительной деятельности// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.59- 64Завантажити
92)Актуальные проблемы формирования профессионального правосознания сотрудников ОВД// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.64- 67Завантажити
93)Напрямки вдосконалення соціально-правового захисту працівників ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.77Завантажити
94)Система підготовки та перепідготовки персоналу органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.8- 14Завантажити
95)Корpекция и профилактика боевой усталости в условиях миротворческой операции// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.97- 99Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід