1)Организационно-правовое строение Верховной Рады Автономной Республики Крым// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— Завантажити
2)Правовое регулирование земельных отношений в Крыму в период правления П. Н. Врангеля// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— Завантажити
3)Северо-Крымская свободная экспериментальная экономическая зона «Сиваш» и ее роль в формировании новой налоговой политики государства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— Завантажити
4)Таврійське мусульманське духівництво у правовому полі Російської імперії (XIX – поч. XX ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— Завантажити
5)Антитеза до легендарної тези про Південь України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— Завантажити
6)Проблеми землекористування у Північному Причорномор'ї та Криму в ХУІІІ–ХІХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— Завантажити
7)Про «релігійну толерантність» у політиці російського уряду щодо заселення Новоросії у 60–70 рр. XVIII ст. (за матеріалами подорожі Й. А. Гільденштедта)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— Завантажити
8)Судьба Крыма как геополитическая и цивилизационная проблема// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— Завантажити
9)Военные поселения в Новороссии и их правовое положение// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— Завантажити
10)Приоритеты древнегреческой философской мысли в изучении эстетического// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— Завантажити
11)Система правоохоронних органів часів Нової Січі на Півдні України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— Завантажити
12)Печать врангелевского Крыма (по мемуарным материалам)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— Завантажити
13)Поощрительный характер норм, исключающих преступность деяния// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— Завантажити
14)Византийский эргастирий IV – IX вв.: виды правоведения// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— Завантажити
15)Німецька таємна дипломатія і українсько-кримська митна війна 1918 р.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— Завантажити
16)Міські думи і земства в системі місцевих органів державної влади Півдня України в період революційних змагань 1917-1920 рр.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— Завантажити
17)Реабілітаційні процеси в Запоріжжі (за матеріалами архіву обласного суду)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— Завантажити
18)Експертний лінгвістичний аналіз як елемент нормотворчої діяльності (на матеріалі нормативно-правових актів України та Автономної Республіки Крим)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— Завантажити
19)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— Завантажити
20)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— Завантажити
21)Местное самоуправление "Белого" Крыма в 1920 г. : Историко правовой аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 .— С.108-123Завантажити
22)Конституція Автономної республіки Крим: Політико-правовий аспект інституту територіального устрою України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 .— С.123-125Завантажити
23)Из истории конституционного строительства в Крыму (1921-1945 гг.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 .— С.157-159Завантажити
24)Історичні віхи розвитку самоврядування в Північному Причорномор'ї// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— С.163-168Завантажити
25)Правовий статус губернаторів у Російський імперії в 50-60-ті рр. XIX ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— С.22-301Завантажити
26)Государственность, право, мораль: Опыт философского осмысления// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 .— С.30-33.Завантажити
27)Російсько-турецькі війни І пол. XIX ст. як фактор впливу на правовий статус представників національних меншин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— С.36- 41Завантажити
28)К вопросу о первом опыте конституционного строительства в Крыму// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 .— С. 48-53. Завантажити
29)Нагляд за діяльністю земського самоврядування в Росії в кінці XIX – на початку XX ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— С.53-65Завантажити
30)Административно-полицейские органы Таврической губернии (численность, состав и размещение)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— С.68-82Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід