1)Етапи розслідування в криміналістичній методиці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— Завантажити
2)Правові аспекти застосування оперативно-розшукових заходів щодо попередження та розкриття автомотокрадіжок та угонів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— Завантажити
3)Інститут призначення покарань умовно і з відстрочкою виконання вироку та проблеми вдосконалення практики його застосування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— Завантажити
4)Деякі питання діяльності органів та служб у справах неповнолітніх, а також спеціальних установ для неповнолітніх// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— Завантажити
5)Судова система Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— Завантажити
6)Фізична культура в Російській армії XIX ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— Завантажити
7)Деякі питання речевих прав на нерухомість за Проектом Цивільного кодексу України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— Завантажити
8)Визначення поняття робочого часу в умовах ринкової економіки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— Завантажити
9)Стадії психологічної адаптації курсантів до умов навчання і алгоритм їх оцінки з позицій індивідуальної норми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— Завантажити
10)Проблеми створення оптимальної моделі взаємозв’язків правоохоронних органів з населенням// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— Завантажити
11)Проблеми соціальної мобільності в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— Завантажити
12)Емоції в рекламі як стимул до зв’язку з громадськістю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— Завантажити
13)Семененко В.И., Радченко Л.А. История Украины с древнейших времен до наших дней. – Х.: Торгсин, 1999. – 480 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— Завантажити
14)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— Завантажити
15)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— Завантажити
16)Щодо формування політико-правової системи "Козацької держави" XVII ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.100-104Завантажити
17)Адміністративно-поліцейські органи російського самодержавства і їх особливості на землях Слобідської України в 30-70-х рр. XVIII століття// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.104-113Завантажити
18)Кримінальний кодекс Японії 1880 року// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.123-129Завантажити
19)Статус глави держави в парламентарній республіці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.129-139Завантажити
20)Інститут Уповноваженого Верховної Ради з прав людини як один із засобів інтеграції України в Європейський Союз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.139-145Завантажити
21)Історічні передумови формування загальнолюдських стандартів прав людини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.146-154Завантажити
22)Реформування попереднього слідства як вимога Конституції України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.155- 161Завантажити
23)Деякі питання закриття кримінальних справ про злочини неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного характеру// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.16-24Завантажити
24)Профілактиці правопорушень потрібен Закон "Про участь громадськості в охороні громадського порядку"// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.171- 174Завантажити
25)До прийняття Закону України "Про зброю": деякі проблеми структури та змісту// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.174- 179Завантажити
26)Класифікація помилок в кримінальному праві: проблеми та значення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.179-182Завантажити
27)Режим виконання кримінального покарання у вигляді позбавлення волі (проблеми теоретичного аналізу та правового регулювання)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.182-186Завантажити
28)Процес формування особистості неповнолітнього як об'єкт кримінально-правової охорони// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.186- 190Завантажити
29)Організація взаємодії податкової міліції України з органами внутрішніх справ та митною службою// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.191-195Завантажити
30)Участь понятого на досудовому слідстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.195-200Завантажити
31)Підприємництво як правова категорія// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.201- 207Завантажити
32)Основні права й обов'язки сторін у зобов'язанні, що виникає з договору оренди державного майна// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.207-212Завантажити
33)Вимоги до форми заповіту за діючим законодавством та шляхи ії подальшого удосконалення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.212-217Завантажити
34)Правові питання проходження служби та соціально-правового захисту працівників ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.218-222Завантажити
35)Особливості соціальної адаптації працівників ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.227- 232Завантажити
36)Сучасний стан законності і дисципліни в органах внутрішніх справ та фактори, що на нього впливають// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.232- 236Завантажити
37)Дисципліна в ОВС. Взаємодія правових та соціально-психологічних факторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.236- 242Завантажити
38)Підготовка кадрів у системі вищої освіти і демократизація суспільства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.242- 247Завантажити
39)Проблеми класифікації злочинів у сфері комп'ютерної інформації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.25-29Завантажити
40)Соціально-психологічні аспекти формування особистості фахівця системи ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.254- 259Завантажити
41)Психологія особистості працівника міжнародних правоохоронних організацій в системі правоохоронних відносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.275- 279Завантажити
42)Експериментальні дослідження вольової регуляції особистості у вітчизняній психології// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.279- 283Завантажити
43)Інформаційно-правові аспекти опису системи органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.287- 295Завантажити
44)Делінквентна поведінка неповнолітніх: кримінологічний аналіз і проблеми профілактики// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.3-16Завантажити
45)Місце та роль органів внутрішніх справ у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру (На прикладі катастрофічного паводка 1998 року в Закарпатський області)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.37-46Завантажити
46)Деякі аспекти незаконного обороту зброї// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.47-56Завантажити
47)Особливості причинного зв'язку при скоєнні злочину, передбаченого статею 215-5 КК Украіни// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.56-63Завантажити
48)Предмет безпосереднього посягання у справах про незаконний обіг психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.63-69Завантажити
49)Види правового нігілізму// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.87-91Завантажити
50)Право і свобода: умови взаємозв'язку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.91-100Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід