1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— Завантажити
2)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— Завантажити
3)Драгоманівська автономістсько-федералістська концепція політичної самостійності України і західноукраїнська політико-правова думка кінця ХІХ- початку ХХ століть// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.102- 108Завантажити
4)Питання створення місцевої (муніципальної) поліції в діяльності органів міського самоврядування в України на початку ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.108- 116Завантажити
5)Міська поліція в Україні в першій половині XIX століття// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.117-126Завантажити
6)Органи охорони громадського порядку в Україні доби Центральної Ради (березень 1917 р. - квітень 1918 р.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.126-137Завантажити
7)Кримінальний закон проти організованої злочинності: яким йому бути// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 13-17.Завантажити
8)Фізична культура в Україні від часів Київської Русі до початку ХХ ст.: соціально-нормативний аспект (історіографічна ситуація та джерельна база)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.137- 142Завантажити
9)Статус омбудсмана (уповноваженого з прав громадян) в Польщі: спроба правого аналізу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 143-149.Завантажити
10)Проблема виникнення конфліктів між законодавчою та виконавчою гілками влади України та стабільність конституційного ладу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— C. 150-162.Завантажити
11)Проблема отримання громадянства України кримськими татарами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 162-168.Завантажити
12)Традиційна політична ментальність українства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 168-176.Завантажити
13)Кримінологія необережності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.17-24Завантажити
14)Кримінологія необережності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.17- 23
15)Кримінальне законодавство України: перспективи розвитку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.177- 196Завантажити
16)Гарантии обеспечения безопасности участников уголовного процесса// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 196-204.Завантажити
17)Деякі проблеми вдосконалення діяльності державної контрольно-ревізійної служби в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 204-213.Завантажити
18)Тактика і методика доказування в дослідчому кримінальному процесі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.214- 220Завантажити
19)Особливості розслідування у справах неосудних осіб// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 220-226.Завантажити
20)Кримінальна складова економічної системи України і шляхи її витіснення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.227- 232Завантажити
21)Проблеми іноземного інвестування в економіку України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.232- 237Завантажити
22)Проблеми визнання фінансової неспроможності підприємств в України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.237- 243Завантажити
23)Підприємництво як об'єкт кримінологічного та криміналістичного аналізу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.24-33Завантажити
24)Підприємництво як об'єкт кримінологічного та криміналістичного анализу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.24- 33
25)Актуальні питання державного регулювання промислової власності на сучасному етапі розвитку країни// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.243- 250Завантажити
26)Фондовий ринок як необхідний інституціональний елемент в умовах акціонування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— C. 250-253.Завантажити
27)Державне регулювання при експорті та імпорті товарів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.253- 256.Завантажити
28)Про деякі питання митного оформлення давальницької сировини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 256-262.Завантажити
29)Новий погляд на підприємницьку правосуб'єктність// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.262- 270Завантажити
30)Захист прав особи при приватизації житла// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.270- 274Завантажити
31)Про єдину економічну класифікацію видатків бюджету і специфіку її застосування в системі МВС України на прикладі Університету внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.274- 279Завантажити
32)Порівняльна характеристика договорів ренти та довічного утримання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 279-285.Завантажити
33)Проблеми підвищення ефективності діяльності співробітників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.286- 290Завантажити
34)Управління процесом вивільнення працівників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.290- 297Завантажити
35)Матеріальна відповідальність осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.297- 305Завантажити
36)Матеріальна відповідальність осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.297-305
37)Принципи реформування системи органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 3-12.Завантажити
38)До питання удосконалення організаційно-штатної структури системи органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.305- 307Завантажити
39)Правове забезпечення пріоритетності в екологічному праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 307-313.Завантажити
40)Динаміка дисципліни і законності серед особового складу органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 314-321.Завантажити
41)Організація розподільних відносин і громадська думка про справедливість трудової винагороди працівників правоохоронних органів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 322-328.Завантажити
42)Професійні особливості правозастосовних видів діяльності як чинник формування професійних деформацій правоохоронців// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.328- 335Завантажити
43)Розкриття злочинів як завдання оперативно-розшукової діяльності карного розшуку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 33-40.Завантажити
44)Моральні засади професії юриста// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.335-343Завантажити
45)Профілактика стресових станів у співробітників цивільної полиції ООН// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.343-350Завантажити
46)Дослідження агресивності жінок-злочинниць// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.350-355Завантажити
47)О типологии традиций как условия личностно-значимого развития несовершеннолетних// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— C. 355-357.Завантажити
48)Проблемна сім'я та її вплив на формування девіантної поведінки особистості// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.358-363Завантажити
49)Конфліктологія: історичний вимір// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.375-378Завантажити
50)Інформаційно-аналітичний підхід до оцінки ефективності роботи підрозділів органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.40- 53Завантажити
51)Методика проведення судових експертиз у виявленні і розслідуванні правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати податків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.53 - 58Завантажити
52)Кримінально-правова відповідальність за злочини у сфері оподаткування, пов'язані із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.58 - 65Завантажити
53)Форми взаємодії органів внутрішніх справ з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування щодо профілактики правопорушень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.65 - 73Завантажити
54)До аналізу онтологічних підвалин права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.73 - 78Завантажити
55)Співвідношення законності та розпорядчої діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.78- 84Завантажити
56)Розпорядчі акти та їх особливості// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.84- 90Завантажити
57)Про сутність правового нігілізму з точки зору факторів об’єктивного характеру// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 90-94.Завантажити
58)Правове підґрунтя розвитку національного життя в "австрійській" Україні, друга половина ХІХ- початок ХХ століть// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.95- 102Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід