1)Вітання Президента України Л. Д. Кучми учасникам міжнародної науково-практичної конференції «Права людини: міжнародні стандарти і практика їх застосування в Україні»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— Завантажити
2)Поняття та види тероризму// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 // 1997. - №2 .— С.100-105Завантажити
3)Початки конституційного процесу в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 106-115.Завантажити
4)Оцінка динаміки розвитку злочинності: інформаційно-аналітичні аспекти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 11-20.Завантажити
5)Центральна Рада та проблеми українізації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 116-124.Завантажити
6)Законодавча влада у системі державної влади// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С.124-130Завантажити
7)Про місце та роль постійних комісій (комітетів) Верховної Ради України у системі державних органів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 130-133.Завантажити
8)Поняття злочинної організації за кримінальним правом України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 // 1997. - №2 .— С.134-140Завантажити
9)Конституція України і принципи кримінального судочинства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 // 1997. - №2 .— С.141-148Завантажити
10)Об’єкт злочину і структура Особливої частини Кримінального кодексу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 148-154.Завантажити
11)Аналіз передумов і механізмів економічної злочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 155-161.Завантажити
12)Концептуальні основи створення моделі ефективної зайнятості населення в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 162-170.Завантажити
13)Про формування оптимальної організаційної структури управління соціально-економічною системою району// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 170-174.Завантажити
14)Економіко-правові проблеми інтеграції України у Європейський Союз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 175-179.Завантажити
15)Проблеми формування ефективного інвестора в процесі приватизації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 179-185.Завантажити
16)Трудове право України в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 186-189.Завантажити
17)Співвідношення централізованого і договірного регулювання умов праці в ринковій економіці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 190-192.Завантажити
18)Проблеми правового регулювання безробіття і зайнятості в Україні та напрямки його удосконалення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 192-194.Завантажити
19)Ефективність та якість професійної підготовки молодого слідчого (на прикладі Університету внутрішніх справ)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 195-205.Завантажити
20)Геополітика і міжнародна злочинність: дослідження проблем превентивних дій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 20-25.Завантажити
21)Криміногенна ситуація великого міста: методика соціологічного вимірювання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 206-213.Завантажити
22)Питання корекції окремих видів деструктивної поведінки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С.213- 217Завантажити
23)Про особливості прояву девіантної поведінки при стані норми та патологічних відхиленнях// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 217-220.Завантажити
24)До питання про управління в правоохоронній діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 // 1997. - №2 .— С 220 - 224Завантажити
25)Питання вдосконалення дисциплінарної відповідальності співробітників органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 // 1997. - №2 .— С.225 - 229Завантажити
26)Критичне мислення як освітня інновація// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 229-232.Завантажити
27)Розум і довіра: мета критичного мислення і авторитет// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— C. 232-245.Завантажити
28)Принципи сучасної дидактики та їх використання в процесі викладання криміналістики у вузах МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С.245-253Завантажити
29)Криміналістична характеристика розкрадань майна в сфері підприємницької діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 // 1997. - №2 .— С.26-37Завантажити
30)В. Пристайко, Ю. Шаповал. Михайло Грушевський і ГПУ – НКВД. Трагічне десятиліття: 1924-1934. К.: Україна, 1996.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 274-276.Завантажити
31)В. А. Греченко. Історія України (Короткий нарис). Харків: Ун-т внутр. справ, 1996.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 276-278.Завантажити
32)Основні напрями реформування кадрової політики в органах внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 // 1997. - №2 .— С.3-10Завантажити
33)Використання спеціальних знань на стадії порушення кримінальної справи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 37-44.Завантажити
34)Особистість рецидивіста та деякі проблеми попередження рецидивної злочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 44-49.Завантажити
35)Деякі прийоми зіставлення документів у справах про ухилення від сплати податків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 49-52.Завантажити
36)Деякі прийоми зіставлення документів у справах про ухилення від сплати податків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - 2 // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 // 1997. - 2 // 1997. - №2 .— С.49-52
37)Перспективи створення та розвитку автоматизованих банків даних, що містять відображення зовнішності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 52-58.Завантажити
38)Особливості у порушенні кримінальних справ про незаконний обіг наркотичних засобів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 // 1997. - №2 .— С.58-64Завантажити
39)Цивільно-правові засоби превенції злочинів у сфері банківського кредитування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 64-69.Завантажити
40)Чи можуть бути суспільні відносини об’єктом злочину?// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 70-75.Завантажити
41)Предмет філософії права: деякі проблеми формування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 75-83.Завантажити
42)Поняття безпеки та її забезпечення суб'єктам кримінального процесу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 // 1997. - №2 .— С.84-88Завантажити
43)Деякі теоретичні питання щодо актів застосування права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 88-93.Завантажити
44)Цілі та завдання дослідчого кримінального процесу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 // 1997. - №2 .— С.93-97Завантажити
45)Обман як спосіб посткримінальної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 97-100.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід