1) Застосування норм Орхуської конвенції адміністративними судами України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 3 .— С. 105–112.
2) Аналіз окремих підстав виникнення права комунальної власності на природні ресурси // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 3 .— С. 113–121.
3) Генезис законодавства з недопущення порушення права на статеву свободу та статеву недоторканність // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 3 .— С. 122–130.
4) Теоретико-прикладні аспекти охорони та захисту корпоративних прав держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 3 .— С. 13–21.
5) Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора як предмет оскарження у кримінальному провадженні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 3 .— С. 131–140.
6) Кваліфікація найманства: національний та міжнародно-правовий аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 3 .— С. 141–148.
7) Контроль держави за здійсненням недержавної правоохоронної діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 3 .— С. 22–29.
8) Чи є європейською Національна поліція України? // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 3 .— С. 30–39.
9) Gender Equality in Ukraine: National and International Perspectives // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 3 .— С. 40–47.
10) Взаємовідносини держави та громадянського суспільства у Великобританії: досвід для України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 3 .— С. 48–55.
11) Міжнародно-правові засади структурування концепції "обов'язок захищати" // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 3 .— С. 56–62.
12) Правосвідомість, правопорядок та законність як чинники правомірної поведінки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 3 .— С. 6–12.
13) Заходи з реформування кримінально-виконавчої системи у зв’язку з підготовкою вступу України до Ради Європи (1994–1995 роки) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 3 .— С. 63–71.
14) Родовий об'єкт злочинів, що посягають на здійснення судової влади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 3 .— С. 72–79.
15) Щодо нормативного врегулювання імунітету захисника в кримінальному процесуальному законодавстві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 3 .— С. 80–87.
16) Гарантії професійної діяльності поліцейських в сучасних умовах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 3 .— С. 88–95.
17) Характеристика спеціально-кримінологічних заходів запобігання втягненню неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 3 .— С. 96–104.
 
Пошук в електроному каталозі