1) Основні напрямки діяльності держави у сфері забезпеченні безпеки та оборони України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 2 .— С. 109–114.
2) Виборчі системи для проведення місцевих виборів: досвід країн Вишеградської групи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 2 .— С. 115–123.
3) Адміністративно-територіальний поділ і державне управління у феодально-роздробленій Русі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 2 .— С. 124–132.
4) Цивільно-правовий режим безготівкових грошей // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 2 .— С. 133–141.
5) Добросовісність як умова набуття права власності за набувальною давністю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 2 .— С. 14–19.
6) Втручання органів державної влади у приватне життя особи: адміністративно-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 2 .— С. 142–150.
7) Засади правового регулювання режиму секретності в оперативно-розшуковій діяльності підрозділів кримінальної поліції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 2 .— С. 151–157.
8) Протиправні дії щодо торговельних марок як об’єктивна сторона порушення виключних прав // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 2 .— С. 20–26.
9) Проблема правового регулювання приватноправових відносин в умовах їх віртуалізації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 2 .— С. 27–36.
10) Погляди дореволюційних вчених-юристів щодо виникнення права у давніх східних слов’ян // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 2 .— С. 37–44.
11) Дитяча вакцинація крізь призму приватного і публічного права: європейський досвід // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 2 .— С. 45–55.
12) Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим: проблеми вдосконалення правового регулювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 2 .— С. 56–65.
13) Тактичні операції затримання на гарячому при розслідуванні незаконного обігу зброї // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 2 .— С. 6–13.
14) Відкриті дані в Україні: сутність та стан розвитку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 2 .— С. 66–73.
15) Суб'єкти забезпечення кримінологічної безпеки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 2 .— С. 74–80.
16) Питання реалізації активного виборчого права внутрішньо переміщеними особами в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 2 .— С. 81–89.
17) Провокація вчинення злочину при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у контексті захисту прав людини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 2 .— С. 90–97.
18) Деякі зміни цивільного процесуального законодавства щодо реалізації права на звернення до суду за захистом: порівняльно-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2018. - № 2 .— С. 98–108.
 
Пошук в електроному каталозі