1)Гарантії професійної діяльності поліцейських// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
2)Особливості земельних відносин у Кримському ханстві (1449–1783 рр.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
3)Розробка професором І. М. Собестіанським (друга половина ХІХ ст.) питання про кругову поруку в Київській Русі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
4)Окремі причини правового нігілізму у правозастосовній діяльності Національної поліції України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
5)Порівняльно-правовий метод дослідження: нова роль в умовах глобалізації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
6)Правова природа загального виборчого права та його роль у становленні демократії в державі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
7)Кадровий склад адвокатури на Закарпатті в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
8)Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
9)Міжнародне співробітництво у протидії наркозлочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
10)Структура кримінального провадження та її значення для кримінальної процесуальної діяльності прокурора (на прикладі етапу закінчення досудового розслідування)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
11)Ґенеза кримінальної відповідальності за злочини проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
12)До питання про загальносоціальні заходи запобігання злочинності неповнолітніх як один із напрямів кримінологічної політики ФРН// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
13)До проблеми вдосконалення законодавчого забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
14)Міжнародно-правовий аспект забезпечення кримінологічної безпеки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
15)Окремі питання упорядкування понятійно-термінологічного апарату у сфері кібербезпеки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
16)Інститут запобіжних заходів: ретроспективний аналіз та перспективи реформування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
17)Співвідношення публічного адміністрування з іншими управлінськими категоріями// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
18)Поняття та зміст громадського контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
19)Організаційні засоби забезпечення реалізації державної антикорупційної політики в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
20)Характеристика форм діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
21)Актуальні проблеми впровадження міжнародних стандартів адміністративної відповідальності в національне законодавство України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
22)Історико-правовий аналіз розвитку та становлення сучасного апарату суду в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
23)Розвиток доктрини адміністративного права у сфері регулювання відносин державного управління у гірничодобувній галузі в сучасній Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
24)Нормативно-правове забезпечення дисциплінарного провадження в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
25)Досвід країн Європи щодо правового забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень та можливості його використання в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
26)Сутність і значення адміністративних процедур у діяльності судів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
27)Повноваження Верховної Ради України як суб’єкта забезпечення безпеки та оборони України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
28)Компетенція як ключовий елемент адміністративно-правового статусу суб’єктів забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
29)Особливості юридичної відповідальності посадових і службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
30)Проблема визначення поняття державного контролю в банківській сфері// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
31)Проблеми нормативно-правового регулювання реалізації дисциплінарних проваджень у правоохоронних органах України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
32)Види житла// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
33)Методика контрольно-ревізійного процесу суб’єктів підприємницької діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
34)Житлові права внутрішньо переміщених осіб// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
35)Захист прав замовників освітніх послуг// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
36)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
37)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
38)Content// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
39)Актуальна інформація для авторів та читачів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
40)References on the articles// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
41)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
42)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
43)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
44)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
45)Випускні дані// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .— Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід