1)Характеристика інституту відумерлості спадщини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 106–111.Завантажити
2)Деякі актуальні проблеми реформування інституту адміністративної відповідальності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 112–119.Завантажити
3)Правові засади діяльності органів публічної адміністрації як суб’єктів адміністративно-процесуального права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 12–21.Завантажити
4)Загальні засади оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування злочинів проти власності, що вчиняються в громадських місцях// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 120–126.Завантажити
5)Окремі аспекти нормативно-правового регулювання оперативно-розшукової протидії незаконного обігу зброї// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 127–131.Завантажити
6)Мотивація як суб’єктивний чинник протидії правовому нігілізму в діяльності поліції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 132–138.Завантажити
7)Працівник правоохоронного органу як представник держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 138–142.Завантажити
8)Новели цивільного процесуального законодавства України щодо судового контролю за виконанням судових рішень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 143–147.Завантажити
9)Міжнародний досвід протидії підрозділами Національної поліції вбивствам, які вчиняються неповнолітніми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 148–156.Завантажити
10)Адміністративно-правові засади діяльності спортивних федерацій в Україні: аналіз поточних проблем// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 157–163.Завантажити
11)Сучасні види організованої злочинності загальнокримінальної спрямованості// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 164–168.Завантажити
12)Організаційні засади діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 169–174.Завантажити
13)Сутність та особливості договірного представництва// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 175–180.Завантажити
14)Адміністративно-правове регулювання державної політики у сфері освіти України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 181–188.Завантажити
15)Правовий нігілізм в Україні: поняття, причини виникнення, етапи становлення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 189–194.Завантажити
16)Реформа поліції Чеської Республіки: питання законодавчого забезпечення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 195–199.Завантажити
17)Вітчизняні реалії правового становища працівника у трудових відносинах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 200–207.Завантажити
18)Міжнародний досвід протидії шахрайствам, що вчиняються через мережу Інтернет (на прикладі Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 208–212.Завантажити
19)Проблеми формулювання функції прокуратури, визначеної пунктом 2 статті 131-1 Конституції України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 213–218.Завантажити
20)Міжнародний Білль (Хартія) як доктринальна аксіома у сфері адміністративної відповідальності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 219–223.Завантажити
21)Деякі аспекти економічної злочинності в УСРР у першій половині 1930-х років// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 22–30.Завантажити
22)Проблеми застосування кримінального процесуального закону за аналогією у працях М.М. Гродзинського// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 224–229.Завантажити
23)Здоров’я як правова категорія: до постановки питання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 230–235.Завантажити
24)Про поняття ділової репутації та включення в Господарський кодекс права на ділову репутацію суб’єктів господарювання як відповідного правового інституту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 236–240.Завантажити
25)Поняття адміністративно-правового статусу апарату суду// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 241–246.Завантажити
26)Деякі питання щодо вдосконалення окремих криміналістичних методик// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 247–251.Завантажити
27)Класифікація рівнів кримінологічної безпеки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 252–258.Завантажити
28)Компетенція органів досудового розслідування Національної поліції України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 259–264.Завантажити
29)Використання результатів оперативно-розшукової діяльності як приводів і підстав для початку досудового розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 265–270.Завантажити
30)Сутність та поняття злочинності: від фрагментації до інтеграції наукового знання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 271–278.Завантажити
31)Актуальні проблеми правового регулювання інституту сприяння громадян оперативним підрозділам у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 279–283. Завантажити
32)Механізм адміністративно-правового забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 284–290.Завантажити
33)Предмет протидії кримінальному переслідуванню// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 291–297.Завантажити
34)Третейське судочинство у сфері господарської діяльності: проблеми застосування та шляхи вирішення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 298–304.Завантажити
35)Характеристика юридичних гарантій діяльності судів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 305–310.Завантажити
36)Поняття та структура адміністративно-правового статусу Національної гвардії України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 31–38.Завантажити
37)Стан наукової розробленості питання обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 311–316.Завантажити
38)Поняття та основні властивості юридичної відповідальності у трудовому праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 317–323.Завантажити
39)Органи місцевого самоврядування як учасники організаційно-господарських відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 324–329.Завантажити
40)Зміст взаємодії підрозділів кримінальної поліції з різними суб’єктами під час оперативно-розшукової протидії крадіжкам, поєднаним із проникненням до житла, іншого приміщення чи сховища// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 330–335.Завантажити
41)Правоохоронні органи як суб’єкти адміністративних процесуальних правовідносин із правовим статусом позивача// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 336–341.Завантажити
42)Типові сліди злочинів у сфері службової діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 342–348.Завантажити
43)Організація сільськогосподарської дорадчої діяльності: міжнародно-правовий досвід// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 349–355.Завантажити
44)Аналіз категорії «зловживання правом на честь, гідність та ділову репутацію» в умовах надзвичайного або воєнного стану// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 356–361.Завантажити
45)Щодо притягнення голови суду до адміністративної та кримінальної відповідальності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 362–367.Завантажити
46)Правові проблеми встановлення ознак суб’єктивної сторони за ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 368–374.Завантажити
47)Інституційна природа загальнообов’язкового державного соціального страхування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 375–381.Завантажити
48)Теоретичні підходи до визначення поняття «оперативно-розшукова превенція злочинності підрозділами кримінальної поліції»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 382–388.Завантажити
49)Деякі перспективні напрями розвитку криміналістики в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 389–394.Завантажити
50)Сфера житлово-комунального господарства як об’єкт оперативного обслуговування підрозділів захисту економіки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 39–43.Завантажити
51)Пошукові ознаки об’єктів, що становлять оперативний інтерес для суб’єктів оперативно-розшукової протидії контрабанді наркотиків// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 395–401.Завантажити
52)Дематеріалізація як процес зміни форми існування цінних паперів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 402–408.Завантажити
53)Оперативний пошук ознак злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час проведення закупівель медичного обладнання та ліків// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 409–414.Завантажити
54)Розвиток нормативно-правового забезпечення з реагування на кризові ситуації, що супроводжуються збройним протистоянням// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 415–420.Завантажити
55)Зовнішня взаємодія підрозділів кримінальної поліції під час оперативно-розшукової протидії незаконним заволодінням транспортними засобами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 421–426.Завантажити
56)Запобігання корупції в діяльності органів національної поліції як необхідна складова антикорупційної політики держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 427–434.Завантажити
57)Класифікація суб’єктів оперативно-розшукової протидії злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 435–440.Завантажити
58)Принципи діяльності Департаменту кіберполіції Національної поліції України: теоретико-правові аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 44–48.Завантажити
59)Поняття, зміст та функції професійної підготовки поліцейського в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 441–446.Завантажити
60)Історико-правовий генезис інтерпретації поняття «прокурорський нагляд»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 447–453.Завантажити
61)Дисциплінарні провадження в Національній поліції України: зміст та особливості реалізації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 454–459.Завантажити
62)Врегулювання конфлікту інтересів у суді: антикорупційні засади та етичні аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 460–465.Завантажити
63)Інформаційна війна проти держави та інформаційна безпека України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 466–472.Завантажити
64)Держава як суб’єкт охорони і захисту трудових прав працівників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 49–56.Завантажити
65)Громадянське суспільство в Україні: історико-правові аспекти становлення та розвитку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 57–63.Завантажити
66)Публічне адміністрування в органах Національної поліції: об’єктно-суб’єктний підхід// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 64–72.Завантажити
67)Шляхи забезпечення реалізації принципів судового процесу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 73–77.Завантажити
68)Законодавчі аспекти проведення контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 78–83.Завантажити
69)Правові принципи бюджетного контролю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 84–90.Завантажити
70)Звільнення особи від кримінальної відповідальності як окрема форма закінчення досудового розслідування та її значення у діяльності прокурора в кримінальному провадженні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 91–98.Завантажити
71)Правовий аналіз забезпечення безпеки осіб, залучених до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності під час негласного і конфіденційного співробітництва// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 99–105.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід