1) Характеристика інституту відумерлості спадщини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 106–111.
2) Деякі актуальні проблеми реформування інституту адміністративної відповідальності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 112–119.
3) Правові засади діяльності органів публічної адміністрації як суб’єктів адміністративно-процесуального права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 12–21.
4) Загальні засади оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування злочинів проти власності, що вчиняються в громадських місцях // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 120–126.
5) Окремі аспекти нормативно-правового регулювання оперативно-розшукової протидії незаконного обігу зброї // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 127–131.
6) Мотивація як суб’єктивний чинник протидії правовому нігілізму в діяльності поліції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 132–138.
7) Працівник правоохоронного органу як представник держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 138–142.
8) Новели цивільного процесуального законодавства України щодо судового контролю за виконанням судових рішень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 143–147.
9) Міжнародний досвід протидії підрозділами Національної поліції вбивствам, які вчиняються неповнолітніми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 148–156.
10) Адміністративно-правові засади діяльності спортивних федерацій в Україні: аналіз поточних проблем // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 157–163.
11) Сучасні види організованої злочинності загальнокримінальної спрямованості // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 164–168.
12) Організаційні засади діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 169–174.
13) Сутність та особливості договірного представництва // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 175–180.
14) Адміністративно-правове регулювання державної політики у сфері освіти України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 181–188.
15) Правовий нігілізм в Україні: поняття, причини виникнення, етапи становлення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 189–194.
16) Реформа поліції Чеської Республіки: питання законодавчого забезпечення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 195–199.
17) Вітчизняні реалії правового становища працівника у трудових відносинах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 200–207.
18) Міжнародний досвід протидії шахрайствам, що вчиняються через мережу Інтернет (на прикладі Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 208–212.
19) Проблеми формулювання функції прокуратури, визначеної пунктом 2 статті 131-1 Конституції України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 213–218.
20) Міжнародний Білль (Хартія) як доктринальна аксіома у сфері адміністративної відповідальності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 219–223.
21) Деякі аспекти економічної злочинності в УСРР у першій половині 1930-х років // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 22–30.
22) Проблеми застосування кримінального процесуального закону за аналогією у працях М.М. Гродзинського // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 224–229.
23) Здоров’я як правова категорія: до постановки питання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 230–235.
24) Про поняття ділової репутації та включення в Господарський кодекс права на ділову репутацію суб’єктів господарювання як відповідного правового інституту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 236–240.
25) Поняття адміністративно-правового статусу апарату суду // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 241–246.
26) Деякі питання щодо вдосконалення окремих криміналістичних методик // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 247–251.
27) Класифікація рівнів кримінологічної безпеки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 252–258.
28) Компетенція органів досудового розслідування Національної поліції України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 259–264.
29) Використання результатів оперативно-розшукової діяльності як приводів і підстав для початку досудового розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 265–270.
30) Сутність та поняття злочинності: від фрагментації до інтеграції наукового знання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 271–278.
31) Актуальні проблеми правового регулювання інституту сприяння громадян оперативним підрозділам у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 279–283.
32) Механізм адміністративно-правового забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 284–290.
33) Предмет протидії кримінальному переслідуванню // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 291–297.
34) Третейське судочинство у сфері господарської діяльності: проблеми застосування та шляхи вирішення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 298–304.
35) Характеристика юридичних гарантій діяльності судів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 305–310.
36) Поняття та структура адміністративно-правового статусу Національної гвардії України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 31–38.
37) Стан наукової розробленості питання обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 311–316.
38) Поняття та основні властивості юридичної відповідальності у трудовому праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 317–323.
39) Органи місцевого самоврядування як учасники організаційно-господарських відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 324–329.
40) Зміст взаємодії підрозділів кримінальної поліції з різними суб’єктами під час оперативно-розшукової протидії крадіжкам, поєднаним із проникненням до житла, іншого приміщення чи сховища // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 330–335.
41) Правоохоронні органи як суб’єкти адміністративних процесуальних правовідносин із правовим статусом позивача // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 336–341.
42) Типові сліди злочинів у сфері службової діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 342–348.
43) Організація сільськогосподарської дорадчої діяльності: міжнародно-правовий досвід // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 349–355.
44) Аналіз категорії «зловживання правом на честь, гідність та ділову репутацію» в умовах надзвичайного або воєнного стану // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 356–361.
45) Щодо притягнення голови суду до адміністративної та кримінальної відповідальності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 362–367.
46) Правові проблеми встановлення ознак суб’єктивної сторони за ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 368–374.
47) Інституційна природа загальнообов’язкового державного соціального страхування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 375–381.
48) Теоретичні підходи до визначення поняття «оперативно-розшукова превенція злочинності підрозділами кримінальної поліції» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 382–388.
49) Деякі перспективні напрями розвитку криміналістики в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 389–394.
50) Сфера житлово-комунального господарства як об’єкт оперативного обслуговування підрозділів захисту економіки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 39–43.
51) Пошукові ознаки об’єктів, що становлять оперативний інтерес для суб’єктів оперативно-розшукової протидії контрабанді наркотиків // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 395–401.
52) Дематеріалізація як процес зміни форми існування цінних паперів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 402–408.
53) Оперативний пошук ознак злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час проведення закупівель медичного обладнання та ліків // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 409–414.
54) Розвиток нормативно-правового забезпечення з реагування на кризові ситуації, що супроводжуються збройним протистоянням // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 415–420.
55) Зовнішня взаємодія підрозділів кримінальної поліції під час оперативно-розшукової протидії незаконним заволодінням транспортними засобами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 421–426.
56) Запобігання корупції в діяльності органів національної поліції як необхідна складова антикорупційної політики держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 427–434.
57) Класифікація суб’єктів оперативно-розшукової протидії злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 435–440.
58) Принципи діяльності Департаменту кіберполіції Національної поліції України: теоретико-правові аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 44–48.
59) Поняття, зміст та функції професійної підготовки поліцейського в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 441–446.
60) Історико-правовий генезис інтерпретації поняття «прокурорський нагляд» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 447–453.
61) Дисциплінарні провадження в Національній поліції України: зміст та особливості реалізації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 454–459.
62) Врегулювання конфлікту інтересів у суді: антикорупційні засади та етичні аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 460–465.
63) Інформаційна війна проти держави та інформаційна безпека України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 466–472.
64) Держава як суб’єкт охорони і захисту трудових прав працівників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 49–56.
65) Громадянське суспільство в Україні: історико-правові аспекти становлення та розвитку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 57–63.
66) Публічне адміністрування в органах Національної поліції: об’єктно-суб’єктний підхід // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 64–72.
67) Шляхи забезпечення реалізації принципів судового процесу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 73–77.
68) Законодавчі аспекти проведення контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 78–83.
69) Правові принципи бюджетного контролю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 84–90.
70) Звільнення особи від кримінальної відповідальності як окрема форма закінчення досудового розслідування та її значення у діяльності прокурора в кримінальному провадженні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 91–98.
71) Правовий аналіз забезпечення безпеки осіб, залучених до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності під час негласного і конфіденційного співробітництва // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 5 .— С. 99–105.
 
Пошук в електроному каталозі