1)Судова практика розгляду спорів про невідповідність правочинів вимогам законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— Завантажити
2)Особливості правового регулювання відповідальності господарського товариства з одним учасником та його єдиного засновника// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 103–108.Завантажити
3)Наукові підходи до визначення сутності об’єкта запобігання злочинності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 109–113.Завантажити
4)Інституційна природа фінансового контролю за видатками фізичних осіб// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 114–118.Завантажити
5)Концептуальні елементи статусу захисника у кримінальному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 119-123.Завантажити
6)Обшук при розслідуванні злочинів корупційної спрямованості: тактика і психологія// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 124-129.Завантажити
7)Адміністративно-правове регулювання діяльності спортивних федерацій в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 130-133.Завантажити
8)Специфіка повноважень місцевих державних адміністрацій як суб’єктів адміністративної нормотворчої діяльності в управлінні регіонами України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 134–139.Завантажити
9)Освіта як сфера адміністрування владних суб’єктів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 14–18.Завантажити
10)Культурно-психологічні фактори екологічної злочинності в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 140–145.Завантажити
11)Роль ООН у запобіганні та протидії дискримінації за станом здоров’я для захисту людського життя// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 146–151.Завантажити
12)Особливості адміністративно-правової охорони встановленого порядку управління// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 152–159.Завантажити
13)Адміністративно-правовий статус суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 160-165.Завантажити
14)Права та обов’язки журналіста як основа ефективного функціонування засобів масової інформації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 166–171. Завантажити
15)Радянський період розвитку законодавства про кримінальну відповідальність щодо призначення покарання за сукупністю злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 172-176.Завантажити
16)Щодо окремих питань співвідношення загальних та спеціальних засад призначення покарання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 177–181.Завантажити
17)Імплементація європейських стандартів забезпечення якості питної води: інституційно-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 182-189.Завантажити
18)Незаконна трансплантація, вчинена відносно донора ex mortuо// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 19–26.Завантажити
19)Вдосконалення інституту процесуальних строків: окремі аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 190–198. Завантажити
20)Ознаки наявності у особи злочинного наміру або задуму// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 199-203.Завантажити
21)Шляхи вдосконалення правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 204–209. Завантажити
22)Межі участі захисника у кримінальному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 210–214.Завантажити
23)Домашній арешт як запобіжний захід: окремі питання правозастосовних реалій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 215–220.Завантажити
24)Проблеми криміналізації незаконного використання комп’ютерних паролів, кодів доступу або подібних даних, які надають доступ до комп’ютерних систем або їх частин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 221–227. Завантажити
25)Сутність освіти як соціальної цінності для особи, суспільства і держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 228–233. Завантажити
26)Обмеження реалізації права на свободу віросповідання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 27–32.Завантажити
27)Ризики здійснення операцій з криптовалютою (біткойнами) громадян і суб’єктів господарювання України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 33–39.Завантажити
28)Адвокатура в системі недержавних суб’єктів правовохорони України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 47–52.Завантажити
29)Деякі питання правового регулювання державної реєстрації шлюбу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 5–8. Завантажити
30)Завдання та функції протидії правопорушенням у фінансовій сфері// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 53–58.Завантажити
31)Статус «національна» в назві поліції України та практика його надання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 59–66.Завантажити
32)Юридична відповідальність як динамічне правове явище// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 67–71.Завантажити
33)Розумність як принцип адміністративного судочинства України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 72-79.Завантажити
34)Принципи професійної діяльності адвоката в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 78–83.Завантажити
35)Кримінальне покарання у виді позбавлення волі: концептуальні підходи до його сучасного дослідження// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 84–91.Завантажити
36)Детермінаційний комплекс злочинів, пов’язаних з вандалізмом// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 9–13.Завантажити
37)Особливості організації системи виконавчого провадження у державах СНД// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 92–97.Завантажити
38)Проблематика дослідження ознак судової влади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 98–102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід