1) Судова практика розгляду спорів про невідповідність правочинів вимогам законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .—
2) Особливості правового регулювання відповідальності господарського товариства з одним учасником та його єдиного засновника // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 103–108.
3) Наукові підходи до визначення сутності об’єкта запобігання злочинності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 109–113.
4) Інституційна природа фінансового контролю за видатками фізичних осіб // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 114–118.
5) Концептуальні елементи статусу захисника у кримінальному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 119-123.
6) Обшук при розслідуванні злочинів корупційної спрямованості: тактика і психологія // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 124-129.
7) Адміністративно-правове регулювання діяльності спортивних федерацій в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 130-133.
8) Специфіка повноважень місцевих державних адміністрацій як суб’єктів адміністративної нормотворчої діяльності в управлінні регіонами України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 134–139.
9) Освіта як сфера адміністрування владних суб’єктів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 14–18.
10) Культурно-психологічні фактори екологічної злочинності в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 140–145.
11) Роль ООН у запобіганні та протидії дискримінації за станом здоров’я для захисту людського життя // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 146–151.
12) Особливості адміністративно-правової охорони встановленого порядку управління // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 152–159.
13) Адміністративно-правовий статус суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 160-165.
14) Права та обов’язки журналіста як основа ефективного функціонування засобів масової інформації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 166–171.
15) Радянський період розвитку законодавства про кримінальну відповідальність щодо призначення покарання за сукупністю злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 172-176.
16) Щодо окремих питань співвідношення загальних та спеціальних засад призначення покарання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 177–181.
17) Імплементація європейських стандартів забезпечення якості питної води: інституційно-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 182-189.
18) Незаконна трансплантація, вчинена відносно донора ex mortuо // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 19–26.
19) Вдосконалення інституту процесуальних строків: окремі аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 190–198.
20) Ознаки наявності у особи злочинного наміру або задуму // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 199-203.
21) Шляхи вдосконалення правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 204–209.
22) Межі участі захисника у кримінальному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 210–214.
23) Домашній арешт як запобіжний захід: окремі питання правозастосовних реалій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 215–220.
24) Проблеми криміналізації незаконного використання комп’ютерних паролів, кодів доступу або подібних даних, які надають доступ до комп’ютерних систем або їх частин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 221–227.
25) Сутність освіти як соціальної цінності для особи, суспільства і держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 228–233.
26) Обмеження реалізації права на свободу віросповідання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 27–32.
27) Ризики здійснення операцій з криптовалютою (біткойнами) громадян і суб’єктів господарювання України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 33–39.
28) Адвокатура в системі недержавних суб’єктів правовохорони України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 47–52.
29) Деякі питання правового регулювання державної реєстрації шлюбу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 5–8.
30) Завдання та функції протидії правопорушенням у фінансовій сфері // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 53–58.
31) Статус «національна» в назві поліції України та практика його надання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 59–66.
32) Юридична відповідальність як динамічне правове явище // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 67–71.
33) Розумність як принцип адміністративного судочинства України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 72-79.
34) Принципи професійної діяльності адвоката в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 78–83.
35) Кримінальне покарання у виді позбавлення волі: концептуальні підходи до його сучасного дослідження // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 84–91.
36) Детермінаційний комплекс злочинів, пов’язаних з вандалізмом // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 9–13.
37) Особливості організації системи виконавчого провадження у державах СНД // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 92–97.
38) Проблематика дослідження ознак судової влади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 3 .— С. 98–102.
 
Пошук в електроному каталозі