1)Визначення розміру презюмованої моральної шкоди у світлі адаптації методики О. М. Ерделевського до законодавства України// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
2)Психологічна допомога працівникам правоохоронних органів, які виконували службові обов’язки в нетипових умовах// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
3)Ідейні підґрунтя конституції США 1787 року як основа стабільності суспільно-політичного ладу Американської держави// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
4)Роль та місце інститутів громадського суспільства у сфері забезпечення екологічної безпеки держави// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
5)Щодо застосування норм адміністративно-деліктного законодавства України до іноземців// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
6)Адміністративна відповідальність юридичних осіб: деякі проблеми правового регулювання// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
7)Загальна характеристика категорії «адміністративні процедури виконавчого провадження»// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
8)Місце Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя в організації роботи господарських судів// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
9)Імплементація засад Європейської політики «Здоров’я-2020» як правовий інструмент модернізації системи охорони здоров’я України// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
10)Особливості стратегічного планування та цільового програмування в оборонній сфері України// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
11)Адміністративно-правовий механізм забезпечення виборчих прав громадян в Україні: сутність і структурні елементи// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
12)До питання відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному процесі України// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
13)Науково-практичні підходи до змісту поняття «оперативно-розшукова протидія підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості»// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
14)Впровадження інтернет-технологій у діяльність Національної поліції України для отримання оперативно-розшукової інформації// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
15)Підготовка та проведення обшуку під час розслідування незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
16)Право на захист як об’єкт кримінально-правової охорони та об’єкт злочину (деякі проблеми теорії і законодавчої практики)// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
17)Новітні зарубіжні розробки та перспективні дослідження у галузі техніко-криміналістичного забезпечення протидії злочинності// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
18)Процесуальна характеристика запобіжних заходів, що обираються до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
19)Дослідження загальнотеоретичних питань здійснення функції судового контролю в оперативно-розшуковому та кримінальному процесі// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
20)Види іноземного інвестування// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
21)Структурована співбесіда як засіб вивчення професійної придатності керівного персоналу Національної поліції України// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
22)До питання дослідження емоційно-особистісних тенденцій в аномальних особистостей з протиправною поведінкою// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
23)Психолого-педагогічні аспекти формування у працівників поліції стійкості до екстремальних ситуацій службової діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
24)Психологічні умови проведення передтестової бесіди під час поліграфних досліджень// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
25)Динаміка системи ставлень курсантів ВНЗ МВС у кризові періоди професійного навчання// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
26)Інноваційна компетентність як професійно важлива риса сучасного фахівця// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
27)Формування відповідальності у майбутніх правоохоронців у процесі професійної підготовки// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
28)Взаємозв’язки психологічних особливостей особистості засуджених до позбавлення волі жінок різного віку на етапі ресоціалізації// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
29)Проблема професіогенезу особистості фахівця у зарубіжних концепціях// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
30)Факторна структура комплексу психологічних особливостей злочинців-рецидивістів корисливої та насильницької спрямованості// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
31)Особливості зміни рольових очікувань і домагань у шлюбі молодих жінок за останнє десятиріччя// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
32)Новий погляд на джерела – запорука успіху дослідника (рецензія на монографію Т. Е. Тєлькінєної)// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
33)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
34)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
35)До уваги авторів// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
36)Випускні дані// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .— Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід