1) Визначення розміру презюмованої моральної шкоди у світлі адаптації методики О. М. Ерделевського до законодавства України // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
2) Психологічна допомога працівникам правоохоронних органів, які виконували службові обов’язки в нетипових умовах // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
3) Ідейні підґрунтя конституції США 1787 року як основа стабільності суспільно-політичного ладу Американської держави // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
4) Роль та місце інститутів громадського суспільства у сфері забезпечення екологічної безпеки держави // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
5) Щодо застосування норм адміністративно-деліктного законодавства України до іноземців // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
6) Адміністративна відповідальність юридичних осіб: деякі проблеми правового регулювання // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
7) Загальна характеристика категорії «адміністративні процедури виконавчого провадження» // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
8) Місце Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя в організації роботи господарських судів // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
9) Імплементація засад Європейської політики «Здоров’я-2020» як правовий інструмент модернізації системи охорони здоров’я України // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
10) Особливості стратегічного планування та цільового програмування в оборонній сфері України // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
11) Адміністративно-правовий механізм забезпечення виборчих прав громадян в Україні: сутність і структурні елементи // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
12) До питання відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному процесі України // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
13) Науково-практичні підходи до змісту поняття «оперативно-розшукова протидія підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості» // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
14) Впровадження інтернет-технологій у діяльність Національної поліції України для отримання оперативно-розшукової інформації // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
15) Підготовка та проведення обшуку під час розслідування незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
16) Право на захист як об’єкт кримінально-правової охорони та об’єкт злочину (деякі проблеми теорії і законодавчої практики) // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
17) Новітні зарубіжні розробки та перспективні дослідження у галузі техніко-криміналістичного забезпечення протидії злочинності // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
18) Процесуальна характеристика запобіжних заходів, що обираються до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
19) Дослідження загальнотеоретичних питань здійснення функції судового контролю в оперативно-розшуковому та кримінальному процесі // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
20) Види іноземного інвестування // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
21) Структурована співбесіда як засіб вивчення професійної придатності керівного персоналу Національної поліції України // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
22) До питання дослідження емоційно-особистісних тенденцій в аномальних особистостей з протиправною поведінкою // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
23) Психолого-педагогічні аспекти формування у працівників поліції стійкості до екстремальних ситуацій службової діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
24) Психологічні умови проведення передтестової бесіди під час поліграфних досліджень // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
25) Динаміка системи ставлень курсантів ВНЗ МВС у кризові періоди професійного навчання // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
26) Інноваційна компетентність як професійно важлива риса сучасного фахівця // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
27) Формування відповідальності у майбутніх правоохоронців у процесі професійної підготовки // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
28) Взаємозв’язки психологічних особливостей особистості засуджених до позбавлення волі жінок різного віку на етапі ресоціалізації // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
29) Проблема професіогенезу особистості фахівця у зарубіжних концепціях // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
30) Факторна структура комплексу психологічних особливостей злочинців-рецидивістів корисливої та насильницької спрямованості // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
31) Особливості зміни рольових очікувань і домагань у шлюбі молодих жінок за останнє десятиріччя // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
32) Новий погляд на джерела – запорука успіху дослідника (рецензія на монографію Т. Е. Тєлькінєної) // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
33) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
34) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
35) До уваги авторів // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
36) Випускні дані // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 2 (65) .—
 
Пошук в електроному каталозі