1)Особливості здійснення кримінологічної характеристики осіб, що вчинили злочини у банківській сфері// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 10–14.Завантажити
2)Характеристика спеціальних принципів формування та розподілу фондів соціального призначення в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 107-112.Завантажити
3)Строк як істотна умова договору оренди майна державного підприємства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 113–117.Завантажити
4)Ретроспективний аналіз цивільно-правового регулювання договору оренди нежитлових приміщень, будівель, споруд// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 118-123.Завантажити
5)Роль адвокатури в системі адміністрування безоплатної вторинної правової допомоги в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 124–126.Завантажити
6)Вплив норм «м’якого права» на формування демократичної виборчої системи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 127-135.Завантажити
7)Адміністративно-правові заходи щодо організації фінансової безпеки банків в умовах проведення антитерористичної операції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 136–143.Завантажити
8)Заходи протидії негативному впливу інформації, що містить пропаганду статевої свободи ліберальної ідеології західного зразку в частині зміни сексуальних партнерів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 144–149. Завантажити
9)Особливості функціонального призначення додаткової зарплати як структурної частини заробітної плати// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 15–19.Завантажити
10)Основні тенденції трансформації суспільної правосвідомості в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 150-154.Завантажити
11)Правова природа вузлової угоди в цивільному праві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 156–161.Завантажити
12)Основні напрямки діяльності органів юстиції зарубіжних країн// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 162–170. Завантажити
13)Стандарти доведення в кримінальному судочинстві Сполученого Королівства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 171–174.Завантажити
14)Суб’єкт злочину «геноцид» в міжнародному та національному праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 175–181. Завантажити
15)Способи захисту майнових прав особи, на майно якої накладено арешт: спірні питання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 182–187.Завантажити
16)Чи існує особлива юридична логіка?// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 188–194.Завантажити
17)Завдання, предмет і межі судового контролю в оперативнорозшуковому процесі України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 195–204. Завантажити
18)Повідомлення про підозру як форма здійснення первинного обвинувачення у кримінальному провадженні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 20–25.Завантажити
19)Шляхи підвищення рівня кваліфікації та компетентності суддів в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 205-211.Завантажити
20)Адміністративно-правовий статус суб’єктного складу кадрових правовідносин в Національній поліції України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 26–31.Завантажити
21)Щодо механізму правового регулювання відносин у сфері імунізації населення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 32–38. Завантажити
22)Організаційно-правові засади формування Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 39–44.Завантажити
23)Проблеми юридичної відповідальності акціонерів в акціонерних правовідносинах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 45-51.Завантажити
24)Порівняльна характеристика фінансових систем Великобританії та України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 5–9.Завантажити
25)Види і форми діяльності Державної фіскальної служби України та правові засади їх реалізації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 52–59. Завантажити
26)Методи дослідження джерел права в адміністративному судочинстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 60-63.Завантажити
27)Законодательство об оплате труда Украины: становление и развитие// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 64–70. Завантажити
28)Реалізація у кримінальному судочинстві України міжнародних стандартів права особи на повагу до приватного і сімейного життя// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 77–83.Завантажити
29)Адміністративно-деліктне право стосовно інформаційної безпеки підприємств в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 84-88.Завантажити
30)Характеристика віктимності засуджених в аспекті злочинів у сфері службової діяльності, що вчиняються працівниками Державної кримінальновиконавчої служби України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 89-93Завантажити
31)Громадянське суспільство як головний чинник активізації діяльності правоохоронних органів, що забезпечують економічну безпеку України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 94-98.Завантажити
32)Свобода слова, академічна свобода і демократична місія університету// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 99-106.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід