1) Особливості здійснення кримінологічної характеристики осіб, що вчинили злочини у банківській сфері // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 10–14.
2) Характеристика спеціальних принципів формування та розподілу фондів соціального призначення в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 107-112.
3) Строк як істотна умова договору оренди майна державного підприємства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 113–117.
4) Ретроспективний аналіз цивільно-правового регулювання договору оренди нежитлових приміщень, будівель, споруд // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 118-123.
5) Роль адвокатури в системі адміністрування безоплатної вторинної правової допомоги в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 124–126.
6) Вплив норм «м’якого права» на формування демократичної виборчої системи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 127-135.
7) Адміністративно-правові заходи щодо організації фінансової безпеки банків в умовах проведення антитерористичної операції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 136–143.
8) Заходи протидії негативному впливу інформації, що містить пропаганду статевої свободи ліберальної ідеології західного зразку в частині зміни сексуальних партнерів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 144–149.
9) Особливості функціонального призначення додаткової зарплати як структурної частини заробітної плати // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 15–19.
10) Основні тенденції трансформації суспільної правосвідомості в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 150-154.
11) Правова природа вузлової угоди в цивільному праві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 156–161.
12) Основні напрямки діяльності органів юстиції зарубіжних країн // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 162–170.
13) Стандарти доведення в кримінальному судочинстві Сполученого Королівства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 171–174.
14) Суб’єкт злочину «геноцид» в міжнародному та національному праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 175–181.
15) Способи захисту майнових прав особи, на майно якої накладено арешт: спірні питання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 182–187.
16) Чи існує особлива юридична логіка? // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 188–194.
17) Завдання, предмет і межі судового контролю в оперативнорозшуковому процесі України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 195–204.
18) Повідомлення про підозру як форма здійснення первинного обвинувачення у кримінальному провадженні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 20–25.
19) Шляхи підвищення рівня кваліфікації та компетентності суддів в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 205-211.
20) Адміністративно-правовий статус суб’єктного складу кадрових правовідносин в Національній поліції України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 26–31.
21) Щодо механізму правового регулювання відносин у сфері імунізації населення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 32–38.
22) Організаційно-правові засади формування Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 39–44.
23) Проблеми юридичної відповідальності акціонерів в акціонерних правовідносинах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 45-51.
24) Порівняльна характеристика фінансових систем Великобританії та України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 5–9.
25) Види і форми діяльності Державної фіскальної служби України та правові засади їх реалізації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 52–59.
26) Методи дослідження джерел права в адміністративному судочинстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 60-63.
27) Законодательство об оплате труда Украины: становление и развитие // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 64–70.
28) Реалізація у кримінальному судочинстві України міжнародних стандартів права особи на повагу до приватного і сімейного життя // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 77–83.
29) Адміністративно-деліктне право стосовно інформаційної безпеки підприємств в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 84-88.
30) Характеристика віктимності засуджених в аспекті злочинів у сфері службової діяльності, що вчиняються працівниками Державної кримінальновиконавчої служби України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 89-93
31) Громадянське суспільство як головний чинник активізації діяльності правоохоронних органів, що забезпечують економічну безпеку України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 94-98.
32) Свобода слова, академічна свобода і демократична місія університету // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2017. - № 1 .— С. 99-106.
 
Пошук в електроному каталозі