1)Порівняльна характеристика військових злочинів в Україні та зарубіжних країнах (на прикладі ст.414 КК України)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 103-109.Завантажити
2)Щодо необхідності приведення зобов’язань із здійснення діяльності інституційних інвесторів в Україні до законодавства Європейського Союзу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 11–19.Завантажити
3)Проблеми адміністративно-правового регулювання режиму військового майна в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 110–114.Завантажити
4)Співвідношення обставин, які обтяжують покарання із кваліфікуючими ознаками// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 115-122.Завантажити
5)Щодо правового статусу господарських товариств з одним учасником// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 123-129.Завантажити
6)Компаративний аналіз повноважень парламентів європейських країн та Верховної Ради України в сфері управління фінансовою системою// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 130–134.Завантажити
7)Класифікація елементів інформаційної культури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 135–138.Завантажити
8)Правосвідомість у суспільстві, що трансформується: функціональний аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 139–143.Завантажити
9)Актуальні питання розгляду судом угоди про визнання винуватості// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 144–150.Завантажити
10)Витоки і розвиток транснаціональної організованої злочинності у сфері економіки в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 151–156.Завантажити
11)Адміністративно-правове регулювання організаційної структури Міністерства юстиції України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 157-167.Завантажити
12)Права про телекомунікації в Україні: методологічні засади розуміння// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 168–173.Завантажити
13)Односторонні акти держав в сучасному міжнародному праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 174-179.Завантажити
14)Суб’єкти права комунальної власності в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 180–184.Завантажити
15)Відповідальність за порушення права на захист за кримінальним законодавством зарубіжних держав// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 185-189.Завантажити
16)Поняття предмета доказування у цивільному судочинстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 190–198.Завантажити
17)Предмет судової експертизи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 199–203.Завантажити
18)Національна поліція: стан та проблеми реформування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 20–23.Завантажити
19)Правові засади організації діяльності адміністративних судів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 24–29.Завантажити
20)Щодо системи джерел адміністративного процесуального права України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 30-34.Завантажити
21)Загальні засади правового регулювання підприємництва в Республіці Польща// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 35-40.Завантажити
22)Деякі погляди та правові аспекти розвитку тактики за досвідом локальних війн і збройних конфліктів сучасності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 41–47.Завантажити
23)Методологія дослідження джерел права в адміністративному судочинстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 48–52.Завантажити
24)Деякі аспекти планування оперативних комбінацій при документуванні злочинів, пов’язаних із одержанням неправомірної вигоди// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 5–10.Завантажити
25)Рішення слідчого судді у кримінальному провадженні: окремі аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 53–57.Завантажити
26)Мета та принципи фінансової системи України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 58–62.Завантажити
27)Соціальні параметри іспанської Конституції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 63–67.Завантажити
28)Прокурорський нагляд у досудовому розслідуванні за КПК України 2012 року: функціональна характеристика, повноваження, форми реалізації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 68–72.Завантажити
29)Щодо виникнення і розвитку вчень про трудові правовідносини: історія та сучасність. Частина 2// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 73–82.Завантажити
30)Правові засоби реалізації соціального призначення трудового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 83-88.Завантажити
31)Окремі аспекти реалізації засади змагальності під час формування речових доказів у кримінальному провадженні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 89–95.Завантажити
32)Використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності вищих навчальних закладів України: стан правового регулювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 96-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід