1) Порівняльна характеристика військових злочинів в Україні та зарубіжних країнах (на прикладі ст.414 КК України) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 103-109.
2) Щодо необхідності приведення зобов’язань із здійснення діяльності інституційних інвесторів в Україні до законодавства Європейського Союзу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 11–19.
3) Проблеми адміністративно-правового регулювання режиму військового майна в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 110–114.
4) Співвідношення обставин, які обтяжують покарання із кваліфікуючими ознаками // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 115-122.
5) Щодо правового статусу господарських товариств з одним учасником // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 123-129.
6) Компаративний аналіз повноважень парламентів європейських країн та Верховної Ради України в сфері управління фінансовою системою // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 130–134.
7) Класифікація елементів інформаційної культури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 135–138.
8) Правосвідомість у суспільстві, що трансформується: функціональний аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 139–143.
9) Актуальні питання розгляду судом угоди про визнання винуватості // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 144–150.
10) Витоки і розвиток транснаціональної організованої злочинності у сфері економіки в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 151–156.
11) Адміністративно-правове регулювання організаційної структури Міністерства юстиції України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 157-167.
12) Права про телекомунікації в Україні: методологічні засади розуміння // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 168–173.
13) Односторонні акти держав в сучасному міжнародному праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 174-179.
14) Суб’єкти права комунальної власності в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 180–184.
15) Відповідальність за порушення права на захист за кримінальним законодавством зарубіжних держав // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 185-189.
16) Поняття предмета доказування у цивільному судочинстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 190–198.
17) Предмет судової експертизи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 199–203.
18) Національна поліція: стан та проблеми реформування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 20–23.
19) Правові засади організації діяльності адміністративних судів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 24–29.
20) Щодо системи джерел адміністративного процесуального права України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 30-34.
21) Загальні засади правового регулювання підприємництва в Республіці Польща // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 35-40.
22) Деякі погляди та правові аспекти розвитку тактики за досвідом локальних війн і збройних конфліктів сучасності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 41–47.
23) Методологія дослідження джерел права в адміністративному судочинстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 48–52.
24) Деякі аспекти планування оперативних комбінацій при документуванні злочинів, пов’язаних із одержанням неправомірної вигоди // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 5–10.
25) Рішення слідчого судді у кримінальному провадженні: окремі аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 53–57.
26) Мета та принципи фінансової системи України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 58–62.
27) Соціальні параметри іспанської Конституції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 63–67.
28) Прокурорський нагляд у досудовому розслідуванні за КПК України 2012 року: функціональна характеристика, повноваження, форми реалізації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 68–72.
29) Щодо виникнення і розвитку вчень про трудові правовідносини: історія та сучасність. Частина 2 // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 73–82.
30) Правові засоби реалізації соціального призначення трудового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 83-88.
31) Окремі аспекти реалізації засади змагальності під час формування речових доказів у кримінальному провадженні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 89–95.
32) Використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності вищих навчальних закладів України: стан правового регулювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 5 .— С. 96-102.
 
Пошук в електроному каталозі