1) Медичне право в системі права: погляд на проблему // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 101-106.
2) Зміст права на свободу совісті та віросповідання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 107-112.
3) Неоригінальна база даних як об’єкт інформаційних відносин: цивільно-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 11–15.
4) Деякі аспекти вивчення жертв латентних злочинів у закордонних віктимологічних дослідженнях // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 113-118.
5) Ознаки фінансової системи держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 119-126.
6) Доктрина «проникнення за корпоративну вуаль»: світовий досвід та сучасні реалії українського правозастосування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 127-132.
7) Правовий статус державних та недержавних суб’єктів охоронної діяльності в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 133-139.
8) Поняття адміністративно-правових форм управління фінансовою системою України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 140-145.
9) Щодо правового регулювання дисциплінарної відповідальності поліцейських в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 146-149.
10) Підвідомчість справ щодо оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 150-156.
11) Щодо виникнення і розвитку вчень про трудові правовідносини: історія та сучасність. Частина 1 // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 157-170.
12) Правовий статус апеляційних адміністративних судів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 16-19.
13) Проблеми імплементації міжнародних стандартів у кримінальне процесуальне законодавство України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 171-178.
14) Щодо проблем реалізації особою права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 179-184.
15) Особливості забезпечення наркобезпеки: міжнародно-правові аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 185-189.
16) Стан наукових розробок з протидії розкраданню бюджетних коштів під час проведення спеціалізованих будівельних робіт за державним замовленням // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 190-194.
17) Теоретично-правовий аналіз понять, пов’язаних з гендерною рівністю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 195-200.
18) Охорона прав споживача у договорі купівлі-продажу, укладеного у мережі Інтернет // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 201–205.
19) О. М. Особливості правового регулювання застосування пестицидів у сільському господарстві країн СНД // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 2024.
20) Правові засади функціонування державного апарату УРСР у 1960–1980-х рр. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 206-211.
21) Щодо удосконалення діяльності суб’єктів управління фінансовою системою держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 212-217.
22) Становление континентального европейского права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 218-223.
23) Теоретико-правові аспекти сутності координації правоохоронної діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 224-228.
24) Адміністративно-правове регулювання реадмісії в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 229-235.
25) Соціально шкідливі та суспільно небезпечні наслідки пропаганди статевої свободи ліберальної ідеології західного зразку в частині зміни сексуальних партнерів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 236-239.
26) Конституційна скарга у механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 240-251.
27) Відновлення дії тексту конституції в аспекті концепції установчої влади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 25-34.
28) Economic and Legal Analysis of the Concept «Monitoring» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 252–257.
29) Кваліфікація кіберзлочинів у випадках ідеальної сукупності злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 258–263 .
30) Європейські стандарти діяльності поліції у поліетнічному суспільстві: сутність і перспективи імплементації у вітчизняне поліцейське законодавство // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 264–270.
31) Поняття адміністративного примусу в діяльності установ виконання покарань // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 271–276.
32) Деякі питання судового кадрового менеджменту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 277–282.
33) Діяльність Комісії міжнародного права з кодифікації і прогресивному розвитку теми «Односторонні акти держав» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 283–290.
34) Право дитини на житло // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 291-295.
35) Основні характеристики політичних посад в органах публічної влади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 296–303.
36) Захист прав осіб з фізичними вадами за законодавством Російської імперії у ХІХ – початку ХХ століть // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 304–308.
37) Класифікація підстав виникнення права комунальної власності на природні ресурси // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 309-312.
38) Класифікація видів профілактичної діяльності Національної поліції України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 313–316.
39) Елементи партійно-пов’язаного представницького мандату в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 317-324.
40) Теоретико-правове моделювання покарання за неповагу до суду як кримінальне правопорушення проти правосуддя // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 325-330.
41) Особливості складу злочинного незаконного переправлення осіб через державний кордон (ст.332 КК України) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 331-337.
42) Конституційно-правовий статус особи: теоретико-практичні засади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 35-40.
43) Методи управління комунальною власністю: організаційні та економічні прояви // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 41-45.
44) Земські начальники та волосний суд // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 46-53.
45) Правове регулювання ненормованого робочого часу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 5-10.
46) Режим правового регулювання галузі господарського права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 54–59.
47) Правове регулювання відносин у сфері освіти в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 60-65.
48) Бюджетне законодавство України як об’єкт бюджетного контролю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 66–71.
49) МВС України як складова реформування сектору безпеки і оборони // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 72–76 .
50) Види зобов’язань з множинністю осіб за цивільним законодавством іноземних країн // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 77–83.
51) Суб’єктивні підстави відповідальності акціонерного товариства як учасника акціонерних правовідносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 84-89.
52) Теоретичні засади регіоналізації державного управління державними підприємствами: господарсько-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 90-100.
 
Пошук в електроному каталозі