1)Медичне право в системі права: погляд на проблему// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 101-106.Завантажити
2)Зміст права на свободу совісті та віросповідання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 107-112.Завантажити
3)Неоригінальна база даних як об’єкт інформаційних відносин: цивільно-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 11–15.Завантажити
4)Деякі аспекти вивчення жертв латентних злочинів у закордонних віктимологічних дослідженнях// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 113-118.Завантажити
5)Ознаки фінансової системи держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 119-126.Завантажити
6)Доктрина «проникнення за корпоративну вуаль»: світовий досвід та сучасні реалії українського правозастосування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 127-132.Завантажити
7)Правовий статус державних та недержавних суб’єктів охоронної діяльності в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 133-139.Завантажити
8)Поняття адміністративно-правових форм управління фінансовою системою України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 140-145.Завантажити
9)Щодо правового регулювання дисциплінарної відповідальності поліцейських в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 146-149.Завантажити
10)Підвідомчість справ щодо оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 150-156.Завантажити
11)Щодо виникнення і розвитку вчень про трудові правовідносини: історія та сучасність. Частина 1// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 157-170.Завантажити
12)Правовий статус апеляційних адміністративних судів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 16-19.Завантажити
13)Проблеми імплементації міжнародних стандартів у кримінальне процесуальне законодавство України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 171-178.Завантажити
14)Щодо проблем реалізації особою права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 179-184.Завантажити
15)Особливості забезпечення наркобезпеки: міжнародно-правові аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 185-189.Завантажити
16)Стан наукових розробок з протидії розкраданню бюджетних коштів під час проведення спеціалізованих будівельних робіт за державним замовленням// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 190-194.Завантажити
17)Теоретично-правовий аналіз понять, пов’язаних з гендерною рівністю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 195-200.Завантажити
18)Охорона прав споживача у договорі купівлі-продажу, укладеного у мережі Інтернет// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 201–205.Завантажити
19)О. М. Особливості правового регулювання застосування пестицидів у сільському господарстві країн СНД// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 2024.Завантажити
20)Правові засади функціонування державного апарату УРСР у 1960–1980-х рр.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 206-211.Завантажити
21)Щодо удосконалення діяльності суб’єктів управління фінансовою системою держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 212-217.Завантажити
22)Становление континентального европейского права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 218-223.Завантажити
23)Теоретико-правові аспекти сутності координації правоохоронної діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 224-228.Завантажити
24)Адміністративно-правове регулювання реадмісії в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 229-235.Завантажити
25)Соціально шкідливі та суспільно небезпечні наслідки пропаганди статевої свободи ліберальної ідеології західного зразку в частині зміни сексуальних партнерів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 236-239.Завантажити
26)Конституційна скарга у механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 240-251.Завантажити
27)Відновлення дії тексту конституції в аспекті концепції установчої влади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 25-34.Завантажити
28)Economic and Legal Analysis of the Concept «Monitoring»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 252–257.Завантажити
29)Кваліфікація кіберзлочинів у випадках ідеальної сукупності злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 258–263 .Завантажити
30)Європейські стандарти діяльності поліції у поліетнічному суспільстві: сутність і перспективи імплементації у вітчизняне поліцейське законодавство// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 264–270. Завантажити
31)Поняття адміністративного примусу в діяльності установ виконання покарань// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 271–276.Завантажити
32)Деякі питання судового кадрового менеджменту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 277–282. Завантажити
33)Діяльність Комісії міжнародного права з кодифікації і прогресивному розвитку теми «Односторонні акти держав»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 283–290.Завантажити
34)Право дитини на житло// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 291-295.Завантажити
35)Основні характеристики політичних посад в органах публічної влади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 296–303.Завантажити
36)Захист прав осіб з фізичними вадами за законодавством Російської імперії у ХІХ – початку ХХ століть// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 304–308.Завантажити
37)Класифікація підстав виникнення права комунальної власності на природні ресурси// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 309-312.Завантажити
38)Класифікація видів профілактичної діяльності Національної поліції України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 313–316.Завантажити
39)Елементи партійно-пов’язаного представницького мандату в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 317-324.Завантажити
40)Теоретико-правове моделювання покарання за неповагу до суду як кримінальне правопорушення проти правосуддя// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 325-330.Завантажити
41)Особливості складу злочинного незаконного переправлення осіб через державний кордон (ст.332 КК України)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 331-337.Завантажити
42)Конституційно-правовий статус особи: теоретико-практичні засади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 35-40.Завантажити
43)Методи управління комунальною власністю: організаційні та економічні прояви// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 41-45.Завантажити
44)Земські начальники та волосний суд// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 46-53.Завантажити
45)Правове регулювання ненормованого робочого часу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 5-10.Завантажити
46)Режим правового регулювання галузі господарського права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 54–59.Завантажити
47)Правове регулювання відносин у сфері освіти в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 60-65.Завантажити
48)Бюджетне законодавство України як об’єкт бюджетного контролю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 66–71.Завантажити
49)МВС України як складова реформування сектору безпеки і оборони// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 72–76 .Завантажити
50)Види зобов’язань з множинністю осіб за цивільним законодавством іноземних країн// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 77–83.Завантажити
51)Суб’єктивні підстави відповідальності акціонерного товариства як учасника акціонерних правовідносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 84-89.Завантажити
52)Теоретичні засади регіоналізації державного управління державними підприємствами: господарсько-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 4 .— С. 90-100.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід