1) Титульний аркуш // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .—
2) Зміст // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .—
3) Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі «Право і Безпека» // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .—
4) Випускні дані // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .—
5) Концептуальні засади професійно-психологічного тренінгу «Збереження психологічного здоров’я поліцейських Національної поліції України» // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.104-109.
6) Суб’єктивна вичерпаність особистісного потенціалу майбутніх правоохоронців: гендерні особливості // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.110-115.
7) Саморегуляція психічних станів поліцейських як умова ефективного виконання ними службових завдань // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.115-120.
8) Психологічні контексти поліцейської підготовки та поліцейської освіти в зарубіжних дослідженнях // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.12-19.
9) Стан, перспективи та досвід формування конфліктологічної культури майбутніх працівників патрульної та кіберполіції // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.121-127.
10) Соціально-психологічні аспекти встановлення гендерного паритету в національній поліції України // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.128-132.
11) Взаємозв’язки заздрості зі структурно-функціональними характеристиками відповідальності у засуджених: гендерний ракурс // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.133-137.
12) До питання дослідження узгодженості системи термінальних цінностей у правопорушників з аномаліями особистості // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.138-142.
13) Специфіка психологічних бар’єрів професійної переідентифікації поліцейських на початкових етапах професійної діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.142-148.
14) Взаємозв’язок психологічної ресурсності особистості з перфекціонізмом майбутніх правоохоронців // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.148-152.
15) Проблематика юридичної психології в структурі юрислінгвістики // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.153-156.
16) Дефініція лідерства у працях вітчизняних учених // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.157-161.
17) Реформування поліцейських органів зарубіжних країн: правовий та психологічний аспекти // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.162-169.
18) Гендерні особливості статусно-рольової та поведінкової віктимності неповнолітніх // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.169-173.
19) Готовність до змін як чинник інноваційності студентів-психологів // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.173-177.
20) Загальнотеоретична характеристика підстав юридичної відповідальності // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.20-24.
21) Деформації правової свідомості в суспільстві, що трансформується // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.24-28.
22) Особливості президентського контролю за діяльністю Національної гвардії України // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.29-34.
23) Сфери обігу лікарських і наркотичних засобів як об’єкти адміністративно-правового регулювання // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.34-40.
24) Аналіз основних критеріїв класифікації нормативно-правових актів, що визначають правові засади організації діяльності адміністративних судів // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.41-46.
25) Порядок організації та застосування Національним банком України заходів впливу // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.46-51.
26) Деякі напрямки розвитку адміністративно-правового регулювання організації та діяльності Державної фіскальної служби України // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.51-55.
27) Щодо питання введення оперативно-розшукових заходів у систему кримінального провадження в статусі негласних слідчих (розшукових) дій // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.56-60.
28) Типові завдання судово-експертного дослідження // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.6-11.
29) Окремі питання процесуального порядку закінчення досудового розслідування // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.60-64.
30) Міжнародні стандарти незалежності та безсторонності суду в кримінальному процесі України // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.65-70.
31) Особливості процесуального статусу заявника та свідка у кримінальному процесі України // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.71-75.
32) Кримінологічні засади протидії расизму та ксенофобії як фоновим для злочинності явищам в Україні // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.75-80.
33) Деякі особливості допиту неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.81-85.
34) Принципи формування окремої криміналістичної методики // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.85-90.
35) Поняття та види публічно-сервісної діяльності національної поліції України // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.90-94.
36) Напрями впливу приватного права на публічне // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.95-99.
37) Світовий досвід у сфері правового регулювання екологізації підприємств харчової промисловості: історія та перспективи впровадження в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.99-103.
 
Пошук в електроному каталозі