1)Титульний аркуш// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— Завантажити
3)Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі «Право і Безпека»// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— Завантажити
4)Випускні дані// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— Завантажити
5)Концептуальні засади професійно-психологічного тренінгу «Збереження психологічного здоров’я поліцейських Національної поліції України»// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.104-109.Завантажити
6)Суб’єктивна вичерпаність особистісного потенціалу майбутніх правоохоронців: гендерні особливості// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.110-115.Завантажити
7)Саморегуляція психічних станів поліцейських як умова ефективного виконання ними службових завдань// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.115-120.Завантажити
8)Психологічні контексти поліцейської підготовки та поліцейської освіти в зарубіжних дослідженнях// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.12-19.Завантажити
9)Стан, перспективи та досвід формування конфліктологічної культури майбутніх працівників патрульної та кіберполіції// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.121-127.Завантажити
10)Соціально-психологічні аспекти встановлення гендерного паритету в національній поліції України// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.128-132.Завантажити
11)Взаємозв’язки заздрості зі структурно-функціональними характеристиками відповідальності у засуджених: гендерний ракурс// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.133-137.Завантажити
12)До питання дослідження узгодженості системи термінальних цінностей у правопорушників з аномаліями особистості// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.138-142.Завантажити
13)Специфіка психологічних бар’єрів професійної переідентифікації поліцейських на початкових етапах професійної діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.142-148.Завантажити
14)Взаємозв’язок психологічної ресурсності особистості з перфекціонізмом майбутніх правоохоронців// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.148-152.Завантажити
15)Проблематика юридичної психології в структурі юрислінгвістики// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.153-156.Завантажити
16)Дефініція лідерства у працях вітчизняних учених// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.157-161.Завантажити
17)Реформування поліцейських органів зарубіжних країн: правовий та психологічний аспекти// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.162-169.Завантажити
18)Гендерні особливості статусно-рольової та поведінкової віктимності неповнолітніх// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.169-173.Завантажити
19)Готовність до змін як чинник інноваційності студентів-психологів// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.173-177.Завантажити
20)Загальнотеоретична характеристика підстав юридичної відповідальності// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.20-24.Завантажити
21)Деформації правової свідомості в суспільстві, що трансформується// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.24-28.Завантажити
22)Особливості президентського контролю за діяльністю Національної гвардії України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.29-34.Завантажити
23)Сфери обігу лікарських і наркотичних засобів як об’єкти адміністративно-правового регулювання// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.34-40.Завантажити
24)Аналіз основних критеріїв класифікації нормативно-правових актів, що визначають правові засади організації діяльності адміністративних судів// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.41-46.Завантажити
25)Порядок організації та застосування Національним банком України заходів впливу// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.46-51.Завантажити
26)Деякі напрямки розвитку адміністративно-правового регулювання організації та діяльності Державної фіскальної служби України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.51-55.Завантажити
27)Щодо питання введення оперативно-розшукових заходів у систему кримінального провадження в статусі негласних слідчих (розшукових) дій// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.56-60.Завантажити
28)Типові завдання судово-експертного дослідження// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.6-11.Завантажити
29)Окремі питання процесуального порядку закінчення досудового розслідування// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.60-64.Завантажити
30)Міжнародні стандарти незалежності та безсторонності суду в кримінальному процесі України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.65-70.Завантажити
31)Особливості процесуального статусу заявника та свідка у кримінальному процесі України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.71-75.Завантажити
32)Кримінологічні засади протидії расизму та ксенофобії як фоновим для злочинності явищам в Україні// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.75-80.Завантажити
33)Деякі особливості допиту неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.81-85.Завантажити
34)Принципи формування окремої криміналістичної методики// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.85-90.Завантажити
35)Поняття та види публічно-сервісної діяльності національної поліції України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2016. - № 4 (63) .— С.90-94.Завантажити
36)Напрями впливу приватного права на публічне// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.95-99.Завантажити
37)Світовий досвід у сфері правового регулювання екологізації підприємств харчової промисловості: історія та перспективи впровадження в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 4 (63) .— С.99-103.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід