1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .—
3) Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі «Право і Безпека» // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .—
4) Випускні дані // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .—
5) Причини виникнення корупції в органах Національної поліції України // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.104-107.
6) До проблеми визначення категорії відумерлості спадщини // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.108-111.
7) Вимоги до керівника як до суб’єкта збереження психологічного здоров’я поліцейських Національної поліції України // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.113-120.
8) Особливості ціннісно-орієнтаційних факторів особистісного та професійного становлення майбутніх правоохоронців // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.12-17.
9) Управлінське рішення як продукт діяльності керівників органів і підрозділів МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.120-125.
10) Психологічні аспекти десоціалізації особистості в підлітковому віці // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.125-129.
11) Формування ціннісних регуляторів поведінки майбутніх правоохоронців в умовах фахової підготовки // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.129-133.
12) Особливості саморегуляції поведінки у співробітників правоохоронних органів після виконання службово-бойової діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.133-139.
13) Особливості переживання стресу правоохоронцями на різних етапах професіоналізації // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.139-142.
14) Окремі питання організації соціально-виховної роботи із засудженими військовослужбовцями в процесі тримання в дисциплінарному батальйоні // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.143-149.
15) Гендерні особливості життєвих пріоритетів правоохоронців // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.150-154.
16) Методи розвитку здібностей соціального інтелекту в процесі фахової підготовки // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.154-159.
17) Головні ознаки дромоманії у дітей та критерії їх діагностики працівниками відділу ювенальної превенції Національної поліції // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.159-164.
18) Українізація міліції УСРР у 1920-ті роки // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.18-22.
19) Юридична відповідальність як явище суб’єктивного права // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.22-27.
20) Правовий статус людини: до проблем теоретичного розуміння // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.28-32.
21) Інституційні засади адаптації законодавства України до acquis communautaire: стан легального закріплення та перспективи вдосконалення // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.32-39.
22) Міністерство внутрішніх справ України як суб’єкт державного управління // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.40-46.
23) Морально-етичні та юридичні проблеми посмертного донорства в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.47-50.
24) Контролюючі органи в системі державних суб’єктів управління фінансовою системою України // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.51-55.
25) Проблеми правового регулювання відносин у сфері нанотехнологій в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.56-60.
26) Адміністративно-правове забезпечення судово-правової реформи в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.6-11.
27) Поняття економічних злочинів як об’єкта адміністративно-правової протидії // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.60-65.
28) Окремі проблеми закріплення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному процесуальному кодексі України // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.66-70.
29) Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час проведення спеціалізованих будівельних робіт за державним замовленням // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.70-74.
30) Наукова розробленість оперативно-розшукової протидії підрозділів кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.74-79.
31) Корупція в повсякденному житті харків’ян: результати соціологічного моніторингу 2013–2015 років // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.80-85.
32) Инновационный подход к взаимодействию полиции с населением на основе современных информационных технологий // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.86-94.
33) Онтологічна характеристика об’єкта профілактичної діяльності Національної поліції України // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.94-98.
34) Деякі проблеми правового регулювання переведень на іншу роботу в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 3 (62) .— С.99-103.
 
Пошук в електроному каталозі