1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— Завантажити
2)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— Завантажити
3)Актуальна інформація для авторів та читачів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— Завантажити
4)References on the articles// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— Завантажити
5)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— Завантажити
6)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— Завантажити
7)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— Завантажити
8)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— Завантажити
9)Випускні дані// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— Завантажити
10)Імплементація європейських деонтологічних стандартів професійної діяльності поліцейських у вітчизняне законодавство: до постановки проблеми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.102-110.Завантажити
11)Процесуальні особливості початку досудового слідства у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.110-117.Завантажити
12)Принципи правоохоронної діяльності Національної поліції України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.118-124.Завантажити
13)Завдання та функції Національної поліції України як складова реалізації її публічно-сервісної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.12-18.Завантажити
14)Етапи інституалізації судових експертиз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.124-131.Завантажити
15)Удосконалення правового регулювання парламентського контролю за діяльністю Національної гвардії України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.132-140.Завантажити
16)Деякі питання визначення сутності державного управління у сфері забезпечення публічного порядку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.141-147.Завантажити
17)Взаємодія з громадськими об’єднаннями як принцип діяльності Національної поліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.147-155.Завантажити
18)Напрямки вдосконалення матеріально-фінансового забезпечення діяльності господарських судів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.156-162.Завантажити
19)Ефективність функцій адміністративного права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.162-170.Завантажити
20)Особливості реалізації адміністративно-правових норм у діяльності Національної поліції України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.170-176.Завантажити
21)Сучасний підхід до виокремлення функцій органів Національної поліції України у сфері забезпечення державної інформаційної політики// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.176-188.Завантажити
22)Оформлення органами поліції матеріалів про адміністративні правопорушення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.189-199.Завантажити
23)Об’єктивно протиправне діяння як фактична підстава юридичної відповідальності (аналіз галузевого законодавства)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.19-28.Завантажити
24)Банківське регулювання в системі державного управління банківською діяльністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.200-208.Завантажити
25)Адміністративно-правовий механізм запобігання корупції в органах поліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.209-215.Завантажити
26)Правовий статус особи як суб’єкта приватного права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.216-223.Завантажити
27)Розпорядження дружиною, чоловіком часткою у праві спільної власності подружжя на нерухоме майно// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.223-234.Завантажити
28)Житлово-комунальні послуги як об’єкт цивільних прав (правовідносин)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.235-243.Завантажити
29)Напрями покращання нормативного забезпечення психологічної підготовки поліцейських Національної поліції України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.244-253.Завантажити
30)Суб’єктивне сприйняття екзистенційних категорій у часових вимірах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.253-261.Завантажити
31)Права дитини як об’єкт правової охорони держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.29-34.Завантажити
32)Основні напрямки реформування виборчого законодавства України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.34-41.Завантажити
33)Основні форми деформації правосвідомості у перехідному українському суспільстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.41-50.Завантажити
34)Юридичний професіоналізм і модерний патріотизм Костя Левицького як джерела державотворчих сил// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.50-61.Завантажити
35)Тимчасовий доступ до речей і документів як одна з основних процесуальних дій, спрямованих на розкриття економічних злочинів: особливості проведення та взаємодії з оперативними підрозділами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.62-69.Завантажити
36)Чистки в міліції УСРР у 1920-ті роки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.69-76.Завантажити
37)Забезпечення реалізації судом засади доступу до правосуддя стороні захисту// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.77-86.Завантажити
38)Процесуальні аспекти застосування тимчасового доступу до речей і документів стороною захисту// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.87-96.Завантажити
39)Проблемні питання набуття особою процесуального статусу потерпілого в кримінальному процесі України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.96-101.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід