1)Міжнародне співробітництво як один із пріоритетних напрямів підвищення ефективності підготовки працівників для органів та підрозділів Національної поліції України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
2)Судоустрій на українських землях Російської імперії в першій половині XIX ст. (до судової реформи 1864 р.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
3)Місцеве самоврядування як форма народного волевиявлення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
4)Смертна кара у Давньому Римі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
5)Проблеми формування національної армії в УНР (березень 1917 – квітень 1918 рр.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
6)Поняття та основні виміри глобалізації як специфічної форми сучасного трансформаційного процесу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
7)Адаптація вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу: доктринально-правовий аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
8)Залучення експерта до кримінального провадження// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
9)Деякі питання регламентації початку досудового розслідування у кримінальному процесі України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
10)Агентурно-розшукова діяльність міліції УСРР у 1920-ті роки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
11)Наукова розробленість протидії підрозділами карного розшуку грабежам на об’єктах залізниці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
12)Охорона громадського порядку міліцією Харківщини в 20-х роках ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
13)Особливості огляду засобів комп’ютерної техніки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
14)Сучасний стан правового регулювання протидії підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
15)Сучасний стан наукової розробленості використання засобів оперативно-розшукової діяльності у протидії злочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
16)Основні етапи розвитку криміналістичної техніки в експертних установах МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
17)Ефективність здійснення оперативної закупки підрозділами кримінальної поліції за сучасного нормативно-правового регулювання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
18)Криміналістична характеристика злочинів, що вчинюються у сфері економічної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
19)Проблеми вдосконалення правового регулювання оперативно-розшукової діяльності та її узгодженості з кримінальним процесуальним законодавством України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
20)Правоохоронні органи в системі державних суб’єктів управління фінансовою системою України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
21)Проблема ефективності виконавчого провадження в Україні: адміністративно-правовий аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
22)Особливості адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта профілактичної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
23)Відумерлість майна: аналіз правового статусу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
24)Окремі питання договорів про реорганізацію юридичної особи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
25)Правова регламентація обмежень прав поліцейських у контексті прийняття на службу до Національної поліції України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
26)Досвід підготовки кадрів для сектору безпеки та оборони провідних країн світу та шляхи його впровадження в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
27)Россіхін В. В. Організаційно-правові засади діяльності пенітенціарної системи в Україні (1917–1991 рр.) : монографія / В. В. Россіхін. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2015. – 368 с// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
28)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
29)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
30)Актуальна інформація для авторів та читачів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
31)References on the articles// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
32)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
33)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
34)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
35)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
36)Випускні дані// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .— Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід