1)Виявлення та допит свідків при розслідуванні серійних сексуально-садистських убивств// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 105–108.Завантажити
2)Поняття «порядок» у поліцейській діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 109-113.Завантажити
3)Забезпечення доступу до правосуддя на стадії пред’явлення позову// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 11-17.Завантажити
4)Законодавство Гетьманщини у 18 ст.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 114–123.Завантажити
5)«Уложення про покарання кримінальні та виправні» 1845 року в контексті криміналізації діянь послідовників релігійних течій православного походження// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 124–129.Завантажити
6)Правові форми реалізації фіскальної функції держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 130–134.Завантажити
7)Соціально шкідливі наслідки сприйняття інформації, що містить пропаганду культу насильства і жорстокості// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 135–139.Завантажити
8)Застосування компенсацій у трудових правовідносинах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 140–145.Завантажити
9)Правове регулювання забезпечення роботи з кадрами в органах прокуратури України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 146–152.Завантажити
10)Система управління розвитком регіону// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 153–161.Завантажити
11)Право на захист як складова суб’єктивного цивільного права споживача освітніх послуг// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 162–167.Завантажити
12)Організаційні форми адвокатської діяльності у країнах Європи (Німеччина, Швеція, Австрія)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 168–174.Завантажити
13)Міжнародно-правові стандарти у галузі захисту прав осіб, засуджених до позбавлення волі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 175–179.Завантажити
14)Функції та підстави позбавлення працівників заохочувальних виплат у трудовому праві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 18–23.Завантажити
15)Поняття забезпечення законності в діяльності адміністративних судів України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 180–185.Завантажити
16)Становлення поняття «дитячий будинок сімейного типу» у законодавстві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 186–195.Завантажити
17)Застосування підходу ОЕСР до тлумачення положення про бенефіціарного власника: сучасні виклики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 196–201.Завантажити
18)Методологічні основи дослідження поняття «адвокатура»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 202–207.Завантажити
19)А. Яковлів – визначний дослідник Переяславського договору// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 208–211.Завантажити
20)Право на відмову від дачі показань у судовій практиці Сполучених Штатів Америки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 212–216.Завантажити
21)Ідейна основа функціонування органів прокуратури України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 217–228.Завантажити
22)Відповідальність судових приставів за Судовими статутами 1864 року// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 229–238.Завантажити
23)Підстави виникнення трудових правовідносин з поліцейськими// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 239–243.Завантажити
24)Юридичні аспекти проектного фінансування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 24–29.Завантажити
25)Добровільність як ознака правомірної поведінки особи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 244–249.Завантажити
26)Рецензія на монографію Л.Г. Чистоклетова «Безпека суб’єктів господарювання в Україні: теорія і практика адміністративно-правового забезпечення»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 250–252.Завантажити
27)Взаємодія поліції та населення як обов’язкова умова забезпечення належного стану публічного порядку в сучасних умовах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 30–33.Завантажити
28)Техніко-юридичні норми в санітарно-епідеміологічному законодавстві України в ХХ ст.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 34–42.Завантажити
29)Науково-практичний аналіз складів злочинів, передбачених ст.143 КК України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 43–53.Завантажити
30)Форми правоохоронної діяльності Національної поліції щодо забезпечення публічної безпеки та порядку в державі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 5-10.Завантажити
31)Суб’єкти реалізації функції обвинувачення у кримінальному процесі України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 54–58.Завантажити
32)Регіоналізація як напрям розвитку законодавства про громадські організації в Україні (господарсько-правовий аналіз)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 59–69.Завантажити
33)Формування поняття механізму адміністративно-правового регулювання посередництва у працевлаштуванні за кордоном// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 70–76.Завантажити
34)Доцільність регулювання відносин в економіці Господарським кодексом: зарубіжний досвід// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 77–82.Завантажити
35)Гармонізація законодавства з державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС: концепція спеціальних та ексклюзивних прав// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 83–92.Завантажити
36)Деякі особливості нормативно-правового супроводження безпеки суб’єктів господарювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 93–98.Завантажити
37)Зміна правового статусу фізичної особи внаслідок оголошення її померлою// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 99–104.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід