1) Виявлення та допит свідків при розслідуванні серійних сексуально-садистських убивств // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 105–108.
2) Поняття «порядок» у поліцейській діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 109-113.
3) Забезпечення доступу до правосуддя на стадії пред’явлення позову // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 11-17.
4) Законодавство Гетьманщини у 18 ст. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 114–123.
5) «Уложення про покарання кримінальні та виправні» 1845 року в контексті криміналізації діянь послідовників релігійних течій православного походження // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 124–129.
6) Правові форми реалізації фіскальної функції держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 130–134.
7) Соціально шкідливі наслідки сприйняття інформації, що містить пропаганду культу насильства і жорстокості // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 135–139.
8) Застосування компенсацій у трудових правовідносинах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 140–145.
9) Правове регулювання забезпечення роботи з кадрами в органах прокуратури України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 146–152.
10) Система управління розвитком регіону // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 153–161.
11) Право на захист як складова суб’єктивного цивільного права споживача освітніх послуг // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 162–167.
12) Організаційні форми адвокатської діяльності у країнах Європи (Німеччина, Швеція, Австрія) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 168–174.
13) Міжнародно-правові стандарти у галузі захисту прав осіб, засуджених до позбавлення волі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 175–179.
14) Функції та підстави позбавлення працівників заохочувальних виплат у трудовому праві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 18–23.
15) Поняття забезпечення законності в діяльності адміністративних судів України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 180–185.
16) Становлення поняття «дитячий будинок сімейного типу» у законодавстві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 186–195.
17) Застосування підходу ОЕСР до тлумачення положення про бенефіціарного власника: сучасні виклики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 196–201.
18) Методологічні основи дослідження поняття «адвокатура» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 202–207.
19) А. Яковлів – визначний дослідник Переяславського договору // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 208–211.
20) Право на відмову від дачі показань у судовій практиці Сполучених Штатів Америки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 212–216.
21) Ідейна основа функціонування органів прокуратури України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 217–228.
22) Відповідальність судових приставів за Судовими статутами 1864 року // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 229–238.
23) Підстави виникнення трудових правовідносин з поліцейськими // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 239–243.
24) Юридичні аспекти проектного фінансування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 24–29.
25) Добровільність як ознака правомірної поведінки особи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 244–249.
26) Рецензія на монографію Л.Г. Чистоклетова «Безпека суб’єктів господарювання в Україні: теорія і практика адміністративно-правового забезпечення» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 250–252.
27) Взаємодія поліції та населення як обов’язкова умова забезпечення належного стану публічного порядку в сучасних умовах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 30–33.
28) Техніко-юридичні норми в санітарно-епідеміологічному законодавстві України в ХХ ст. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 34–42.
29) Науково-практичний аналіз складів злочинів, передбачених ст.143 КК України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 43–53.
30) Форми правоохоронної діяльності Національної поліції щодо забезпечення публічної безпеки та порядку в державі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 5-10.
31) Суб’єкти реалізації функції обвинувачення у кримінальному процесі України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 54–58.
32) Регіоналізація як напрям розвитку законодавства про громадські організації в Україні (господарсько-правовий аналіз) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 59–69.
33) Формування поняття механізму адміністративно-правового регулювання посередництва у працевлаштуванні за кордоном // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 70–76.
34) Доцільність регулювання відносин в економіці Господарським кодексом: зарубіжний досвід // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 77–82.
35) Гармонізація законодавства з державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС: концепція спеціальних та ексклюзивних прав // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 83–92.
36) Деякі особливості нормативно-правового супроводження безпеки суб’єктів господарювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 93–98.
37) Зміна правового статусу фізичної особи внаслідок оголошення її померлою // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 2 .— С. 99–104.
 
Пошук в електроному каталозі