1)Новітні засади нормативно-правового регулювання державної служби в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 10–15.Завантажити
2)Щодо деяких аспектів соціальних прав: італійський досвід// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 105–109.Завантажити
3)Щодо використання зарубіжного досвіду в регулюванні адміністративно-правового статусу митних органів України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 110–115.Завантажити
4)Інформаційне забезпечення регіональних прокуратур та інформація з обмеженим доступом// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 116–123.Завантажити
5)Сучасний стан правового регулювання оцінювання ефективності діяльності органів і установ виконання покарань// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 124–127.Завантажити
6)Еволюція ідеї загальноєвропейського громадянства до Маастрихтського договору// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 128–134.Завантажити
7)Щодо визначення ознак створення злочинної організації, як однієї з форм вчинення злочину, передбаченого ст.255 КК України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 135–140.Завантажити
8)Місце та значення поліцейських послуг в діяльності національної поліції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 141–146.Завантажити
9)Інституційне співробітництво держав у сфері оподаткування: сучасні виклики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 147–153.Завантажити
10)Адміністративно-правові засади регулювання діяльності підприємств агропромислового комплексу України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 154–161.Завантажити
11)Об’єкт інвестиційного регулювання під час здійснення бюджетної діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 16–22.Завантажити
12)Податкова безпека України: загрози та ризики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 162–168.Завантажити
13)Інститут приватного виконання судових рішень: вітчизняний та світовий досвід// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 169–173.Завантажити
14)Міжнародні правові стандарти затримання особи у кримінальному судочинстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 174–179.Завантажити
15)Питання розмежування відповідальності міжнародної організації та держави при проведенні багатонаціональних військових операцій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 180–185.Завантажити
16)Верховенство Конституції та захист прав людини як пріоритет діяльності Конституційного Суду України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 186–194.Завантажити
17)Негативний соціальний капітал у механізмі тінізації економіки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 195–201.Завантажити
18)До питання визначення сутності та ознак правової політики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 202–206.Завантажити
19)До проблеми формування національної інноваційної системи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 207–217.Завантажити
20)Проблемні питання з’ясування наявності дорослих підбурювачів у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 218–223.Завантажити
21)Основи стратегії розвитку Харківської області// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 224–232.Завантажити
22)Coordinating Activity of the Prosecutor’s Office of Ukraine in the Sphere of Combating Crimes as a Component of Prosecutor’s Office Criminological Function// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— Р. 23–29Завантажити
23)Реформа прокуратури України: хронологія функціональних змін// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 233–240.Завантажити
24)Юридична природа медичної помилки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 241–247.Завантажити
25)Державне регулювання поставки нафти та нафтопродуктів у зовнішньоекономічних відносинах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 248–256.Завантажити
26)Гендерний баланс у сімейних правовідносинах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 257–261.Завантажити
27)Особливості виконавчого провадження в країнах Європейського Союзу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 262–266.Завантажити
28)Повернення матеріалів кримінального провадження прокуророві судом у підготовчій стадії: морально-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 267–272.Завантажити
29)Актуальні правові аспекти порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 273–280.Завантажити
30)Рецензія на монографію Є.С. Назимка «Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України: ґенеза, міжнародні та європейські стандарти, ювенальна пенологія»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 281–284.Завантажити
31)Відповідальність адвоката перед клієнтом: напрями гармонізації законодавства України до європейських стандартів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 30–36.Завантажити
32)Стратегія кібербезпеки як основа інформаційного правопорядку в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 37–41.Завантажити
33)Фінансово-економічна безпека як запорука сталого розвитку банківської установи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 42–48.Завантажити
34)Концептуальні основи організації та управління кадровою безпекою підприємства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 49–54.Завантажити
35)Удосконалення контрольно-наглядової діяльності за недержавними пенсійними фондами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 5–9.Завантажити
36)Проблема правового забезпечення захисту трудових прав працівників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 55–59.Завантажити
37)Сутність адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 60–66.Завантажити
38)Особливості використання конфіденційних джерел агентством по боротьбі з наркотиками США// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 67–72.Завантажити
39)Правовой статус органов и организаций содействия частной торговле в Украине в годы НЭП (1922-1929 гг.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 73-80.Завантажити
40)Спеціальні принципи діяльності регіональних управлінь Державної фіскальної служби України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 81-85.Завантажити
41)Роль органів національної поліції україни у сфері протидії організованій злочинності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 86-92.Завантажити
42)Вищі судові інстанції Російської імперії в першій половині ХІХ ст. (в дореформений період)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 93-96.Завантажити
43)Суб’єкт складів насильницьких злочинів проти власності у кримінально-правовій науці України та Республіки Польща : порівняльно-правовий аналіз// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 97-104.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід