1) Новітні засади нормативно-правового регулювання державної служби в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 10–15.
2) Щодо деяких аспектів соціальних прав: італійський досвід // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 105–109.
3) Щодо використання зарубіжного досвіду в регулюванні адміністративно-правового статусу митних органів України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 110–115.
4) Інформаційне забезпечення регіональних прокуратур та інформація з обмеженим доступом // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 116–123.
5) Сучасний стан правового регулювання оцінювання ефективності діяльності органів і установ виконання покарань // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 124–127.
6) Еволюція ідеї загальноєвропейського громадянства до Маастрихтського договору // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 128–134.
7) Щодо визначення ознак створення злочинної організації, як однієї з форм вчинення злочину, передбаченого ст.255 КК України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 135–140.
8) Місце та значення поліцейських послуг в діяльності національної поліції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 141–146.
9) Інституційне співробітництво держав у сфері оподаткування: сучасні виклики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 147–153.
10) Адміністративно-правові засади регулювання діяльності підприємств агропромислового комплексу України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 154–161.
11) Об’єкт інвестиційного регулювання під час здійснення бюджетної діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 16–22.
12) Податкова безпека України: загрози та ризики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 162–168.
13) Інститут приватного виконання судових рішень: вітчизняний та світовий досвід // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 169–173.
14) Міжнародні правові стандарти затримання особи у кримінальному судочинстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 174–179.
15) Питання розмежування відповідальності міжнародної організації та держави при проведенні багатонаціональних військових операцій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 180–185.
16) Верховенство Конституції та захист прав людини як пріоритет діяльності Конституційного Суду України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 186–194.
17) Негативний соціальний капітал у механізмі тінізації економіки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 195–201.
18) До питання визначення сутності та ознак правової політики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 202–206.
19) До проблеми формування національної інноваційної системи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 207–217.
20) Проблемні питання з’ясування наявності дорослих підбурювачів у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 218–223.
21) Основи стратегії розвитку Харківської області // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 224–232.
22) Coordinating Activity of the Prosecutor’s Office of Ukraine in the Sphere of Combating Crimes as a Component of Prosecutor’s Office Criminological Function // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— Р. 23–29
23) Реформа прокуратури України: хронологія функціональних змін // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 233–240.
24) Юридична природа медичної помилки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 241–247.
25) Державне регулювання поставки нафти та нафтопродуктів у зовнішньоекономічних відносинах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 248–256.
26) Гендерний баланс у сімейних правовідносинах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 257–261.
27) Особливості виконавчого провадження в країнах Європейського Союзу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 262–266.
28) Повернення матеріалів кримінального провадження прокуророві судом у підготовчій стадії: морально-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 267–272.
29) Актуальні правові аспекти порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 273–280.
30) Рецензія на монографію Є.С. Назимка «Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України: ґенеза, міжнародні та європейські стандарти, ювенальна пенологія» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 281–284.
31) Відповідальність адвоката перед клієнтом: напрями гармонізації законодавства України до європейських стандартів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 30–36.
32) Стратегія кібербезпеки як основа інформаційного правопорядку в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 37–41.
33) Фінансово-економічна безпека як запорука сталого розвитку банківської установи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 42–48.
34) Концептуальні основи організації та управління кадровою безпекою підприємства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 49–54.
35) Удосконалення контрольно-наглядової діяльності за недержавними пенсійними фондами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 5–9.
36) Проблема правового забезпечення захисту трудових прав працівників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 55–59.
37) Сутність адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 60–66.
38) Особливості використання конфіденційних джерел агентством по боротьбі з наркотиками США // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 67–72.
39) Правовой статус органов и организаций содействия частной торговле в Украине в годы НЭП (1922-1929 гг.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 73-80.
40) Спеціальні принципи діяльності регіональних управлінь Державної фіскальної служби України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 81-85.
41) Роль органів національної поліції україни у сфері протидії організованій злочинності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 86-92.
42) Вищі судові інстанції Російської імперії в першій половині ХІХ ст. (в дореформений період) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 93-96.
43) Суб’єкт складів насильницьких злочинів проти власності у кримінально-правовій науці України та Республіки Польща : порівняльно-правовий аналіз // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 1 .— С. 97-104.
 
Пошук в електроному каталозі