1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— Завантажити
3)Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі «Право і Безпека»// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— Завантажити
4)Випускні дані// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— Завантажити
5)Обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування посягань на життя та здоров’я журналістів// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.103-108.Завантажити
6)Щодо рівності сторін кримінального провадження у залученні судового експерта// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.108-112.Завантажити
7)Особливості оперативно-розшукового попередження неправомірної вигоди в АПК України// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.112-117.Завантажити
8)Попередження насильства над жінками в сім’ї// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.117-120.Завантажити
9)Процедура медіації як форма відновного правосуддя для неповнолітніх// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.121-125.Завантажити
10)Особливості організації застосування службових тварин під час протидії злочинності// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.125-129.Завантажити
11)Психологічні умови ефективної психопрофілактичної роботи керівників підрозділів Національної поліції України// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.13-19.Завантажити
12)Розгляд судом справ про оголошення фізичної особи померлою та встановлення юридичного факту смерті// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.130-135.Завантажити
13)Система цивільно-правових засобів захисту житлових прав// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.135-140.Завантажити
14)Оспорювання батьківства після смерті особи, яка записана батьком дитини// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.140-145.Завантажити
15)Психологічні аспекти професійної діяльності суддів апеляційного суду// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.146-151.Завантажити
16)Психологічна діагностика ставлення поліцейських до керівництва за допомогою методу семантичного диференціалу// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.151-156.Завантажити
17)Особливості психологічної готовності фахівців спеціальних підрозділів до дій в екстремальних ситуаціях// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.157-162.Завантажити
18)Особливості самооцінки засуджених до позбавлення волі жінок на етапі ресоціалізації// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.162-166.Завантажити
19)Індивідні чинники формування соціального інтелекту// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.167-171.Завантажити
20)Теоретичні та практичні аспекти професійного психофізіологічного відбору працівників поліції// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.171-176.Завантажити
21)Протидія міліції УСРР крадіжкам коней (конокрадству) у 1920-ті роки// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.20-23.Завантажити
22)Судова система на українських землях у складі Російської імперії в 1781–1796 рр.// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.24-28.Завантажити
23)Територіальна єдність, цілісність і недоторканність: до питання про співвідношення понять// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.29-34.Завантажити
24)Формування законодавства у сфері охорони державного кордону України на різних етапах його розвитку// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.35-39.Завантажити
25)Правове регулювання процесу розшуку безвісно відсутніх осіб// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.40-44.Завантажити
26)Організаційні форми реалізації адміністративно-правового статусу митних органів України// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.44-49.Завантажити
27)Класифікація форм оцінювання ефективності діяльності органів та установ виконання покарань// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.50-54.Завантажити
28)Система контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.54-58.Завантажити
29)Щодо визначення поняття «суб’єкт забезпечення правопорядку в регіоні»// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.58-63.Завантажити
30)Досвід використання планів поліцейської діяльності у Великобританії та перспективи його застосування в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.64-69.Завантажити
31)Організація поліцейської діяльності в Україні та США: структура// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.69-73.Завантажити
32)Інститут приватних детективів за кордоном: порівняльно-правовий аналіз// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.7-13.Завантажити
33)Особливості взаємодії громадянського суспільства та поліції в умовах тоталітарного політичного режиму// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.73-79.Завантажити
34)Окремі питання участі у кримінальному провадженні представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.80-84.Завантажити
35)Прокуратура в системе субъектов внешнего контроля и надзора за соблюдением законов подразделениями Национальной полиции Украины, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное следствие// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.84-89.Завантажити
36)Проблеми правового забезпечення оперативно-розшукової протидії злочинам, пов’язаним із розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту й експлуатації автомобільних доріг// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.90-94.Завантажити
37)Оперативно-розшукові можливості підрозділів карного розшуку під час протидії незаконному обігу культурних цінностей// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.94-99.Завантажити
38)Вплив норм закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» на процес протидії підрозділами карного розшуку злочинам проти власності, які вчиняються радикально налаштованими особами// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.99-103.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід