1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .—
3) Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі «Право і Безпека» // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .—
4) Випускні дані // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .—
5) Обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування посягань на життя та здоров’я журналістів // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.103-108.
6) Щодо рівності сторін кримінального провадження у залученні судового експерта // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.108-112.
7) Особливості оперативно-розшукового попередження неправомірної вигоди в АПК України // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.112-117.
8) Попередження насильства над жінками в сім’ї // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.117-120.
9) Процедура медіації як форма відновного правосуддя для неповнолітніх // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.121-125.
10) Особливості організації застосування службових тварин під час протидії злочинності // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.125-129.
11) Психологічні умови ефективної психопрофілактичної роботи керівників підрозділів Національної поліції України // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.13-19.
12) Розгляд судом справ про оголошення фізичної особи померлою та встановлення юридичного факту смерті // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.130-135.
13) Система цивільно-правових засобів захисту житлових прав // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.135-140.
14) Оспорювання батьківства після смерті особи, яка записана батьком дитини // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.140-145.
15) Психологічні аспекти професійної діяльності суддів апеляційного суду // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.146-151.
16) Психологічна діагностика ставлення поліцейських до керівництва за допомогою методу семантичного диференціалу // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.151-156.
17) Особливості психологічної готовності фахівців спеціальних підрозділів до дій в екстремальних ситуаціях // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.157-162.
18) Особливості самооцінки засуджених до позбавлення волі жінок на етапі ресоціалізації // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.162-166.
19) Індивідні чинники формування соціального інтелекту // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.167-171.
20) Теоретичні та практичні аспекти професійного психофізіологічного відбору працівників поліції // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.171-176.
21) Протидія міліції УСРР крадіжкам коней (конокрадству) у 1920-ті роки // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.20-23.
22) Судова система на українських землях у складі Російської імперії в 1781–1796 рр. // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.24-28.
23) Територіальна єдність, цілісність і недоторканність: до питання про співвідношення понять // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.29-34.
24) Формування законодавства у сфері охорони державного кордону України на різних етапах його розвитку // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.35-39.
25) Правове регулювання процесу розшуку безвісно відсутніх осіб // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.40-44.
26) Організаційні форми реалізації адміністративно-правового статусу митних органів України // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.44-49.
27) Класифікація форм оцінювання ефективності діяльності органів та установ виконання покарань // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.50-54.
28) Система контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.54-58.
29) Щодо визначення поняття «суб’єкт забезпечення правопорядку в регіоні» // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.58-63.
30) Досвід використання планів поліцейської діяльності у Великобританії та перспективи його застосування в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.64-69.
31) Організація поліцейської діяльності в Україні та США: структура // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.69-73.
32) Інститут приватних детективів за кордоном: порівняльно-правовий аналіз // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.7-13.
33) Особливості взаємодії громадянського суспільства та поліції в умовах тоталітарного політичного режиму // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.73-79.
34) Окремі питання участі у кримінальному провадженні представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.80-84.
35) Прокуратура в системе субъектов внешнего контроля и надзора за соблюдением законов подразделениями Национальной полиции Украины, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное следствие // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.84-89.
36) Проблеми правового забезпечення оперативно-розшукової протидії злочинам, пов’язаним із розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту й експлуатації автомобільних доріг // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.90-94.
37) Оперативно-розшукові можливості підрозділів карного розшуку під час протидії незаконному обігу культурних цінностей // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.94-99.
38) Вплив норм закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» на процес протидії підрозділами карного розшуку злочинам проти власності, які вчиняються радикально налаштованими особами // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 1 (60) .— С.99-103.
 
Пошук в електроному каталозі