1) Організаційні особливості оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації про одержання неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 10–15.
2) До питання кримінально-правової охорони порядку обігу земельних ділянок // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 100–106.
3) Окремі проблеми перегляду судових рішень адміністративними судами України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 107–109.
4) Поняття судової системи України: сучасний погляд // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 110-113.
5) Особливості процесуальної діяльності прокурора під час застосування до неповнолітнього запобіжного заходу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 114-119.
6) Використання розвідувального опитування підрозділами карного розшуку як різновиду превентивних заходів поліції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 120-123.
7) Особливості оперативно-розшукової характеристики неправомірної вигоди в АПК України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 124-129.
8) Щодо визначення поняття податкової безпеки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 130-135.
9) Публічні блага та соціальна справедливість: еволюція поглядів та сучасне розуміння // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 136-141.
10) Координація боротьби з організованою злочинністю, що супроводжується корупційними зв’язками в Україні та Республіці Польща // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 142–147.
11) Житло та інше володіння як предмет злочину при порушенні недоторканості житла // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 148–153.
12) Місце конституційно-правової норми в механізмі реалізації Основного Закону // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 154–159.
13) Стан наукових розробок з протидії злочинам, пов’язаним з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 16–21.
14) Форми взаємодії підрозділів молодіжної превенції у профілактиці правопорушень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 160–165.
15) Кримінальна відповідальність неповнолітніх: оновлення методологічних підходів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 166–170.
16) Землі лісового фонду України як об’єкт права власності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 171–176.
17) Права відповідача в адміністративному процесі як предмет захисту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 177–185.
18) Державне управління у надзвичайних ситуаціях: концептуально-правовий базис та інституційна надбудова // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 186–193.
19) Правовий режим резервної валюти за законодавством України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 194–198.
20) Історико-правові аспекти становлення фінансової системи України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 199–204.
21) Щодо виокремлення правових ознак системи покарань // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 205–209.
22) Теоретична розробленість питання протидії підрозділами карного розшуку незаконному обігу культурних цінностей // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 22–26.
23) Організаційно-правова структура фінансової системи України за сферами виникнення фінансових відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 27–38.
24) Фінансово-економічна безпека підприємства АПК: теоретико-правові аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 39–44.
25) Щодо періодизації історії оподаткування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 45–55.
26) Деякі питання класифікації строків у цивільному праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 5–9.
27) Щодо визначення суб’єкту з виробництва електричної енергії у світлі розвитку вітроенергетики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 56–59.
28) Стан наукової розробленості протидії злочинам проти власності, що вчиняються радикально налаштованими особами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 60–65.
29) Щодо публічного характеру договору постачання гарячої води побутовому споживачу в контексті застосування принципу свободи договору // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 66–70.
30) Значення трудового договору в фермерських господарствах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 71–75.
31) Порядок виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям: адміністративно-правові аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 76–79.
32) Розвиток концепцій адміністративного права на території сучасної України: ретроспективний аналіз // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 80–84.
33) Закон України «Про Національну поліцію»: публічна чи громадська безпека? // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 85–92.
34) Конституційно-правове регулювання статусу апарату глави держави у ФРН, Франції та США // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 93–99.
 
Пошук в електроному каталозі