1)Організаційні особливості оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації про одержання неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 10–15.Завантажити
2)До питання кримінально-правової охорони порядку обігу земельних ділянок// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 100–106.Завантажити
3)Окремі проблеми перегляду судових рішень адміністративними судами України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 107–109.Завантажити
4)Поняття судової системи України: сучасний погляд// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 110-113.Завантажити
5)Особливості процесуальної діяльності прокурора під час застосування до неповнолітнього запобіжного заходу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 114-119.Завантажити
6)Використання розвідувального опитування підрозділами карного розшуку як різновиду превентивних заходів поліції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 120-123.Завантажити
7)Особливості оперативно-розшукової характеристики неправомірної вигоди в АПК України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 124-129.Завантажити
8)Щодо визначення поняття податкової безпеки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 130-135.Завантажити
9)Публічні блага та соціальна справедливість: еволюція поглядів та сучасне розуміння// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 136-141.Завантажити
10)Координація боротьби з організованою злочинністю, що супроводжується корупційними зв’язками в Україні та Республіці Польща// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 142–147.Завантажити
11)Житло та інше володіння як предмет злочину при порушенні недоторканості житла// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 148–153.Завантажити
12)Місце конституційно-правової норми в механізмі реалізації Основного Закону// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 154–159.Завантажити
13)Стан наукових розробок з протидії злочинам, пов’язаним з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 16–21.Завантажити
14)Форми взаємодії підрозділів молодіжної превенції у профілактиці правопорушень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 160–165.Завантажити
15)Кримінальна відповідальність неповнолітніх: оновлення методологічних підходів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 166–170.Завантажити
16)Землі лісового фонду України як об’єкт права власності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 171–176.Завантажити
17)Права відповідача в адміністративному процесі як предмет захисту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 177–185.Завантажити
18)Державне управління у надзвичайних ситуаціях: концептуально-правовий базис та інституційна надбудова// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 186–193.Завантажити
19)Правовий режим резервної валюти за законодавством України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 194–198.Завантажити
20)Історико-правові аспекти становлення фінансової системи України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 199–204.Завантажити
21)Щодо виокремлення правових ознак системи покарань// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 205–209.Завантажити
22)Теоретична розробленість питання протидії підрозділами карного розшуку незаконному обігу культурних цінностей// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 22–26.Завантажити
23)Організаційно-правова структура фінансової системи України за сферами виникнення фінансових відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 27–38.Завантажити
24)Фінансово-економічна безпека підприємства АПК: теоретико-правові аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 39–44.Завантажити
25)Щодо періодизації історії оподаткування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 45–55.Завантажити
26)Деякі питання класифікації строків у цивільному праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 5–9.Завантажити
27)Щодо визначення суб’єкту з виробництва електричної енергії у світлі розвитку вітроенергетики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 56–59.Завантажити
28)Стан наукової розробленості протидії злочинам проти власності, що вчиняються радикально налаштованими особами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 60–65.Завантажити
29)Щодо публічного характеру договору постачання гарячої води побутовому споживачу в контексті застосування принципу свободи договору// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 66–70.Завантажити
30)Значення трудового договору в фермерських господарствах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 71–75.Завантажити
31)Порядок виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям: адміністративно-правові аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 76–79.Завантажити
32)Розвиток концепцій адміністративного права на території сучасної України: ретроспективний аналіз// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 80–84.Завантажити
33)Закон України «Про Національну поліцію»: публічна чи громадська безпека?// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 85–92.Завантажити
34)Конституційно-правове регулювання статусу апарату глави держави у ФРН, Франції та США// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 5 .— С. 93–99.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід