1) Наука і методологія: розмаїття наукового пізнання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 106–109.
2) Типологізація держав у державотворчій спадщині Б. Кістяківського: основні підходи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 11–17.
3) Особливості зарубіжного досвіду протидії злочинності неповнолітніх та можливість його використання в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 110–113.
4) Питання громадського контролю за формуванням та реалізацією антимонопольної політики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 114–118.
5) Досвід врегулювання юридичної відповідальності державних службовців за трудовим законодавством Іспанії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 119–122.
6) Деякі питання розслідування підробки паспортів, що вчиняються організованими злочинними групами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 123–127.
7) Роль та місце громадської ради в діяльності Державної виконавчої служби України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 128–132.
8) Адміністративний примус, обумовлений необхідністю припинення правопорушення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 133–136.
9) Кримінальна відповідальність за ухилення від призову за мобілізацією в зону АТО // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 137–149.
10) Квазідержави на пострадянському просторі: порівняльно-правові аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 150–154.
11) Про доцільність доповнення переліку обставин, які обтяжують покарання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 155–161.
12) Мета та принципи діяльності суб’єктів протидії корупції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 162–168.
13) Виправно-трудове право в УРСР в період десталінізації (друга половина 1950-х – перша половина 1960-х років) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 169–174.
14) Право кровної помсти в Київській Русі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 175–179.
15) Правове регулювання зовнішньої торгівлі в Україні на шляху до світового ринку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 18–25.
16) Товари, які мають важливе економічне значення, як предмет контрабанди // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 180–186.
17) Процедурні особливості податкового контролю в країнах Латинської Америки: компаративний аналіз // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 187–189.
18) Особливості акцепту при укладенні договору оренди майна державного підприємства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 190–195.
19) Окремі проблеми застосування зменшення бюджетних асигнувань // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 196–200.
20) Дослідження письмових доказів особистого характеру в цивільному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 201–205.
21) Поняття та правова природа судового контролю у кримінальному провадженні в рамках наукових дискусій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 206–210.
22) Договір концесії як перспективний метод державного регулювання відносин у сфері лісового господарства України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 211–217.
23) Кредитна політика та її роль у забезпеченні фінансової стабільності банківської системи України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 218-224.
24) Довіра населення як критерій оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органівC // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 225-231.
25) Порівняльний аналіз сутності економічної безпеки України та країн Європейського Союзу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 232-236.
26) Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення економічних прав і свобод людини і громадянина // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 237-243.
27) Значення висновку експерта при складанні обвинувального акту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 244-248.
28) Щодо встановлення приналежності авторського права потерпілому за законодавством України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 249-252.
29) Концепція відповідальності по захисту як баланс принципів державного суверенітету та поваги до прав людини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 253-259.
30) Концепції місцевого самоврядування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 26–30.
31) Історичний генезис становлення та розвитку неповної зайнятості працівників в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 260–265.
32) Міжнародний досвід оподаткування непрямих податків: окремі аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 266–272.
33) Органи виконання судових рішень у Франції, Німеччині, Австрії та Італії у XIX ст. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 273–281.
34) Проблеми реалізації прав дітей з обмеженими можливостями в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 282–286.
35) Особливості протидії контрабанді культурних цінностей // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 287–291.
36) Контроль у системі державної служби // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 292–296.
37) Визнання судових рішень джерелом адміністративного права як необхідність забезпечення принципу верховенства права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 297–301.
38) Структура договірних відносин з поставки нафти та нафтопродуктів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 302–312.
39) Протидія корупції на регіональному рівні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 31–37.
40) Оціночні поняття в сімейному праві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 313–317.
41) Аналіз нового Закону «Про місцеві вибори» в частині передвиборної агітації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 318–329.
42) Спосіб вчинення злочину як ознака складу злочинів проти правосуддя // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 330–335.
43) Судова реформа в Румунії: зміцнення гарантій незалежності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 336–340.
44) Сімейно-правовий статус жінки: порівняльний аналіз досвіду Індії та України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 341–345.
45) Поняття доказів у справах про порушення фінансового законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 346–351.
46) Дисциплінарна відповідальність адвокатів в країнах ЄС та в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 38–44.
47) Джорджо Агамбен о чрезвычайном положении // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 45–48.
48) Девіантна поведінка особистості, її причини та шляхи попередження // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 49–55.
49) Підготовка вчителів законознавства на юридичному факультеті Київського університету св. Володимира: правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 56–60.
50) Правова природа заставної: недоліки її застосування для рефінансування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 6–10.
51) Проблеми формування європейської соціальної моделі на сучасному етапі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 61–64.
52) Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини, вчинені відносно живого донора // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 65–71.
53) Особливості громадських об’єднань як суб’єктів правозастосування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 72–78.
54) Принцип запобігання виникненню випадків безгромадянства в міжнародних актах і законодавстві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 79–83.
55) Походження функціональних властивостей пені в податковому праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 84–88.
56) Зарубіжний досвід охорони праці державних службовців // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 89–94.
57) Legal Aspects of Functioning of Criminal Misconduct // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— Р. 95–98
58) К вопросу о санкциях за правонарушения в сфере телекоммуникаций // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 99–105.
 
Пошук в електроному каталозі