1)Наука і методологія: розмаїття наукового пізнання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 106–109.Завантажити
2)Типологізація держав у державотворчій спадщині Б. Кістяківського: основні підходи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 11–17.Завантажити
3)Особливості зарубіжного досвіду протидії злочинності неповнолітніх та можливість його використання в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 110–113.Завантажити
4)Питання громадського контролю за формуванням та реалізацією антимонопольної політики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 114–118.Завантажити
5)Досвід врегулювання юридичної відповідальності державних службовців за трудовим законодавством Іспанії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 119–122.Завантажити
6)Деякі питання розслідування підробки паспортів, що вчиняються організованими злочинними групами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 123–127.Завантажити
7)Роль та місце громадської ради в діяльності Державної виконавчої служби України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 128–132.Завантажити
8)Адміністративний примус, обумовлений необхідністю припинення правопорушення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 133–136.Завантажити
9)Кримінальна відповідальність за ухилення від призову за мобілізацією в зону АТО// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 137–149.Завантажити
10)Квазідержави на пострадянському просторі: порівняльно-правові аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 150–154.Завантажити
11)Про доцільність доповнення переліку обставин, які обтяжують покарання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 155–161.Завантажити
12)Мета та принципи діяльності суб’єктів протидії корупції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 162–168.Завантажити
13)Виправно-трудове право в УРСР в період десталінізації (друга половина 1950-х – перша половина 1960-х років)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 169–174.Завантажити
14)Право кровної помсти в Київській Русі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 175–179.Завантажити
15)Правове регулювання зовнішньої торгівлі в Україні на шляху до світового ринку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 18–25.Завантажити
16)Товари, які мають важливе економічне значення, як предмет контрабанди// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 180–186.Завантажити
17)Процедурні особливості податкового контролю в країнах Латинської Америки: компаративний аналіз// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 187–189.Завантажити
18)Особливості акцепту при укладенні договору оренди майна державного підприємства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 190–195.Завантажити
19)Окремі проблеми застосування зменшення бюджетних асигнувань// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 196–200.Завантажити
20)Дослідження письмових доказів особистого характеру в цивільному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 201–205.Завантажити
21)Поняття та правова природа судового контролю у кримінальному провадженні в рамках наукових дискусій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 206–210.Завантажити
22)Договір концесії як перспективний метод державного регулювання відносин у сфері лісового господарства України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 211–217.Завантажити
23)Кредитна політика та її роль у забезпеченні фінансової стабільності банківської системи України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 218-224.Завантажити
24)Довіра населення як критерій оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органівC// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 225-231.Завантажити
25)Порівняльний аналіз сутності економічної безпеки України та країн Європейського Союзу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 232-236.Завантажити
26)Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення економічних прав і свобод людини і громадянина// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 237-243.Завантажити
27)Значення висновку експерта при складанні обвинувального акту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 244-248.Завантажити
28)Щодо встановлення приналежності авторського права потерпілому за законодавством України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 249-252.Завантажити
29)Концепція відповідальності по захисту як баланс принципів державного суверенітету та поваги до прав людини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 253-259.Завантажити
30)Концепції місцевого самоврядування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 26–30.Завантажити
31)Історичний генезис становлення та розвитку неповної зайнятості працівників в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 260–265.Завантажити
32)Міжнародний досвід оподаткування непрямих податків: окремі аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 266–272.Завантажити
33)Органи виконання судових рішень у Франції, Німеччині, Австрії та Італії у XIX ст.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 273–281.Завантажити
34)Проблеми реалізації прав дітей з обмеженими можливостями в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 282–286.Завантажити
35)Особливості протидії контрабанді культурних цінностей// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 287–291.Завантажити
36)Контроль у системі державної служби// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 292–296.Завантажити
37)Визнання судових рішень джерелом адміністративного права як необхідність забезпечення принципу верховенства права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 297–301.Завантажити
38)Структура договірних відносин з поставки нафти та нафтопродуктів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 302–312.Завантажити
39)Протидія корупції на регіональному рівні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 31–37.Завантажити
40)Оціночні поняття в сімейному праві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 313–317.Завантажити
41)Аналіз нового Закону «Про місцеві вибори» в частині передвиборної агітації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 318–329.Завантажити
42)Спосіб вчинення злочину як ознака складу злочинів проти правосуддя// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 330–335.Завантажити
43)Судова реформа в Румунії: зміцнення гарантій незалежності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 336–340.Завантажити
44)Сімейно-правовий статус жінки: порівняльний аналіз досвіду Індії та України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 341–345.Завантажити
45)Поняття доказів у справах про порушення фінансового законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 346–351.Завантажити
46)Дисциплінарна відповідальність адвокатів в країнах ЄС та в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 38–44.Завантажити
47)Джорджо Агамбен о чрезвычайном положении// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 45–48.Завантажити
48)Девіантна поведінка особистості, її причини та шляхи попередження// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 49–55.Завантажити
49)Підготовка вчителів законознавства на юридичному факультеті Київського університету св. Володимира: правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 56–60.Завантажити
50)Правова природа заставної: недоліки її застосування для рефінансування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 6–10.Завантажити
51)Проблеми формування європейської соціальної моделі на сучасному етапі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 61–64.Завантажити
52)Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини, вчинені відносно живого донора// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 65–71.Завантажити
53)Особливості громадських об’єднань як суб’єктів правозастосування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 72–78.Завантажити
54)Принцип запобігання виникненню випадків безгромадянства в міжнародних актах і законодавстві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 79–83.Завантажити
55)Походження функціональних властивостей пені в податковому праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 84–88.Завантажити
56)Зарубіжний досвід охорони праці державних службовців// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 89–94.Завантажити
57)Legal Aspects of Functioning of Criminal Misconduct// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— Р. 95–98Завантажити
58)К вопросу о санкциях за правонарушения в сфере телекоммуникаций// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 4 .— С. 99–105.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід