1) Зарубіжний досвід правового регулювання дисциплінарної відповідальності працівників правоохоронних органів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 102–106.
2) Щодо застосування поняття «організаційно-правова форма» в Господарському кодексі України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 107–112.
3) Виникнення і розвиток адміністративно-деліктних правовідносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 11–15.
4) Гарантування суверенітету органами конституційної юрисдикції європейських країн // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 113–117.
5) Заявление как повод для рассмотрения дел антимонопольными органами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 118–124.
6) Особливості оподаткування пенсій в аспекті принципів податкового законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 125–130.
7) Правове регулювання державної політики у сфері мас-медіа України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 131–134.
8) Поняття продовольчої безпеки за законодавством зарубіжних держав // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 135–142.
9) Становление и развитие украинского казачества // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 143–149.
10) До проблеми формування ефективної системи забезпечення національної безпеки (окремі умови та шляхи) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 150–155.
11) Особливості тактики допиту потерпілого від катування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 156–161.
12) Проблеми господарсько-правового забезпечення надання рекламних послуг // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 16–20.
13) Адміністративно-правові та гуманітарні заходи щодо захисту населення під час врегулювання внутрішнього озброєного конфлікту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 162–166.
14) Адміністративно-правове регулювання земельних відносин в Україні : поняття, завдання та функції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 167–172.
15) Щодо окремих питань визначення адміністративних процедур у контексті проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 173–177.
16) Шляхи вдосконалення судово-правової системи в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 178–184.
17) Парламентсько-президентська республіка: ознаки та особливості // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 185–193.
18) Кримінальна відповідальність за злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист (досвід порівняльно-правового аналізу) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 194–199.
19) Особливості правового регулювання підстав до закриття кримінального провадження // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 200–204.
20) Правові презумпції у справах про захист авторських прав // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 205–211.
21) Щодо правової цінності категорії «моральні засади суспільства» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 21–26.
22) Захист конституції: основні сучасні підходи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 212–218.
23) До визначення юридичної логіки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 219–222.
24) Місце друкованих засобів масової інформації в інформаційному середовищі України: правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 223–229
25) Історичний генезис становлення та розвитку трудових прав суддів у світі та Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 230–235.
26) Видатне дослідження сучасної української правової доктрини: рецензія на монографію «Правова доктрина України» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 236–237.
27) Нормативно-інституційний механізм організації державної влади на Закарпатті у складі Угорщини (1939–1944 роки) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 27–32.
28) Шляхи підвищення рівня достовірності інформації в Інтегрованій інформаційно-пошуковій системі ОВС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 33–36.
29) Щодо поняття грошей у цивільному праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 37–44.
30) Кримінально-правова кваліфікація незаконного збагачення за об’єктом // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 45–50.
31) Щодо питання системи екологічного права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 5–10.
32) Сутність функцій діяльності суб’єктів організації громадського контролю у сфері державного управління // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 51–56.
33) Гарантії процесуального статусу слідчого у кримінальному процесі України: історичний аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 57–65.
34) Історичний генезис звільнення працівників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 66–70.
35) Суб’єктний склад правовідносин з видачі заставних за участю державних та комунальних підприємств // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 71–74.
36) Висновок експерта як доказ у кримінальному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 75–79.
37) Предмет злочинів проти правосуддя // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 80–84.
38) Особливості конституційно-правового статусу Канцелярії Президента Республіки Польща // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 85–91.
39) Окремі правові аспекти оцінки продовольчої безпеки в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 92–96.
40) Правове регулювання гарантійних та компенсаційних виплат на основі міжнародного досвіду // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 97–101.
 
Пошук в електроному каталозі