1)Зарубіжний досвід правового регулювання дисциплінарної відповідальності працівників правоохоронних органів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 102–106.Завантажити
2)Щодо застосування поняття «організаційно-правова форма» в Господарському кодексі України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 107–112.Завантажити
3)Виникнення і розвиток адміністративно-деліктних правовідносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 11–15.Завантажити
4)Гарантування суверенітету органами конституційної юрисдикції європейських країн// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 113–117.Завантажити
5)Заявление как повод для рассмотрения дел антимонопольными органами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 118–124.Завантажити
6)Особливості оподаткування пенсій в аспекті принципів податкового законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 125–130.Завантажити
7)Правове регулювання державної політики у сфері мас-медіа України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 131–134.Завантажити
8)Поняття продовольчої безпеки за законодавством зарубіжних держав// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 135–142.Завантажити
9)Становление и развитие украинского казачества// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 143–149.Завантажити
10)До проблеми формування ефективної системи забезпечення національної безпеки (окремі умови та шляхи)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 150–155.Завантажити
11)Особливості тактики допиту потерпілого від катування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 156–161.Завантажити
12)Проблеми господарсько-правового забезпечення надання рекламних послуг// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 16–20.Завантажити
13)Адміністративно-правові та гуманітарні заходи щодо захисту населення під час врегулювання внутрішнього озброєного конфлікту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 162–166.Завантажити
14)Адміністративно-правове регулювання земельних відносин в Україні : поняття, завдання та функції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 167–172.Завантажити
15)Щодо окремих питань визначення адміністративних процедур у контексті проекту Закону України «Про адміністративну процедуру»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 173–177.Завантажити
16)Шляхи вдосконалення судово-правової системи в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 178–184.Завантажити
17)Парламентсько-президентська республіка: ознаки та особливості// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 185–193.Завантажити
18)Кримінальна відповідальність за злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист (досвід порівняльно-правового аналізу)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 194–199.Завантажити
19)Особливості правового регулювання підстав до закриття кримінального провадження// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 200–204.Завантажити
20)Правові презумпції у справах про захист авторських прав// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 205–211.Завантажити
21)Щодо правової цінності категорії «моральні засади суспільства»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 21–26.Завантажити
22)Захист конституції: основні сучасні підходи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 212–218.Завантажити
23)До визначення юридичної логіки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 219–222.Завантажити
24)Місце друкованих засобів масової інформації в інформаційному середовищі України: правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 223–229Завантажити
25)Історичний генезис становлення та розвитку трудових прав суддів у світі та Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 230–235.Завантажити
26)Видатне дослідження сучасної української правової доктрини: рецензія на монографію «Правова доктрина України»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 236–237.Завантажити
27)Нормативно-інституційний механізм організації державної влади на Закарпатті у складі Угорщини (1939–1944 роки)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 27–32.Завантажити
28)Шляхи підвищення рівня достовірності інформації в Інтегрованій інформаційно-пошуковій системі ОВС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 33–36.Завантажити
29)Щодо поняття грошей у цивільному праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 37–44.Завантажити
30)Кримінально-правова кваліфікація незаконного збагачення за об’єктом// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 45–50.Завантажити
31)Щодо питання системи екологічного права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 5–10.Завантажити
32)Сутність функцій діяльності суб’єктів організації громадського контролю у сфері державного управління// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 51–56.Завантажити
33)Гарантії процесуального статусу слідчого у кримінальному процесі України: історичний аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 57–65.Завантажити
34)Історичний генезис звільнення працівників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 66–70.Завантажити
35)Суб’єктний склад правовідносин з видачі заставних за участю державних та комунальних підприємств// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 71–74.Завантажити
36)Висновок експерта як доказ у кримінальному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 75–79.Завантажити
37)Предмет злочинів проти правосуддя// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 80–84.Завантажити
38)Особливості конституційно-правового статусу Канцелярії Президента Республіки Польща// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 85–91.Завантажити
39)Окремі правові аспекти оцінки продовольчої безпеки в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 92–96.Завантажити
40)Правове регулювання гарантійних та компенсаційних виплат на основі міжнародного досвіду// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 3 .— С. 97–101.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід