1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— Завантажити
3)Випускні дані// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— Завантажити
4)Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі «Право і Безпека»// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— Завантажити
5)Організаційно-правові питання діяльності підрозділу Литовської поліції з антитерористичних операцій «ARAS»: досвід та перспективи використання в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.102-106.Завантажити
6)Вимоги до кандидатів на службу в поліції// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.107-111.Завантажити
7)Еволюція системно-структурної організації місцевого самоврядування в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.11-17.Завантажити
8)Поняття цивільно-правового захисту права власності підприємства// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.112-114.Завантажити
9)Юридична природа недійсного правочину// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.115-120.Завантажити
10)Поняття та зміст суб’єктивних прав учасників господарських товариств. Правомочність на захист// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.120-125.Завантажити
11)Особливості класифікації позовів у цивільному судочинстві// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.126-132.Завантажити
12)Визначення місця інформації про особу в системі об’єктів цивільних прав// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.132-136.Завантажити
13)Правові засади відшкодування банківських вкладів фондом гарантування вкладів фізичних осіб// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.136-141.Завантажити
14)Управлінські здібності у структурі професійно важливих якостей керівного складу ОВС України: життєтворчий підхід// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.142-147.Завантажити
15)Соціально-психологічні детермінанти бродяжництва підлітків// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.147-150.Завантажити
16)Професійне здоров’я правоохоронців як предмет психологічного дослідження// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.150-155.Завантажити
17)Теоретичні аспекти проблеми професійно-психологічної надійності персоналу органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.156-160.Завантажити
18)Простір професійного розвитку як невід’ємна складова професіогенезу особистості// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.160-165.Завантажити
19)Ставлення громадськості до поліції та її працівників (аналітичний огляд за матеріалами зарубіжних наукових досліджень)// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.165-169.Завантажити
20)Досвід конституційно-правового регулювання права на недоторканність житла у країнах Східної Європи та його значення для України// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.17-23.Завантажити
21)Інституційні реформи Державної фіскальної служби України як основа побудови нової сервісної служби// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.24-27.Завантажити
22)База даних як об’єкт інформаційних правовідносин// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.27-31.Завантажити
23)Застосування міжнародно-правових актів як джерел адміністративно-процесуального права щодо виконання судових доручень судів України// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.31-36.Завантажити
24)Приєднання до апеляційної скарги в адміністративному судочинстві// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.36-41.Завантажити
25)Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі суб’єктів управління фінансовою системою України// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.42-47.Завантажити
26)Складові елементи податкової системи України та їх організаційно-правові зв’язки// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.47-50.Завантажити
27)Інформаційна взаємодія Національної поліції України з органами публічної влади та громадськістю// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С. 50-55.Завантажити
28)Розвиток освіти в Харківському регіоні// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.55-61.Завантажити
29)Інформаційно-психологічні впливи в умовах соціальної аномії// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.6-10.Завантажити
30)Сутність і стан упровадження електронної освіти в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.61-66.Завантажити
31)Оперативно-розшукова характеристика одержання неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.67-71.Завантажити
32)Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.71-77.Завантажити
33)Судово-економічна експертиза у протидії правопорушенням у банківській сфері// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.77-83.Завантажити
34)Організація взаємодії слідчих з органами державного фінансового контролю при виявленні злочинів на підприємствах галузі цукрового виробництва// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.83-88.Завантажити
35)Окремі аспекти чинників, що впливають на ефективність протидії організованій злочинності в сучасних умовах// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.89-93.Завантажити
36)Зміст поняття «розвідувальне опитування»// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.93-97.Завантажити
37)Актуальність ролі віктимологічних знань у профілактиці корисливо-насильницьких злочинів// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.97-101.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід