1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .—
3) Випускні дані // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .—
4) Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі «Право і Безпека» // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .—
5) Організаційно-правові питання діяльності підрозділу Литовської поліції з антитерористичних операцій «ARAS»: досвід та перспективи використання в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.102-106.
6) Вимоги до кандидатів на службу в поліції // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.107-111.
7) Еволюція системно-структурної організації місцевого самоврядування в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.11-17.
8) Поняття цивільно-правового захисту права власності підприємства // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.112-114.
9) Юридична природа недійсного правочину // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.115-120.
10) Поняття та зміст суб’єктивних прав учасників господарських товариств. Правомочність на захист // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.120-125.
11) Особливості класифікації позовів у цивільному судочинстві // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.126-132.
12) Визначення місця інформації про особу в системі об’єктів цивільних прав // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.132-136.
13) Правові засади відшкодування банківських вкладів фондом гарантування вкладів фізичних осіб // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.136-141.
14) Управлінські здібності у структурі професійно важливих якостей керівного складу ОВС України: життєтворчий підхід // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.142-147.
15) Соціально-психологічні детермінанти бродяжництва підлітків // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.147-150.
16) Професійне здоров’я правоохоронців як предмет психологічного дослідження // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.150-155.
17) Теоретичні аспекти проблеми професійно-психологічної надійності персоналу органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.156-160.
18) Простір професійного розвитку як невід’ємна складова професіогенезу особистості // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.160-165.
19) Ставлення громадськості до поліції та її працівників (аналітичний огляд за матеріалами зарубіжних наукових досліджень) // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.165-169.
20) Досвід конституційно-правового регулювання права на недоторканність житла у країнах Східної Європи та його значення для України // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.17-23.
21) Інституційні реформи Державної фіскальної служби України як основа побудови нової сервісної служби // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.24-27.
22) База даних як об’єкт інформаційних правовідносин // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.27-31.
23) Застосування міжнародно-правових актів як джерел адміністративно-процесуального права щодо виконання судових доручень судів України // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.31-36.
24) Приєднання до апеляційної скарги в адміністративному судочинстві // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.36-41.
25) Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі суб’єктів управління фінансовою системою України // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.42-47.
26) Складові елементи податкової системи України та їх організаційно-правові зв’язки // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.47-50.
27) Інформаційна взаємодія Національної поліції України з органами публічної влади та громадськістю // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С. 50-55.
28) Розвиток освіти в Харківському регіоні // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.55-61.
29) Інформаційно-психологічні впливи в умовах соціальної аномії // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.6-10.
30) Сутність і стан упровадження електронної освіти в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.61-66.
31) Оперативно-розшукова характеристика одержання неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.67-71.
32) Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.71-77.
33) Судово-економічна експертиза у протидії правопорушенням у банківській сфері // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.77-83.
34) Організація взаємодії слідчих з органами державного фінансового контролю при виявленні злочинів на підприємствах галузі цукрового виробництва // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.83-88.
35) Окремі аспекти чинників, що впливають на ефективність протидії організованій злочинності в сучасних умовах // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.89-93.
36) Зміст поняття «розвідувальне опитування» // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.93-97.
37) Актуальність ролі віктимологічних знань у профілактиці корисливо-насильницьких злочинів // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 4 (59) .— С.97-101.
 
Пошук в електроному каталозі