1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— Завантажити
3)Випускні дані// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— Завантажити
4)Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі «Право і Безпека»// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— Завантажити
5)Сучасні наукові уявлення щодо взаємодії громадянського суспільства і поліцейських структур// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.103-108.Завантажити
6)Правовий режим доменних імен та їх місце в системі об’єктів права інтелектуальної власності// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.109-114.Завантажити
7)До питання щодо територіальної організації влади у Канаді// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.11-15.Завантажити
8)Сучасні підходи до застосування мотивації і стимулювання працівників// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.114-120.Завантажити
9)До питання поглиблення правового взаємозв’язку між правопорушеннями суб’єктів господарських відносин та господарськими санкціями// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.120-124.Завантажити
10)Проблеми законодавчого регулювання української нерухомості в історичному контексті// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.124-129.Завантажити
11)Виховання як елемент освітньої послуги// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.129-132.Завантажити
12)Психологічний зміст і особливості професійної правоохоронної діяльності працівників Інтерполу МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.133-137.Завантажити
13)Формування конструктивної стратегії поведінки особистості працівників ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.138-142.Завантажити
14)Особливості віктимної поведінки неповнолітніх з неблагополучних сімей// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.142-146.Завантажити
15)Причини агресивної поведінки жінок в місцях позбавлення волі// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.146-150.Завантажити
16)Питання інформаційної безпеки України на сучасному етапі// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.15-20.Завантажити
17)Саморегуляція як професійно важлива якість працівника ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.150-154.Завантажити
18)Використання інтерактивних технологій навчання в процесі розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців Національної поліції України// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.154-160.Завантажити
19)Взаємозв’язок готовності до ризику та відповідальності як професійно важливих якостей особистості охоронників у приватних охоронних організаціях// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.160-165.Завантажити
20)Гендерні особливості віктимності підлітків// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.166-169.Завантажити
21)Конституційне закріплення суспільного ладу: основні підходи// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.21-25.Завантажити
22)Сучасне розуміння сутності юридичної відповідальності в правовій думці// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.26-31.Завантажити
23)Становлення та розвиток системи покарань у давньоримській державі// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.31-35.Завантажити
24)Образ проукраїнської державницької діяльності А. Шептицького// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.35-41.Завантажити
25)Поняття судового правозастосування як правової форми здійснення функцій держави// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.42-46.Завантажити
26)Адміністративно-деліктна законотворчість: поняття та функції// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.46-51.Завантажити
27)Координаційна діяльність прокурора: управлінсько-правова природа, легітимізація і проблеми легалізації// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.51-57.Завантажити
28)Персональні дані як об’єкт неправомірного посягання// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.57-62.Завантажити
29)Злочинність як об’єкт феноменологічного аналізу// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.6-10.Завантажити
30)Проблеми використання оціночних понять в адміністративно-деліктному законодавстві// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.62-67.Завантажити
31)Використання результатів одорологічного дослідження як доказів у кримінальному провадженні// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.68-71.Завантажити
32)Деякі проблеми часу в сучасному кримінальному праві України// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.72-77.Завантажити
33)Новітні татуювання: види, особливості та криміналістичне значення// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.77-82.Завантажити
34)Місце та зміст окремих термінів у сфері застосування техніки в оперативно-розшуковій діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.83-87.Завантажити
35)Історичний аналіз діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення правопорядку в регіоні// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.87-93.Завантажити
36)До питання про генезис відповідальності за злочини проти осіб та установ, які мають міжнародний захист// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.93-97.Завантажити
37)Особливості правозастосовного процесу в діяльності органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.97-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід