1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .—
3) Випускні дані // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .—
4) Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі «Право і Безпека» // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .—
5) Сучасні наукові уявлення щодо взаємодії громадянського суспільства і поліцейських структур // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.103-108.
6) Правовий режим доменних імен та їх місце в системі об’єктів права інтелектуальної власності // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.109-114.
7) До питання щодо територіальної організації влади у Канаді // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.11-15.
8) Сучасні підходи до застосування мотивації і стимулювання працівників // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.114-120.
9) До питання поглиблення правового взаємозв’язку між правопорушеннями суб’єктів господарських відносин та господарськими санкціями // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.120-124.
10) Проблеми законодавчого регулювання української нерухомості в історичному контексті // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.124-129.
11) Виховання як елемент освітньої послуги // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.129-132.
12) Психологічний зміст і особливості професійної правоохоронної діяльності працівників Інтерполу МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.133-137.
13) Формування конструктивної стратегії поведінки особистості працівників ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.138-142.
14) Особливості віктимної поведінки неповнолітніх з неблагополучних сімей // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.142-146.
15) Причини агресивної поведінки жінок в місцях позбавлення волі // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.146-150.
16) Питання інформаційної безпеки України на сучасному етапі // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.15-20.
17) Саморегуляція як професійно важлива якість працівника ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.150-154.
18) Використання інтерактивних технологій навчання в процесі розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців Національної поліції України // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.154-160.
19) Взаємозв’язок готовності до ризику та відповідальності як професійно важливих якостей особистості охоронників у приватних охоронних організаціях // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.160-165.
20) Гендерні особливості віктимності підлітків // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.166-169.
21) Конституційне закріплення суспільного ладу: основні підходи // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.21-25.
22) Сучасне розуміння сутності юридичної відповідальності в правовій думці // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.26-31.
23) Становлення та розвиток системи покарань у давньоримській державі // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.31-35.
24) Образ проукраїнської державницької діяльності А. Шептицького // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.35-41.
25) Поняття судового правозастосування як правової форми здійснення функцій держави // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.42-46.
26) Адміністративно-деліктна законотворчість: поняття та функції // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.46-51.
27) Координаційна діяльність прокурора: управлінсько-правова природа, легітимізація і проблеми легалізації // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.51-57.
28) Персональні дані як об’єкт неправомірного посягання // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.57-62.
29) Злочинність як об’єкт феноменологічного аналізу // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.6-10.
30) Проблеми використання оціночних понять в адміністративно-деліктному законодавстві // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.62-67.
31) Використання результатів одорологічного дослідження як доказів у кримінальному провадженні // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.68-71.
32) Деякі проблеми часу в сучасному кримінальному праві України // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.72-77.
33) Новітні татуювання: види, особливості та криміналістичне значення // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.77-82.
34) Місце та зміст окремих термінів у сфері застосування техніки в оперативно-розшуковій діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.83-87.
35) Історичний аналіз діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення правопорядку в регіоні // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.87-93.
36) До питання про генезис відповідальності за злочини проти осіб та установ, які мають міжнародний захист // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.93-97.
37) Особливості правозастосовного процесу в діяльності органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 3 (58) .— С.97-102.
 
Пошук в електроному каталозі