1) Проблеми класифікації функцій правозастосовної діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .—
2) Окремі аспекти діяльності судової гілки влади в механізмі поділу влади // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .—
3) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .—
4) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .—
5) Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі «Право і Безпека» // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .—
6) Випускні дані // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .—
7) Особливості агентурної роботи уповноважених суб’єктів у Радянській державі в 1922 році // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.102-106.
8) До питання щодо зарубіжного досвіду протидії кіберзлочинності // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.107-113.
9) Поняття, сутність і значення інституту спеціального провадження в кримінальному процесі України // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.113-120.
10) Підривні соціальні технології у структурі гібридної війни // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.12-16.
11) Політичне переслідування як соціально-правовий феномен: кримінологічний аспект // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.120-126.
12) Питання встановлення особи в діяльності Національної поліції України // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.126-132.
13) Применение интеллектуальной системы криминального анализа в реальном времени (RICAS) для аналитического сопровождения оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.132-139.
14) Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють приховування злочинів // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.139-143.
15) Правове регулювання відсторонення від роботи державних службовців // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.144-147.
16) Критерії визначення розміру завданої моральної шкоди при її доказуванні в суді // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.148-154.
17) Особливості рішення суду у справах про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.154-160.
18) Згода одного з подружжя на вчинення правочинів щодо спільного майна // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.160-165.
19) Правові засади відшкодування моральної шкоди, завданої неправомірним використанням авторських прав // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.165-171.
20) Роль виборів у політичному житті держави // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.17-19.
21) Суб’єкти відносин, пов’язаних з персональними даними // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.171-176.
22) Психологічні особливості власників собак порід різних груп // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.177-182.
23) Особистісні трансформації і деформації ціннісно-смислової сфери співробітників підрозділів громадської безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.182-185.
24) Особливості сприйняття представників сил охорони правопорядку студентською молоддю // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.186-193.
25) Моральне і правове виховання як чинники конструювання громадянського суспільства // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.19-23.
26) Моделювання професійних конфліктних ризиків у підготовці майбутніх працівників патрульної поліції // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.193-198.
27) Особливості соціального конструювання емоцій // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.198-202.
28) Особливості професійного становлення особистості в процесі професійної підготовки // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.202-207.
29) Теоретичні засади визначення поняття професійно важливих якостей майбутніх фахівців // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.207-211.
30) Вплив індивідуально-психологічних особливостей засуджених жінок на адаптацію у виправних установах // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.212-216.
31) Проблема ідентичності та визначення психологічних основ її вивчення // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.217-221.
32) Факторна структура опановуючої поведінки осіб з різним рівнем адиктивної ідентичності // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.221-227.
33) Психолого-правові чинники ресоціалізації наркозалежної особистості // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.227-232.
34) Проблеми ефективності законодавства України // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.23-27.
35) Динаміка життєстійкості осіб із різним рівнем антиципаційної спроможності в період кризових подій у країні // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.232-237.
36) Дискусійні питання класифікації окремих видів соціальної відповідальності // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.28-32.
37) Право дитини на освіту: забезпечення реалізації можливостей та автономності // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.38-45.
38) Інформаційна взаємодія Державної фіскальної служби України з іншими суб’єктами податкових правовідносин під час адміністрування податку на майно // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.46-50.
39) Поняття, сутність та місце медіації в системі механізмів відновного правосуддя // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.50-55.
40) Питання вдосконалення адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачене ст. 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Торгівля з рук у невстановлених місцях» // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.55-59.
41) Особливості Державної фіскальної служби України як суб’єкта державного управління // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.59-66.
42) Місцеві державні адміністрації як суб’єкти адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні (на прикладі Харківської обласної державної адміністрації) // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.66-70.
43) Правові гарантії діяльності митних органів України // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.70-74.
44) До проблеми співвідношення понять «завдання» та «функції» Державної фіскальної служби України // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.75-80.
45) Адміністративно-правовий статус адвокатури в Україні на сучасному етапі розвитку // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.80-85.
46) Сучасні тенденції наукових досліджень і правозастосовної практики протидії молодіжній злочинності // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.86-92.
47) Уклонение потерпевшего от установления характера и степени тяжести вреда здоровью, причинённого преступлением: уголовно-процессуальные последствия и уголовно-правовая оценка (опыт Российской Федерации) // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.92-97.
48) Криміналістична характеристика особи злочинця та злочинних груп у сфері банківської діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.98-102.
 
Пошук в електроному каталозі