1)Проблеми класифікації функцій правозастосовної діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— Завантажити
2)Окремі аспекти діяльності судової гілки влади в механізмі поділу влади// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— Завантажити
3)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— Завантажити
4)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— Завантажити
5)Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі «Право і Безпека»// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— Завантажити
6)Випускні дані// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— Завантажити
7)Особливості агентурної роботи уповноважених суб’єктів у Радянській державі в 1922 році// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.102-106.Завантажити
8)До питання щодо зарубіжного досвіду протидії кіберзлочинності// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.107-113.Завантажити
9)Поняття, сутність і значення інституту спеціального провадження в кримінальному процесі України// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.113-120.Завантажити
10)Підривні соціальні технології у структурі гібридної війни// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.12-16.Завантажити
11)Політичне переслідування як соціально-правовий феномен: кримінологічний аспект// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.120-126.Завантажити
12)Питання встановлення особи в діяльності Національної поліції України// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.126-132.Завантажити
13)Применение интеллектуальной системы криминального анализа в реальном времени (RICAS) для аналитического сопровождения оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.132-139.Завантажити
14)Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють приховування злочинів// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.139-143.Завантажити
15)Правове регулювання відсторонення від роботи державних службовців// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.144-147.Завантажити
16)Критерії визначення розміру завданої моральної шкоди при її доказуванні в суді// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.148-154.Завантажити
17)Особливості рішення суду у справах про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.154-160.Завантажити
18)Згода одного з подружжя на вчинення правочинів щодо спільного майна// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.160-165.Завантажити
19)Правові засади відшкодування моральної шкоди, завданої неправомірним використанням авторських прав// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.165-171.Завантажити
20)Роль виборів у політичному житті держави// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.17-19.Завантажити
21)Суб’єкти відносин, пов’язаних з персональними даними// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.171-176.Завантажити
22)Психологічні особливості власників собак порід різних груп// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.177-182.Завантажити
23)Особистісні трансформації і деформації ціннісно-смислової сфери співробітників підрозділів громадської безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.182-185.Завантажити
24)Особливості сприйняття представників сил охорони правопорядку студентською молоддю// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.186-193.Завантажити
25)Моральне і правове виховання як чинники конструювання громадянського суспільства// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.19-23.Завантажити
26)Моделювання професійних конфліктних ризиків у підготовці майбутніх працівників патрульної поліції// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.193-198.Завантажити
27)Особливості соціального конструювання емоцій// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.198-202.Завантажити
28)Особливості професійного становлення особистості в процесі професійної підготовки// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.202-207.Завантажити
29)Теоретичні засади визначення поняття професійно важливих якостей майбутніх фахівців// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.207-211.Завантажити
30)Вплив індивідуально-психологічних особливостей засуджених жінок на адаптацію у виправних установах// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.212-216.Завантажити
31)Проблема ідентичності та визначення психологічних основ її вивчення// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.217-221.Завантажити
32)Факторна структура опановуючої поведінки осіб з різним рівнем адиктивної ідентичності// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.221-227.Завантажити
33)Психолого-правові чинники ресоціалізації наркозалежної особистості// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.227-232.Завантажити
34)Проблеми ефективності законодавства України// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.23-27.Завантажити
35)Динаміка життєстійкості осіб із різним рівнем антиципаційної спроможності в період кризових подій у країні// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.232-237.Завантажити
36)Дискусійні питання класифікації окремих видів соціальної відповідальності// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.28-32.Завантажити
37)Право дитини на освіту: забезпечення реалізації можливостей та автономності// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.38-45.Завантажити
38)Інформаційна взаємодія Державної фіскальної служби України з іншими суб’єктами податкових правовідносин під час адміністрування податку на майно// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.46-50.Завантажити
39)Поняття, сутність та місце медіації в системі механізмів відновного правосуддя// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.50-55.Завантажити
40)Питання вдосконалення адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачене ст. 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Торгівля з рук у невстановлених місцях»// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.55-59.Завантажити
41)Особливості Державної фіскальної служби України як суб’єкта державного управління// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.59-66.Завантажити
42)Місцеві державні адміністрації як суб’єкти адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні (на прикладі Харківської обласної державної адміністрації)// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.66-70.Завантажити
43)Правові гарантії діяльності митних органів України// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.70-74.Завантажити
44)До проблеми співвідношення понять «завдання» та «функції» Державної фіскальної служби України// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.75-80.Завантажити
45)Адміністративно-правовий статус адвокатури в Україні на сучасному етапі розвитку// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.80-85.Завантажити
46)Сучасні тенденції наукових досліджень і правозастосовної практики протидії молодіжній злочинності// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.86-92.Завантажити
47)Уклонение потерпевшего от установления характера и степени тяжести вреда здоровью, причинённого преступлением: уголовно-процессуальные последствия и уголовно-правовая оценка (опыт Российской Федерации)// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.92-97.Завантажити
48)Криміналістична характеристика особи злочинця та злочинних груп у сфері банківської діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2015. - № 2 (57) .— С.98-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід