1)Слідчий суддя як суб’єкт захисту прав людини: деякі проблеми правозастосування та шляхи їх вирішення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
2)Моральні аспекти правової культури// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
3)Сутність і зміст поняття «влада»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
4)Реалізація заходів протидії злочинності в регіоні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
5)Особливості правового регулювання протидії підрозділами карного розшуку придбанню майна, одержаного злочинним шляхом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
6)Боротьба міліції з хуліганством в УСРР у роки непу (1921–1929)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
7)Взаємодія оперативних підрозділів під час здійснення оперативного обслуговування об’єктів, які надають інформаційні послуги з використанням Інтернет// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
8)Суспільно небезпечні наслідки у злочинах з формальним складом: кримінальні та кримінальні процесуальні аспекти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
9)Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються відносно осіб, діяльність яких пов’язана зі здійсненням правосуддя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
10)Юридичні гарантії правоохоронної діяльності підрозділів боротьби з кіберзлочинністю МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
11)Вибрані проблеми кримінально-виконавчого права за Кримінально-виконавчим кодексом Республіки Польща (після 1 липня 2015 року)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
12)Особливості нормативно-правового регулювання використання службових собак при здійсненні оперативно-розшукової протидії злочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
13)Визначення поняття неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
14)Мета провокації війни як ознака злочинів проти осіб та установ, що мають міжнародний захист: проблеми встановлення змісту та значення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
15)Актуальні питання кримінального провадження у порядку перейняття// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
16)Наукова розробленість питання протидії територіальними підрозділами карного розшуку злочинам, що вчиняються на залізничному транспорті// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
17)Окремі аспекти забезпечення і реалізації права на захист підозрюваного та обвинуваченого у кримінальному провадженні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
18)Деякі питання забезпечення взаємодії органів та підрозділів внутрішніх справ з державною виконавчою службою з приводу належного оформлення постанов у справах про адміністративні правопорушення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
19)Напрями боротьби з ухиленням від сплати місцевих податків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
20)Формування позитивного іміджу органів внутрішніх справ як суб’єкта забезпечення правопорядку в регіоні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
21)Поняття і сутність служби в органах прокуратури України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
22)Територіальні органи Державної фіскальної служби України як суб’єкти адміністрування податків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
23)Організаційно-правові засади діяльності підрозділів кримінальної поліції у країнах Балтії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
24)Досвід Європейського Союзу в забезпеченні діяльності адвокатури// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
25)Засадничі особливості створення Державної фіскальної служби України та встановлення її спеціального статусу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
26)Правові категорії майна, майнового стану, майнового статусу та їх значення для прав учасників цивільних правовідносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
27)Способи захисту прав (інтересів) замовників юридичних послуг// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
28)Поняття та особливості зміни підстави позову в цивільному судочинстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
29)Відмінність дисциплінарної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
30)Європейський досвід становлення та розвитку права на відпустку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
31)Дистанційна освіта: вітчизняний та закордонний досвід упровадження сучасних інформаційних технологій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
32)Політика безпеки Web-застосувань та серверів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
33)Тортика (Лобанова) М. В. Между молотом европейской модернизации и наковальней евразийских империй: миражи центризма в социал-демократической практике Болгарии и России (конец ХІХ – начало ХХ ст.) : монография / М. В. Тортика (Лобанова). – Харьков : ХГАК, 2015. – 794 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
34)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
35)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
36)АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ ТА ЧИТАЧІВ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
37)REFERENCES ON THE ARTICLES// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
38)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
39)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
40)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
41)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .— Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід