1) Правове регулювання ринків фінансових послуг // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 10–15.
2) Особливості виявлення осіб, причетних до підготовки або вчинення злочинів, пов’язаних з терористичною діяльністю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 101-105.
3) Проблеми існування фіктивного підприємництва // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 106-109.
4) Адміністративно-правове регулювання прав військовослужбовців Збройних Сил України на охорону здоров’я // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 110–113.
5) Правовий статус суб’єктів соціального партнерства у трудовому праві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 114–119.
6) Деякі питання провадження із звернень громадян в діяльності органів внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 120–125.
7) Основні кримінологічні риси осіб, що вчиняють умисні вбивства з корисливих мотивів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 126–132.
8) Відповідальність як критерій порушника інформаційної безпеки діяльності Національної гвардії України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 133–137.
9) Шляхи оптимізації та удосконалення адаптації трудового законодавства України у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 138–143.
10) Міжнародно-правове регулювання авіаційних перевезень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 144-151.
11) Наявність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду як одна з підстав застосування запобіжного заходу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 152-178.
12) Питання етики державних службовців // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 159-162.
13) Методичні основи формування міжнародних індексів корупції та підходів щодо протидії їй // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 16–23.
14) Визнання права як спосіб його захисту: теоретичний аспект та проблеми правозастосування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 163-168.
15) Визначення істотної шкоди та тяжких наслідків за новою редакцією примітки до ст. 364 КК України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 169-176.
16) Недоліки цивільного законодавства України в регулюванні ліцензійних договорів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 177-180.
17) Рейдерство як економіко-правове явище: загальна характеристика // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 181-186.
18) Особливості державного режиму в Румунії в період другої світової війни (1940-1944 рр.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 187-191.
19) Принципи адміністративно-правового забезпечення діяльності адвокатури України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 192-197.
20) Питання процесуальної участі в доказуванні сторони захисту та особи потерпілого // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 198-202.
21) Рецензія на монографію В.В. Піцикевича "Адміністративно-правове забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України" // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 203-204.
22) Чинники модернізації державного ладу монархій Арабського Сходу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 24–31.
23) Криміналістика як сучасна навчальна дисципліна та її функції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 32–40.
24) Залишення позовної заяви без руху у справах про оскарження рішень щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 41–46.
25) Обставини, що перешкоджають здійсненню приватної нотаріальної діяльності: сучасність та перспективи розвитку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 47-51.
26) Використання часу відпочинку у трудових правовідносинах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 5–9.
27) Договір чи меморандум: бути чи здаватись? // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 52-57.
28) Нові форми і методи діяльності органів внутрішніх справ :практика проголошення та запровадження // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 58-63.
29) Про двооб’єктність військового насильницького злочину // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 64-68.
30) Особливості банкрутства гірничих підприємств // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 69-74.
31) Деякі питання суб’єкта завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 75-82.
32) Влияние дела о фабрике в Хожуве (1928 г.) на становление принципа международно-правовой ответственности // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 83-89.
33) Вікові особливості суб’єкта злочинів проти здоров’я особи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 90-94.
34) Міжнародний досвід короткострокових виїздів засуджених за межі установ виконання покарань // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 95-100.
 
Пошук в електроному каталозі