1)Правове регулювання ринків фінансових послуг// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 10–15.Завантажити
2)Особливості виявлення осіб, причетних до підготовки або вчинення злочинів, пов’язаних з терористичною діяльністю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 101-105.Завантажити
3)Проблеми існування фіктивного підприємництва// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 106-109.Завантажити
4)Адміністративно-правове регулювання прав військовослужбовців Збройних Сил України на охорону здоров’я// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 110–113.Завантажити
5)Правовий статус суб’єктів соціального партнерства у трудовому праві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 114–119.Завантажити
6)Деякі питання провадження із звернень громадян в діяльності органів внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 120–125.Завантажити
7)Основні кримінологічні риси осіб, що вчиняють умисні вбивства з корисливих мотивів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 126–132.Завантажити
8)Відповідальність як критерій порушника інформаційної безпеки діяльності Національної гвардії України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 133–137.Завантажити
9)Шляхи оптимізації та удосконалення адаптації трудового законодавства України у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 138–143.Завантажити
10)Міжнародно-правове регулювання авіаційних перевезень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 144-151.Завантажити
11)Наявність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду як одна з підстав застосування запобіжного заходу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 152-178.Завантажити
12)Питання етики державних службовців// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 159-162.Завантажити
13)Методичні основи формування міжнародних індексів корупції та підходів щодо протидії їй// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 16–23.Завантажити
14)Визнання права як спосіб його захисту: теоретичний аспект та проблеми правозастосування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 163-168.Завантажити
15)Визначення істотної шкоди та тяжких наслідків за новою редакцією примітки до ст. 364 КК України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 169-176.Завантажити
16)Недоліки цивільного законодавства України в регулюванні ліцензійних договорів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 177-180.Завантажити
17)Рейдерство як економіко-правове явище: загальна характеристика// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 181-186.Завантажити
18)Особливості державного режиму в Румунії в період другої світової війни (1940-1944 рр.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 187-191.Завантажити
19)Принципи адміністративно-правового забезпечення діяльності адвокатури України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 192-197.Завантажити
20)Питання процесуальної участі в доказуванні сторони захисту та особи потерпілого// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 198-202.Завантажити
21)Рецензія на монографію В.В. Піцикевича "Адміністративно-правове забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України"// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 203-204.Завантажити
22)Чинники модернізації державного ладу монархій Арабського Сходу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 24–31.Завантажити
23)Криміналістика як сучасна навчальна дисципліна та її функції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 32–40.Завантажити
24)Залишення позовної заяви без руху у справах про оскарження рішень щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 41–46.Завантажити
25)Обставини, що перешкоджають здійсненню приватної нотаріальної діяльності: сучасність та перспективи розвитку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 47-51.Завантажити
26)Використання часу відпочинку у трудових правовідносинах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 5–9.Завантажити
27)Договір чи меморандум: бути чи здаватись?// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 52-57.Завантажити
28)Нові форми і методи діяльності органів внутрішніх справ :практика проголошення та запровадження// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 58-63.Завантажити
29)Про двооб’єктність військового насильницького злочину// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 64-68.Завантажити
30)Особливості банкрутства гірничих підприємств// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 69-74.Завантажити
31)Деякі питання суб’єкта завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 75-82.Завантажити
32)Влияние дела о фабрике в Хожуве (1928 г.) на становление принципа международно-правовой ответственности// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 83-89.Завантажити
33)Вікові особливості суб’єкта злочинів проти здоров’я особи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 90-94.Завантажити
34)Міжнародний досвід короткострокових виїздів засуджених за межі установ виконання покарань// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 2 .— С. 95-100.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід