1) Повідомлення військовослужбовця про підозру // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 11-17.
2) Засади верховенства права у новому Законі України "Про прокуратуру" // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 110-114.
3) Оптимізація структури МВС України як елемент його реформування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 115-122.
4) Щодо окремих питань застосування дискреційних повноважень посадовими особами органів Державної фіскальної служби // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 123-128.
5) Тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів, вчинених з використанням вибухових пристроїв // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 129-134.
6) Трансформація концепцій про сутність права власності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 135-140.
7) Визначення матеріальної шкоди злочинного посягання за ознаками суб'єктивної діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 147-151.
8) Оскарження до адміністративного суду застосування органами внутрішніх справ заходів адміністративного примусу, що обмежують особисту свободу громадян // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 152-157.
9) Форми діяльності прокурора із здійснення нагляду під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 158–162.
10) Використання матеріалів ОРД для застосування запобіжних заходів в ході розслідування масових заворушень: проблемні питання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 163–167.
11) Ревізор та перевіряючий у змагальному кримінальному судочинстві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 168–172.
12) Юридична відповідальність сторони обвинувачення у кримінальному провадженні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 173–177.
13) Організація ефективної комунікації як ключового елементу підвищення авторитету працівників міліції (поліції) та налагодження взаємодії з населенням // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 178–181.
14) Поняття й значення предмета доказування у кримінальних провадженнях про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 18-23.
15) Виникнення, становлення та поширення організованої злочинності в Україні: історичний огляд // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 182–189.
16) Проблеми правового регулювання використання інженерно-технічних та спеціальних засобів охорони виправних колоній // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 190-194.
17) Особливості об’єкта конституційного права на підприємницьку діяльність // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 195–198.
18) Правові підстави виникнення прав інвестора пайового фонду // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 207-216.
19) Укладення трудового договору як чинник реалізації соціального діалогу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 217-222.
20) Обов'язки орендодавця у відносинах оренди // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 223-228.
21) Зміст адміністративних правовідносин за участю представників самоврядних професій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 229-234.
22) Інституційно-правове забезпечення дорожнього будівництва та управління дорогами загального користування в УРСР та незалежній Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 235–244.
23) Тактико-психологічні засади пред'явлення для впізнання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 24-31.
24) Деякі аспекти документування у процесуальній формі цивільного судочинства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 245–249.
25) Поняття та значення похилого віку потерпілого в кримінальному праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 250–254.
26) Кримінальні процесуальні гарантії адвокатської таємниці за законодавством ФРН та Франції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 255–260.
27) Інститут спеціалізованої антикорупційної прокуратури в європейській державно-правовій традиції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 261-268.
28) Деякі особливості механізму адміністративно-правового регулювання діяльності державного службовця в судовій установі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 269-274.
29) Поняття та сутність "гласність цивільного процесу" // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 275-282.
30) Історичні передумови виникнення та розвитку теорій народного представництва // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 283-294.
31) Проблематика участі в цивільному судочинстві народних засідателів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 295-300.
32) Сучасні моделі конституціоналізму // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 301-305.
33) Принцип системності правового регулювання як основоположний принцип ефективного правового регулювання валютних відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 306-310.
34) Міжнародні механізми контролю у сфері боротьби з катуваннями та іншими формами негуманного поводження // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 311-317.
35) Спосіб вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики порушень недоторканності приватного життя // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 318-322.
36) Інститут дружнього врегулювання у доктрині міжнародного права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 32–37.
37) Теоретичні проблеми відмінності матеріальної відповідальності за трудовим правом від майнової відповідальності за цивільним правом України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 323–328.
38) Підстави та процесуальний порядок застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 329–336.
39) Кримінально-правова характеристика осіб, засуджених до покарання у виді довічного позбавлення волі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 337–343.
40) Щодо зарахування до вислуги років військовослужбовцям Державної прикордонної служби України періоду навчання у цивільному вищому навчальному закладі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 344–349.
41) Аналіз системи місцевого самоврядування Угорщини в світлі положень Європейської Хартії місцевого самоврядування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 350–355.
42) Щодо визначення поняття й сутності криміналістичного забезпечення розслідування злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 356–360.
43) Правове регулювання діяльності суб’єктів землекористування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 361–365.
44) Кримінально-правова характеристика сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією як одна із підвалин протидії злочинності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 366–370.
45) Щодо сутності сторін обвинувачення та захисту в кримінальному процесі України: морально-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 377–381.
46) Окремі аспекти реформування ОВС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 382–387.
47) Правовий менталітет як складова суспільної правосвідомості // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 42–47.
48) Суб'єкти звернення до адміністративного суду // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 48-54.
49) Соціальна структура Скандинавського суспільства у VIII–XI ст.ст. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 55-60.
50) Другий Цивільний кодекс СРСР // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 6-10.
51) Правове забезпечення здійснення державного контролю та нагляду у сфері торговельної діяльності в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 61-67.
52) Принцип збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їх особливостей та традиційні проблеми теорії та практики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 68-74.
53) Щодо можливості використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як підстави для затримання людини відповідно до ст. 208 КПК // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 75-78.
54) Наукові підходи щодо перспектив перегляду у екстраординарних судових провадженнях окремих судових рішень, ухвалених у заочному кримінальному провадженні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 92-103.
 
Пошук в електроному каталозі