1)Повідомлення військовослужбовця про підозру// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 11-17.Завантажити
2)Засади верховенства права у новому Законі України "Про прокуратуру"// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 110-114.Завантажити
3)Оптимізація структури МВС України як елемент його реформування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 115-122.Завантажити
4)Щодо окремих питань застосування дискреційних повноважень посадовими особами органів Державної фіскальної служби// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 123-128.Завантажити
5)Тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів, вчинених з використанням вибухових пристроїв// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 129-134.Завантажити
6)Трансформація концепцій про сутність права власності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 135-140.Завантажити
7)Визначення матеріальної шкоди злочинного посягання за ознаками суб'єктивної діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 147-151.Завантажити
8)Оскарження до адміністративного суду застосування органами внутрішніх справ заходів адміністративного примусу, що обмежують особисту свободу громадян// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 152-157.Завантажити
9)Форми діяльності прокурора із здійснення нагляду під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 158–162.Завантажити
10)Використання матеріалів ОРД для застосування запобіжних заходів в ході розслідування масових заворушень: проблемні питання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 163–167.Завантажити
11)Ревізор та перевіряючий у змагальному кримінальному судочинстві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 168–172.Завантажити
12)Юридична відповідальність сторони обвинувачення у кримінальному провадженні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 173–177.Завантажити
13)Організація ефективної комунікації як ключового елементу підвищення авторитету працівників міліції (поліції) та налагодження взаємодії з населенням// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 178–181.Завантажити
14)Поняття й значення предмета доказування у кримінальних провадженнях про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 18-23.Завантажити
15)Виникнення, становлення та поширення організованої злочинності в Україні: історичний огляд// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 182–189.Завантажити
16)Проблеми правового регулювання використання інженерно-технічних та спеціальних засобів охорони виправних колоній// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 190-194.Завантажити
17)Особливості об’єкта конституційного права на підприємницьку діяльність// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 195–198.Завантажити
18)Правові підстави виникнення прав інвестора пайового фонду// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 207-216.Завантажити
19)Укладення трудового договору як чинник реалізації соціального діалогу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 217-222.Завантажити
20)Обов'язки орендодавця у відносинах оренди// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 223-228.Завантажити
21)Зміст адміністративних правовідносин за участю представників самоврядних професій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 229-234.Завантажити
22)Інституційно-правове забезпечення дорожнього будівництва та управління дорогами загального користування в УРСР та незалежній Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 235–244.Завантажити
23)Тактико-психологічні засади пред'явлення для впізнання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 24-31.Завантажити
24)Деякі аспекти документування у процесуальній формі цивільного судочинства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 245–249.Завантажити
25)Поняття та значення похилого віку потерпілого в кримінальному праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 250–254.Завантажити
26)Кримінальні процесуальні гарантії адвокатської таємниці за законодавством ФРН та Франції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 255–260.Завантажити
27)Інститут спеціалізованої антикорупційної прокуратури в європейській державно-правовій традиції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 261-268.Завантажити
28)Деякі особливості механізму адміністративно-правового регулювання діяльності державного службовця в судовій установі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 269-274.Завантажити
29)Поняття та сутність "гласність цивільного процесу"// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 275-282.Завантажити
30)Історичні передумови виникнення та розвитку теорій народного представництва// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 283-294.Завантажити
31)Проблематика участі в цивільному судочинстві народних засідателів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 295-300.Завантажити
32)Сучасні моделі конституціоналізму// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 301-305.Завантажити
33)Принцип системності правового регулювання як основоположний принцип ефективного правового регулювання валютних відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 306-310.Завантажити
34)Міжнародні механізми контролю у сфері боротьби з катуваннями та іншими формами негуманного поводження// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 311-317.Завантажити
35)Спосіб вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики порушень недоторканності приватного життя// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 318-322.Завантажити
36)Інститут дружнього врегулювання у доктрині міжнародного права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 32–37.Завантажити
37)Теоретичні проблеми відмінності матеріальної відповідальності за трудовим правом від майнової відповідальності за цивільним правом України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 323–328.Завантажити
38)Підстави та процесуальний порядок застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 329–336.Завантажити
39)Кримінально-правова характеристика осіб, засуджених до покарання у виді довічного позбавлення волі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 337–343.Завантажити
40)Щодо зарахування до вислуги років військовослужбовцям Державної прикордонної служби України періоду навчання у цивільному вищому навчальному закладі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 344–349.Завантажити
41)Аналіз системи місцевого самоврядування Угорщини в світлі положень Європейської Хартії місцевого самоврядування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 350–355.Завантажити
42)Щодо визначення поняття й сутності криміналістичного забезпечення розслідування злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 356–360.Завантажити
43)Правове регулювання діяльності суб’єктів землекористування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 361–365.Завантажити
44)Кримінально-правова характеристика сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією як одна із підвалин протидії злочинності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 366–370.Завантажити
45)Щодо сутності сторін обвинувачення та захисту в кримінальному процесі України: морально-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 377–381.Завантажити
46)Окремі аспекти реформування ОВС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 382–387.Завантажити
47)Правовий менталітет як складова суспільної правосвідомості// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 42–47.Завантажити
48)Суб'єкти звернення до адміністративного суду// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 48-54.Завантажити
49)Соціальна структура Скандинавського суспільства у VIII–XI ст.ст.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 55-60.Завантажити
50)Другий Цивільний кодекс СРСР// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 6-10.Завантажити
51)Правове забезпечення здійснення державного контролю та нагляду у сфері торговельної діяльності в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 61-67.Завантажити
52)Принцип збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їх особливостей та традиційні проблеми теорії та практики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 68-74.Завантажити
53)Щодо можливості використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як підстави для затримання людини відповідно до ст. 208 КПК// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 75-78.Завантажити
54)Наукові підходи щодо перспектив перегляду у екстраординарних судових провадженнях окремих судових рішень, ухвалених у заочному кримінальному провадженні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2015. - № 1 .— С. 92-103.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід