1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— Завантажити
3)Деякі питання удосконалення кримінального законодавства про охорону прав на недоторканність приватного життя (ст. 182 КК України) та недоторканність житла (ст. 162 КК України)// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 103-108.Завантажити
4)Процесуальні особливості участі захисника як учасника кримінального провадження// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 109-113.Завантажити
5)Вплив інформаційного суспільства на сферу функціонування сил охорони правопорядку// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 113-118.Завантажити
6)Напрями діяльності НАТО у справі протидії кіберзлочинності// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 119-123.Завантажити
7)Принцип єдності та цілісності державної території як гарантія унітарного характеру Української держави// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 12-15.Завантажити
8)Слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів у сфері державних закупівель// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 123-127.Завантажити
9)Правоохоронні органи: поняття і сутність// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 127-131.Завантажити
10)Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 131-137.Завантажити
11)Деякі питання удосконалення інституту сприяння осіб оперативним підрозділам// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 137-141.Завантажити
12)Окремі проблеми забезпечення прав неповнолітнього підозрюваного під час досудового розслідування// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 142-145.Завантажити
13)Особливості здійснення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій під час оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування шахрайства, яке вчинене знайомим потерпілої особи// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 146-149.Завантажити
14)Досвід країн Балтії та Грузії щодо протидії корупції в органах внутрішніх справ та можливість його використання в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 149-154.Завантажити
15)Актуальні питання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підрозділів ДСБЕЗ під час боротьби з одержанням неправомірної вигоди службовою особою// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 154-158.Завантажити
16)Проблемні питання забезпечення права на захист під час застосування чинного КПК України// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 158-161.Завантажити
17)Розвиток дисциплінарних правовідносин у Дисциплінарному статуті органів внутрішніх справ 1971 р.// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 16-21.Завантажити
18)Особливості дисциплінарної відповідальності посадових та службових осіб державної фіскальної служби України за порушення порядку здійснення адміністративних процедур// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 162-166.Завантажити
19)Деонтологічні стандарти професійної діяльності працівників прокуратури: нормативно-ціннісна основа та правова регламентація// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 167-173.Завантажити
20)Зміст зобов’язання з охорони фізичних осіб// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 174-178.Завантажити
21)Місцеві податки та збори в Україні: об’єкт чи предмет податкових правовідносин?// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 178-182.Завантажити
22)Елементи договірних відносин роздрібної купівлі-продажу// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 182-186.Завантажити
23)Здійснення права участі в управлінні господарським товариством// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 187-192.Завантажити
24)Правовідносини із захисту цивільних прав та інтересів замовників юридичних послуг// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 192-197.Завантажити
25)Предмет правочинів з розміщення цінних паперів як виключення із правила про значний правочин акціонерного товариства// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 198-203.Завантажити
26)Житлові права дітей// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 204-208.Завантажити
27)Конституційні права і обов’язки учасників організаційно-господарських відносин у сфері державного контролю господарської діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 209-213.Завантажити
28)Територіальне самоврядування у Речі Посполитій// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 21-28.Завантажити
29)Організаційні та еколого-економічні заходи щодо використання та знешкодження відходів// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 214-218.Завантажити
30)Юридичний зміст і структура права апеляційного оскарження рішення// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 219-224.Завантажити
31)Договір як загальноправова категорія// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 224-229.Завантажити
32)Правові засади охорони права інтелектуальної власності у сфері освіти// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 230-233.Завантажити
33)Проблема розуміння засад та механізмів упровадження у національне законодавство норм міжнародного права// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 28-33.Завантажити
34)Загальнотеоретична характеристика об’єкта правового виховання// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 33-37.Завантажити
35)Адміністративний примус як метод протидії незаконному гральному бізнесу в Україні: заходи та прогалини правового забезпечення його реалізації// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 38-45.Завантажити
36)Проблеми адміністративно-правового забезпечення захисту персональних даних в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 46-51.Завантажити
37)Принципи систематизації законодавства про органи охорони правопорядку// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 51-54.Завантажити
38)Окремі питання правового регулювання контролю культурних цінностей, які вивозяться за межі митної території України// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 54-59.Завантажити
39)Поняття та місце регіональних управлінь МВС України в системі органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 59-63.Завантажити
40)Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих загальних судів в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 64-70.Завантажити
41)Висвітлення діяльності міліції в роки непу в роботах істориків 50–80-х років ХХ ст.// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 7-11.Завантажити
42)Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг органами публічної влади та можливості його використання в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 70-75.Завантажити
43)Проблеми законодавчого закріплення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав суб’єктів землекористування// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 76-79.Завантажити
44)Процесуальний статус представника потерпілого у кримінальному провадженні// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 80-84.Завантажити
45)Взаємодія управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України з іншими правоохоронними органами: питання сьогодення// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С.85-88.Завантажити
46)Хуліганський мотив убивства як елемент криміналістичної характеристики злочину// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 89-93.Завантажити
47)Оскарження слідчим рішень, дій та бездіяльності прокурора (розвиток правового інституту)// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 93-97. Завантажити
48)Окремі аспекти закриття кримінального провадження у випадку відсутності складу кримінального правопорушення// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 98-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід