1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .—
3) Деякі питання удосконалення кримінального законодавства про охорону прав на недоторканність приватного життя (ст. 182 КК України) та недоторканність житла (ст. 162 КК України) // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 103-108.
4) Процесуальні особливості участі захисника як учасника кримінального провадження // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 109-113.
5) Вплив інформаційного суспільства на сферу функціонування сил охорони правопорядку // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 113-118.
6) Напрями діяльності НАТО у справі протидії кіберзлочинності // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 119-123.
7) Принцип єдності та цілісності державної території як гарантія унітарного характеру Української держави // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 12-15.
8) Слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів у сфері державних закупівель // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 123-127.
9) Правоохоронні органи: поняття і сутність // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 127-131.
10) Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 131-137.
11) Деякі питання удосконалення інституту сприяння осіб оперативним підрозділам // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 137-141.
12) Окремі проблеми забезпечення прав неповнолітнього підозрюваного під час досудового розслідування // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 142-145.
13) Особливості здійснення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій під час оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування шахрайства, яке вчинене знайомим потерпілої особи // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 146-149.
14) Досвід країн Балтії та Грузії щодо протидії корупції в органах внутрішніх справ та можливість його використання в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 149-154.
15) Актуальні питання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підрозділів ДСБЕЗ під час боротьби з одержанням неправомірної вигоди службовою особою // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 154-158.
16) Проблемні питання забезпечення права на захист під час застосування чинного КПК України // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 158-161.
17) Розвиток дисциплінарних правовідносин у Дисциплінарному статуті органів внутрішніх справ 1971 р. // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 16-21.
18) Особливості дисциплінарної відповідальності посадових та службових осіб державної фіскальної служби України за порушення порядку здійснення адміністративних процедур // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 162-166.
19) Деонтологічні стандарти професійної діяльності працівників прокуратури: нормативно-ціннісна основа та правова регламентація // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 167-173.
20) Зміст зобов’язання з охорони фізичних осіб // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 174-178.
21) Місцеві податки та збори в Україні: об’єкт чи предмет податкових правовідносин? // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 178-182.
22) Елементи договірних відносин роздрібної купівлі-продажу // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 182-186.
23) Здійснення права участі в управлінні господарським товариством // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 187-192.
24) Правовідносини із захисту цивільних прав та інтересів замовників юридичних послуг // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 192-197.
25) Предмет правочинів з розміщення цінних паперів як виключення із правила про значний правочин акціонерного товариства // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 198-203.
26) Житлові права дітей // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 204-208.
27) Конституційні права і обов’язки учасників організаційно-господарських відносин у сфері державного контролю господарської діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 209-213.
28) Територіальне самоврядування у Речі Посполитій // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 21-28.
29) Організаційні та еколого-економічні заходи щодо використання та знешкодження відходів // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 214-218.
30) Юридичний зміст і структура права апеляційного оскарження рішення // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 219-224.
31) Договір як загальноправова категорія // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 224-229.
32) Правові засади охорони права інтелектуальної власності у сфері освіти // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 230-233.
33) Проблема розуміння засад та механізмів упровадження у національне законодавство норм міжнародного права // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 28-33.
34) Загальнотеоретична характеристика об’єкта правового виховання // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 33-37.
35) Адміністративний примус як метод протидії незаконному гральному бізнесу в Україні: заходи та прогалини правового забезпечення його реалізації // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 38-45.
36) Проблеми адміністративно-правового забезпечення захисту персональних даних в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 46-51.
37) Принципи систематизації законодавства про органи охорони правопорядку // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 51-54.
38) Окремі питання правового регулювання контролю культурних цінностей, які вивозяться за межі митної території України // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 54-59.
39) Поняття та місце регіональних управлінь МВС України в системі органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 59-63.
40) Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих загальних судів в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 64-70.
41) Висвітлення діяльності міліції в роки непу в роботах істориків 50–80-х років ХХ ст. // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 7-11.
42) Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг органами публічної влади та можливості його використання в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 70-75.
43) Проблеми законодавчого закріплення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав суб’єктів землекористування // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 76-79.
44) Процесуальний статус представника потерпілого у кримінальному провадженні // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 80-84.
45) Взаємодія управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України з іншими правоохоронними органами: питання сьогодення // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С.85-88.
46) Хуліганський мотив убивства як елемент криміналістичної характеристики злочину // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 89-93.
47) Оскарження слідчим рішень, дій та бездіяльності прокурора (розвиток правового інституту) // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 93-97.
48) Окремі аспекти закриття кримінального провадження у випадку відсутності складу кримінального правопорушення // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 4 (55) .— С. 98-102.
 
Пошук в електроному каталозі