1) Удосконалення законодавства щодо поняття та видів зловживання монопольним (домінуючим) становищем // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 107–112.
2) Адміністративна процедура державного контролю у сфері вищої освіти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 113–118.
3) «Бюджетне регулювання» та «бюджетна діяльність» : співвідношення та узгодження понять // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 119–123.
4) Функції Кабінету Міністрів України як провідні напрямки діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 124–129.
5) Реформування вищої освіти в Україні: правові аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 13–17.
6) Суспільна небезпечність злочинів та соціальна обумовленість кримінально-правової заборони // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 130–134.
7) Співвідношення документування та забезпечення доказування в діяльності оперативних підрозділів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 135–141.
8) Процесуальні строки як гарантія своєчасного розгляду цивільної справи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 142–146.
9) Підготовка кадрів для МВС України: проблеми реформування відомчої освіти за Коаліційною угодою // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 147–154.
10) Конституційно-правові гарантії єдності судової практики в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 155–161.
11) Оціночні поняття у трудовому праві: сучасний стан та шляхи удосконалення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 162–166.
12) Пенсійне забезпечення за віком в умовах пенсійної реформи: сучасний стан та шляхи вдосконалення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 167–174.
13) Кадрове забезпечення органів внутрішніх справ України: порядок та основні елементи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 175–180.
14) Професійна відповідальність адвоката-медіатора: поняття, особливості та загальна характеристика // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 18–23.
15) Самозахист як спосіб здійснення захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 181–184.
16) Мероприятия Великобритании по децентрализации управления Британской Индией в 1870–1900 годах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 185–194.
17) Сутність та значення захисту суб’єктивних трудових прав суддів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 195–198.
18) Притягнення до майнової відповідальності працівників як один із видів примусового методу забезпечення дисципліни праці: проблеми та напрямки вдосконалення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 199–203.
19) Обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 204–209.
20) Експертизи як засоби доказування в кримінальному провадженні щодо контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 210–215.
21) Значення криміналістичної характеристики торгівлі людьми для розслідування злочинів цього виду // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 216–223.
22) Принципи централізації та децентралізації в територіальній організації влади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 224–227.
23) Історичний метод та проблеми періодизації законодавства про кримінально-правову охорону нормальної діяльності органів і установ пенітенціарної служби України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 228–236.
24) Сучасний стан законодавства у сфері праці державних службовців в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 237–241.
25) К вопросу о систематизации негосударственных некоммерческих организаций // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 24–28.
26) Правовий статус сторін за дистанційним договором купівлі-продажу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 242–245.
27) Вдосконалення правового статусу дочірніх підприємств в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 246–250.
28) Підготовка працівників оперативних підрозділів МВС України до професійної комунікативної діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 251–254.
29) Характеристика сучасного законодавства, що регулює діяльність із здійснення купівлі-продажу з використанням засобів телекомунікації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 255–263.
30) Особливості діяльності щодо підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 264–268.
31) Зарубіжний досвід правового регулювання додаткової трудової діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 269–272.
32) Національні моделі судового управління // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 273–276.
33) Прокурорська деонтологія як науково-дидактичний концепт про імперативи належної поведінки працівників прокуратури: до постановки проблеми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 277–285.
34) Особливості зміни предмету позову у цивільному судочинстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 286–292.
35) Вплив мікросередовища на сприйняття неповнолітнім кримінальної субкультури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 29–33.
36) Темпоральна дія положень загального характеру актів судових органів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 293–296.
37) Правове регулювання діяльності ОСББ при наданні житлово-комунальних послуг // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 297–301.
38) Специфіка становлення трудових правовідносин з інвалідами в сучасних умовах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 302–307.
39) Ідея суверенітету в моделях українського державотворення (початок ХХ ст.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 308–315.
40) Поняття конспірації в діяльності оперативних підрозділів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 316–321.
41) Права людини при примусовому отриманні зразків для експертизи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 322–326.
42) Гражданско-правовая защита рентных правоотношений // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 327–331.
43) Міжнародно-правові механізми боротьби з катуваннями та іншими формами негуманного поводження у Європі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 332–338.
44) Конституційні засади регулювання права власності в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 339–343.
45) Пояснення сторін або допит як свідків: окремі проблеми нормативного регулювання цивільного судочинства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 34–37.
46) Правова природа національного трудового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 344–349.
47) Організаційне та правове забезпечення функціонування поліції Латвійської Республіки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 350–352.
48) Особливості віктимності неповнолітніх // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 353–358.
49) Види оціночної діяльності в галузі охорони довкілля та їх правова класифікація // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 359–363.
50) Поняття суддівського самоврядування як однієї з основних форм управління службою суддів в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 364–369.
51) Повноваження штабних підрозділів органів внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 38–42.
52) Колізійно-правові аспекти захисту прав споживачів за законодавством Європейського Союзу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 43–47.
53) Новые функции милиции – основа организационных изменений (по материалам 1920–1925 гг.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 48–54.
54) Особливості правового виховання громадян України в сучасних умовах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 55–60.
55) Нагляд прокурора у формі проц есуального керівництва за розслідуванням злочинів у сфері банківського кредитування при проведенні слідчих (розшукових) дій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 6–12.
56) Сучасний стан правового регулювання відносин з організації та управління працею в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 61–65.
57) Контрольна функція постійних комісій представницьких органів місцевого самоврядування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 66–70.
58) Фактичні засоби обґрунтування кримінальних процесуальних рішень: окремі аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 71–75.
59) Поняття та ознаки страхової посередницької діяльності: науково-теоретичні проблеми визначення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 76–83.
60) Взаємодія органів внутрішніх справ та державної виконавчої служби під час проведення масових заходів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 84–88.
61) Завдання правоохоронної системи України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 89–92.
62) Проблеми реалізації права на свободу віросповідання в монархіях Арабського Сходу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 93–98.
63) Проблеми розвитку законодавства України про громадські організації: господарсько-правовий аналіз // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 99–106.
 
Пошук в електроному каталозі