1)Удосконалення законодавства щодо поняття та видів зловживання монопольним (домінуючим) становищем// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 107–112.Завантажити
2)Адміністративна процедура державного контролю у сфері вищої освіти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 113–118.Завантажити
3)«Бюджетне регулювання» та «бюджетна діяльність» : співвідношення та узгодження понять// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 119–123.Завантажити
4)Функції Кабінету Міністрів України як провідні напрямки діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 124–129.Завантажити
5)Реформування вищої освіти в Україні: правові аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 13–17.Завантажити
6)Суспільна небезпечність злочинів та соціальна обумовленість кримінально-правової заборони// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 130–134.Завантажити
7)Співвідношення документування та забезпечення доказування в діяльності оперативних підрозділів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 135–141.Завантажити
8)Процесуальні строки як гарантія своєчасного розгляду цивільної справи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 142–146.Завантажити
9)Підготовка кадрів для МВС України: проблеми реформування відомчої освіти за Коаліційною угодою// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 147–154.Завантажити
10)Конституційно-правові гарантії єдності судової практики в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 155–161.Завантажити
11)Оціночні поняття у трудовому праві: сучасний стан та шляхи удосконалення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 162–166.Завантажити
12)Пенсійне забезпечення за віком в умовах пенсійної реформи: сучасний стан та шляхи вдосконалення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 167–174.Завантажити
13)Кадрове забезпечення органів внутрішніх справ України: порядок та основні елементи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 175–180.Завантажити
14)Професійна відповідальність адвоката-медіатора: поняття, особливості та загальна характеристика// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 18–23.Завантажити
15)Самозахист як спосіб здійснення захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 181–184.Завантажити
16)Мероприятия Великобритании по децентрализации управления Британской Индией в 1870–1900 годах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 185–194.Завантажити
17)Сутність та значення захисту суб’єктивних трудових прав суддів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 195–198.Завантажити
18)Притягнення до майнової відповідальності працівників як один із видів примусового методу забезпечення дисципліни праці: проблеми та напрямки вдосконалення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 199–203.Завантажити
19)Обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 204–209.Завантажити
20)Експертизи як засоби доказування в кримінальному провадженні щодо контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 210–215.Завантажити
21)Значення криміналістичної характеристики торгівлі людьми для розслідування злочинів цього виду// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 216–223.Завантажити
22)Принципи централізації та децентралізації в територіальній організації влади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 224–227.Завантажити
23)Історичний метод та проблеми періодизації законодавства про кримінально-правову охорону нормальної діяльності органів і установ пенітенціарної служби України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 228–236.Завантажити
24)Сучасний стан законодавства у сфері праці державних службовців в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 237–241.Завантажити
25)К вопросу о систематизации негосударственных некоммерческих организаций// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 24–28.Завантажити
26)Правовий статус сторін за дистанційним договором купівлі-продажу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 242–245.Завантажити
27)Вдосконалення правового статусу дочірніх підприємств в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 246–250.Завантажити
28)Підготовка працівників оперативних підрозділів МВС України до професійної комунікативної діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 251–254.Завантажити
29)Характеристика сучасного законодавства, що регулює діяльність із здійснення купівлі-продажу з використанням засобів телекомунікації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 255–263.Завантажити
30)Особливості діяльності щодо підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 264–268.Завантажити
31)Зарубіжний досвід правового регулювання додаткової трудової діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 269–272.Завантажити
32)Національні моделі судового управління// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 273–276.Завантажити
33)Прокурорська деонтологія як науково-дидактичний концепт про імперативи належної поведінки працівників прокуратури: до постановки проблеми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 277–285.Завантажити
34)Особливості зміни предмету позову у цивільному судочинстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 286–292.Завантажити
35)Вплив мікросередовища на сприйняття неповнолітнім кримінальної субкультури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 29–33.Завантажити
36)Темпоральна дія положень загального характеру актів судових органів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 293–296.Завантажити
37)Правове регулювання діяльності ОСББ при наданні житлово-комунальних послуг// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 297–301.Завантажити
38)Специфіка становлення трудових правовідносин з інвалідами в сучасних умовах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 302–307.Завантажити
39)Ідея суверенітету в моделях українського державотворення (початок ХХ ст.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 308–315.Завантажити
40)Поняття конспірації в діяльності оперативних підрозділів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 316–321.Завантажити
41)Права людини при примусовому отриманні зразків для експертизи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 322–326.Завантажити
42)Гражданско-правовая защита рентных правоотношений// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 327–331.Завантажити
43)Міжнародно-правові механізми боротьби з катуваннями та іншими формами негуманного поводження у Європі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 332–338.Завантажити
44)Конституційні засади регулювання права власності в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 339–343.Завантажити
45)Пояснення сторін або допит як свідків: окремі проблеми нормативного регулювання цивільного судочинства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 34–37.Завантажити
46)Правова природа національного трудового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 344–349.Завантажити
47)Організаційне та правове забезпечення функціонування поліції Латвійської Республіки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 350–352.Завантажити
48)Особливості віктимності неповнолітніх// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 353–358.Завантажити
49)Види оціночної діяльності в галузі охорони довкілля та їх правова класифікація// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 359–363.Завантажити
50)Поняття суддівського самоврядування як однієї з основних форм управління службою суддів в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 364–369.Завантажити
51)Повноваження штабних підрозділів органів внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 38–42.Завантажити
52)Колізійно-правові аспекти захисту прав споживачів за законодавством Європейського Союзу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 43–47.Завантажити
53)Новые функции милиции – основа организационных изменений (по материалам 1920–1925 гг.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 48–54.Завантажити
54)Особливості правового виховання громадян України в сучасних умовах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 55–60.Завантажити
55)Нагляд прокурора у формі проц есуального керівництва за розслідуванням злочинів у сфері банківського кредитування при проведенні слідчих (розшукових) дій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 6–12.Завантажити
56)Сучасний стан правового регулювання відносин з організації та управління працею в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 61–65.Завантажити
57)Контрольна функція постійних комісій представницьких органів місцевого самоврядування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 66–70.Завантажити
58)Фактичні засоби обґрунтування кримінальних процесуальних рішень: окремі аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 71–75.Завантажити
59)Поняття та ознаки страхової посередницької діяльності: науково-теоретичні проблеми визначення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 76–83.Завантажити
60)Взаємодія органів внутрішніх справ та державної виконавчої служби під час проведення масових заходів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 84–88.Завантажити
61)Завдання правоохоронної системи України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 89–92.Завантажити
62)Проблеми реалізації права на свободу віросповідання в монархіях Арабського Сходу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 93–98.Завантажити
63)Проблеми розвитку законодавства України про громадські організації: господарсько-правовий аналіз// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 4 .— С. 99–106.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід