1) Адаптація трудового законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 104–107.
2) Деякі аспекти правового статусу державного нотаріуса // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 108–114.
3) Адміністративно-олігархічні суб’єкти підприємництва як тіньовий інструмент монополізації влади і ресурсів підприємництва, розвитку системної корупції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 115–118.
4) Танатологические права в контексте прав человека // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 119–122.
5) Трудові гарантії особам, мобілізованим для участі в АТО // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 12–16.
6) Поняття та класифікація огляду речових доказів як способу їх дослідження в цивільному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 123–130.
7) Регулирование вопросов владения судов и меры, направленные на развитие судостроения во второй половине ХIХ – начале XX вв. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 131–136.
8) Щодо членства вищого керівництва держави у допоміжних органах Президента України правоохоронного спрямування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. С. 137–142.
9) Періодизація формування апарату Президента України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 143–148.
10) Механізм правового регулювання обігу лікарських засобів, як складова його правового режиму // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 149–153.
11) Незалежна професійна діяльність: податково-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 154–159.
12) Розвиток правової думки щодо поняття і форм насильства в кримінально-правовій доктрині // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 160–166.
13) Міжгенераційні права в законодавстві ЄС // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 167–171.
14) Використання можливостей судових експертиз при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 17–21.
15) Права працівників за проектом Трудового кодексу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 172–175.
16) Електронне урядування як форма державного управління в Україні : сучасний стан і перспективи розвитку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 176–182.
17) Деякі питання розрахунку строків у податковому праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 183–187.
18) Внутрішній ринок Європейського Союзу: особливості та українські перспективи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 188–195.
19) Медичний працівник як спеціальний суб’єкт розголошення лікарської таємниці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 196–202.
20) Шляхи вдосконалення категоріального апарату інституту дисципліни праці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 203–207.
21) Щодо деяких видів юридичної відповідальності військовозобов’язаних і призовників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 208–211.
22) Роль принципів права природокористування в практиці правозастосування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 212–217.
23) Фiлoсoфськe рoзумiння eкoлoгiчних прaв у кoнтeкстi eвoлюцiї уявлeнь прo прaвa людини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 218–222.
24) Співробітництво органів внутрішніх справ України з правоохоронними органами зарубіжних країн щодо протидії молодіжній злочинності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 22–28.
25) Удосконалення методів управління органами внутрішніх справ у контексті євроінтеграційних процесів в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. С. 223–228.
26) О деятельности Комиссии правительства Индии по заработной плате клерков // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 229–235.
27) Щодо правової природи розрахункового чека // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 236–243.
28) Правовідносини у сфері дистанцій ної зайнятості працівників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 244–247.
29) Деякі аспекти розуміння гідності людини у творах російських філософів, юристів на початку ХХ століття // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 248–252.
30) Залучення спеціаліста при розслідуванні ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 253–257.
31) Охорона інтелектуальної власності в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 258–261.
32) Науково-методичні засади кримінологічного моніторингу ефективності правового регулювання у сфері протидії злочинності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 262–268.
33) Основні принципи дистанційного навчання в системі підготовки кадрів для ОВС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 269–273.
34) Кримінальна відповідальність за умисне знищення або пошкодження об’єктів життєзабезпечення : перспективи удосконалення та систематизації норм // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 274–285.
35) Сумісництво та суміщення професій (посад) як правові форми організації праці: сутність та особливості // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 286–290.
36) Регіональна система злочинності: її місце у загальній системі злочинності та деякі закономірності функціонування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 29–36.
37) Стан наукового дослідження проблеми латентних зґвалтувань // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 291–295.
38) Поняття та види форм цивільно-правового захисту особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 296–300.
39) Насилие в семье над детьми: причины, последствия и психологическая помощь потерпевшим // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 301–304.
40) Застосування виборчих систем при проведенні місцевих виборів: український досвід // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 305–311.
41) Повноваження роботодавця за Проектом Трудового кодексу України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 312–315.
42) Щодо особливостей неповного та скороченого робочого часу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 316–320.
43) Кримінологічна характеристика осіб, які використовують бюджетні кошти не за цільовим призначенням у Збройних Силах України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 321–327.
44) Історія розвитку кримінального законодавства з питань відповідальності за посягання на нормальну діяльність органів та установ пенітенціарної служби України в началі ХХ століття // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 328–333.
45) Види, форми та методи аудиторської діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 334–338.
46) Оcновні історико-правові засади комуналізації міліції на території України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 339–345.
47) Ознаки процесуальних актів-документів з цивільних справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 346–351.
48) Кримінально-правове визначення поняття «допінг» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 352–357.
49) Функції судової влади в Україні та країнах СНД // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 358–363.
50) Поняття комерційної таємниці як об’єкта права інтелектуальної власності в законодавстві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 364–368.
51) Проблеми удосконалення адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 369–372.
52) Сутність і види державного контролю за господарською діяльністю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 37–41.
53) Реформування соціальної держави у Фінляндії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 373–376.
54) Деякі особливості звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей або коштів на утримання непрацездатних батьків // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 377–382.
55) Порядок застосування дисциплінарних стягнень за адміністративні проступки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 383–389.
56) Поняття та особливості самоврядного контролю за діяльністю органів прокуратури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 390–395.
57) Критично-правові дослідження в процесі акультурації права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 396–402.
58) Визначення спеціальної операції в теорії правничих наук // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 403–408.
59) Практика Європейського Суду з прав людини: спроба аксіологічного аналізу (за матеріалами справи Фон Ганновер проти Німеччини) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 409–415.
60) Сучасні погляди на розуміння концепції справедливості // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 416–422.
61) Проблеми правового регулювання інноваційної діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 42–46.
62) Медико-санітарне обслуговування засуджених до обмеження та позбавлення волі: проблеми забезпечення законності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 423–427.
63) Конституційні засади економічної системи України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 428–431.
64) Еволюція теорії розподілу влади в історії світової політико-правової думки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 432–437.
65) Международные правовые акты, регулирующие противодействие насилию в семье // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 438–441.
66) Порядок діяльності прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 442–447.
67) Сучасні тенденції розвитку податкового законодавства України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 448–457.
68) Досвід конституційно-правового регулювання стадії голосування у країнах Північної та Південної Америки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 458–466.
69) Щодо сутності та значення нормування праці у відносинах з організації і управління працею // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 467–471.
70) Система захисту дітей від жорстокого поводження та попередження насильства в сім’ї // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 47–57.
71) Еволюція ідеї поділу державної влади у другій половині ХІХ–ХХ століть // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 472–477.
72) Доказування на стадії судового вирішення податкових спорів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 478–483.
73) Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері державних закупівель // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 484–491.
74) Особливості державної реєстрації права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 58–62.
75) Система юридичних гарантій забезпечення діяльності судів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 6-11.
76) Профілактика адміністративних правопорушень у сільському господарстві: поняття, особливості та види // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 63–68.
77) Місце міжнародних договорів в системі права США // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 69–75.
78) Поняття та ознаки гарантій забезпечення прав громадян у податковій сфері // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 76–80.
79) Генезис правового регулювання трансплантації органів і тканин людини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 81–88.
80) Деякі питання застосування категорії «моральні засади суспільства» в контексті недійсності правочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 89–93.
81) Використання засобів забезпечення конспірації при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 94–98.
82) Види насильства в кримінальному праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 99–103.
 
Пошук в електроному каталозі