1)Адаптація трудового законодавства України до законодавства Європейського Союзу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 104–107.Завантажити
2)Деякі аспекти правового статусу державного нотаріуса// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 108–114.Завантажити
3)Адміністративно-олігархічні суб’єкти підприємництва як тіньовий інструмент монополізації влади і ресурсів підприємництва, розвитку системної корупції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 115–118.Завантажити
4)Танатологические права в контексте прав человека// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 119–122.Завантажити
5)Трудові гарантії особам, мобілізованим для участі в АТО// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 12–16.Завантажити
6)Поняття та класифікація огляду речових доказів як способу їх дослідження в цивільному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 123–130.Завантажити
7)Регулирование вопросов владения судов и меры, направленные на развитие судостроения во второй половине ХIХ – начале XX вв.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 131–136.Завантажити
8)Щодо членства вищого керівництва держави у допоміжних органах Президента України правоохоронного спрямування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. С. 137–142.Завантажити
9)Періодизація формування апарату Президента України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 143–148.Завантажити
10)Механізм правового регулювання обігу лікарських засобів, як складова його правового режиму// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 149–153.Завантажити
11)Незалежна професійна діяльність: податково-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 154–159.Завантажити
12)Розвиток правової думки щодо поняття і форм насильства в кримінально-правовій доктрині// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 160–166.Завантажити
13)Міжгенераційні права в законодавстві ЄС// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 167–171.Завантажити
14)Використання можливостей судових експертиз при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 17–21.Завантажити
15)Права працівників за проектом Трудового кодексу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 172–175.Завантажити
16)Електронне урядування як форма державного управління в Україні : сучасний стан і перспективи розвитку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 176–182.Завантажити
17)Деякі питання розрахунку строків у податковому праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 183–187.Завантажити
18)Внутрішній ринок Європейського Союзу: особливості та українські перспективи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 188–195.Завантажити
19)Медичний працівник як спеціальний суб’єкт розголошення лікарської таємниці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 196–202.Завантажити
20)Шляхи вдосконалення категоріального апарату інституту дисципліни праці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 203–207.Завантажити
21)Щодо деяких видів юридичної відповідальності військовозобов’язаних і призовників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 208–211.Завантажити
22)Роль принципів права природокористування в практиці правозастосування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 212–217.Завантажити
23)Фiлoсoфськe рoзумiння eкoлoгiчних прaв у кoнтeкстi eвoлюцiї уявлeнь прo прaвa людини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 218–222.Завантажити
24)Співробітництво органів внутрішніх справ України з правоохоронними органами зарубіжних країн щодо протидії молодіжній злочинності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 22–28.Завантажити
25)Удосконалення методів управління органами внутрішніх справ у контексті євроінтеграційних процесів в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. С. 223–228.Завантажити
26)О деятельности Комиссии правительства Индии по заработной плате клерков// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 229–235.Завантажити
27)Щодо правової природи розрахункового чека// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 236–243.Завантажити
28)Правовідносини у сфері дистанцій ної зайнятості працівників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 244–247.Завантажити
29)Деякі аспекти розуміння гідності людини у творах російських філософів, юристів на початку ХХ століття// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 248–252.Завантажити
30)Залучення спеціаліста при розслідуванні ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 253–257.Завантажити
31)Охорона інтелектуальної власності в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 258–261.Завантажити
32)Науково-методичні засади кримінологічного моніторингу ефективності правового регулювання у сфері протидії злочинності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 262–268.Завантажити
33)Основні принципи дистанційного навчання в системі підготовки кадрів для ОВС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 269–273.Завантажити
34)Кримінальна відповідальність за умисне знищення або пошкодження об’єктів життєзабезпечення : перспективи удосконалення та систематизації норм// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 274–285.Завантажити
35)Сумісництво та суміщення професій (посад) як правові форми організації праці: сутність та особливості// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 286–290.Завантажити
36)Регіональна система злочинності: її місце у загальній системі злочинності та деякі закономірності функціонування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 29–36.Завантажити
37)Стан наукового дослідження проблеми латентних зґвалтувань// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 291–295.Завантажити
38)Поняття та види форм цивільно-правового захисту особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 296–300.Завантажити
39)Насилие в семье над детьми: причины, последствия и психологическая помощь потерпевшим// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 301–304.Завантажити
40)Застосування виборчих систем при проведенні місцевих виборів: український досвід// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 305–311.Завантажити
41)Повноваження роботодавця за Проектом Трудового кодексу України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 312–315.Завантажити
42)Щодо особливостей неповного та скороченого робочого часу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 316–320.Завантажити
43)Кримінологічна характеристика осіб, які використовують бюджетні кошти не за цільовим призначенням у Збройних Силах України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 321–327.Завантажити
44)Історія розвитку кримінального законодавства з питань відповідальності за посягання на нормальну діяльність органів та установ пенітенціарної служби України в началі ХХ століття// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 328–333.Завантажити
45)Види, форми та методи аудиторської діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 334–338.Завантажити
46)Оcновні історико-правові засади комуналізації міліції на території України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 339–345.Завантажити
47)Ознаки процесуальних актів-документів з цивільних справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 346–351.Завантажити
48)Кримінально-правове визначення поняття «допінг»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 352–357.Завантажити
49)Функції судової влади в Україні та країнах СНД// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 358–363.Завантажити
50)Поняття комерційної таємниці як об’єкта права інтелектуальної власності в законодавстві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 364–368.Завантажити
51)Проблеми удосконалення адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 369–372.Завантажити
52)Сутність і види державного контролю за господарською діяльністю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 37–41.Завантажити
53)Реформування соціальної держави у Фінляндії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 373–376.Завантажити
54)Деякі особливості звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей або коштів на утримання непрацездатних батьків// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 377–382.Завантажити
55)Порядок застосування дисциплінарних стягнень за адміністративні проступки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 383–389.Завантажити
56)Поняття та особливості самоврядного контролю за діяльністю органів прокуратури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 390–395.Завантажити
57)Критично-правові дослідження в процесі акультурації права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 396–402.Завантажити
58)Визначення спеціальної операції в теорії правничих наук// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 403–408.Завантажити
59)Практика Європейського Суду з прав людини: спроба аксіологічного аналізу (за матеріалами справи Фон Ганновер проти Німеччини)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 409–415.Завантажити
60)Сучасні погляди на розуміння концепції справедливості// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 416–422.Завантажити
61)Проблеми правового регулювання інноваційної діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 42–46.Завантажити
62)Медико-санітарне обслуговування засуджених до обмеження та позбавлення волі: проблеми забезпечення законності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 423–427.Завантажити
63)Конституційні засади економічної системи України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 428–431.Завантажити
64)Еволюція теорії розподілу влади в історії світової політико-правової думки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 432–437.Завантажити
65)Международные правовые акты, регулирующие противодействие насилию в семье// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 438–441.Завантажити
66)Порядок діяльності прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 442–447.Завантажити
67)Сучасні тенденції розвитку податкового законодавства України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 448–457.Завантажити
68)Досвід конституційно-правового регулювання стадії голосування у країнах Північної та Південної Америки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 458–466.Завантажити
69)Щодо сутності та значення нормування праці у відносинах з організації і управління працею// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 467–471.Завантажити
70)Система захисту дітей від жорстокого поводження та попередження насильства в сім’ї// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 47–57.Завантажити
71)Еволюція ідеї поділу державної влади у другій половині ХІХ–ХХ століть// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 472–477.Завантажити
72)Доказування на стадії судового вирішення податкових спорів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 478–483.Завантажити
73)Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері державних закупівель// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 484–491.Завантажити
74)Особливості державної реєстрації права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 58–62.Завантажити
75)Система юридичних гарантій забезпечення діяльності судів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 6-11.Завантажити
76)Профілактика адміністративних правопорушень у сільському господарстві: поняття, особливості та види// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 63–68.Завантажити
77)Місце міжнародних договорів в системі права США// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 69–75.Завантажити
78)Поняття та ознаки гарантій забезпечення прав громадян у податковій сфері// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 76–80.Завантажити
79)Генезис правового регулювання трансплантації органів і тканин людини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 81–88.Завантажити
80)Деякі питання застосування категорії «моральні засади суспільства» в контексті недійсності правочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 89–93.Завантажити
81)Використання засобів забезпечення конспірації при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 94–98.Завантажити
82)Види насильства в кримінальному праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 2 .— С. 99–103.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід