1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— Завантажити
2)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— Завантажити
3)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— Завантажити
4)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— Завантажити
5)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— Завантажити
6)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— Завантажити
7)Координація слідчої та оперативно-розшукової діяльності у сфері протидії зайняттю гральним бізнесом в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 102-111.Завантажити
8)Окремі аспекти співвідношення норм кримінального процесуального і кримінального права у сучасних умовах застосування положень чинного Кримінального процесуального кодексу України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 111-118.Завантажити
9)Питання реалізації процесуальних форм діяльності органів виконавчої влади: поняття, види та зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 119-129.Завантажити
10)Загальний огляд системи повноважень суб’єктів здійснення міграційного контролю в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 129-136.Завантажити
11)Поняття і структура адміністративної процесуальної правосуб’єктності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 137-144.Завантажити
12)Принципи організації діяльності органів військової прокуратури в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 144-152.Завантажити
13)Загальнотеоретична характеристика правового виховання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 15-23.Завантажити
14)Організаційно-правові засади взаємодії органів прокуратури із засобами масової інформації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 152-162.Завантажити
15)Адміністративно-правові відносини у сфері функціонування місцевих загальних судів в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 162-173.Завантажити
16)Сучасний стан і проблеми вдосконалення законодавства про громадський контроль за використанням та охороною земель// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 174-180.Завантажити
17)Право на справедливий суд: проблеми та шляхи розв’язання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— C. 180-186.Завантажити
18)Правозмінюючі юридичні факти в механізмі правового регулювання особистих немайнових відносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 187-196.Завантажити
19)Цивільно-правове регулювання відносин з виховання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 197-202.Завантажити
20)Шляхи удосконалення юридичних гарантій дотримання трудових прав// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 203-210.Завантажити
21)Охорона навколишнього природного середовища в Україні: проблеми законодавчого забезпечення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 210-218.Завантажити
22)До питання про правовий статус роботодавця як суб’єкта матеріальної відповідальності за трудовим законодавством України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 218-226.Завантажити
23)Функції політико-ідеологічної ідентифікації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 227-232.Завантажити
24)Концепція поля та капіталу П. Бурдьє в поясненні феномена маргінальності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 232-240.Завантажити
25)Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності, які вчиняються в районі проведення антитерористичної операції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 24-29.Завантажити
26)Професійне самовизначення студентів – випускників технічного ВНЗ як факт свідомості і поведінки людини на ринку праці (за даними емпіричного дослідження)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— C. 241-247.Завантажити
27)Первинна професійна орієнтація молоді: соціально-технологічний аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 247-256.Завантажити
28)Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері водокористування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С.30-36.Завантажити
29)Детермінанти злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, як різновиду транснаціональної злочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 37-43.Завантажити
30)Проблематика встановлення об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 137 КК України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 43-54.Завантажити
31)Класифікація учасників правовідносин, що виникають під час протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 54-59.Завантажити
32)Порівняльно-правовий аналіз міжнародного та національного законодавства у сфері боротьби із розповсюдженням дитячої порнографії в мережі Інтернет// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 59-66.Завантажити
33)Теоретичні підходи до визначення поняття «юридична відповідальність»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 6-15.Завантажити
34)Місце розвідувального опитування в діяльності підрозділів карного розшуку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 67-74.Завантажити
35)Договір закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти як об’єкт кіберзлочину// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 74-79.Завантажити
36)Актуальні проблеми взаємодії оперативних підрозділів та обміну оперативно-розшуковою інформацією під час виявлення та припинення злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 79-87.Завантажити
37)Особливості застосування запобіжних заходів до неповнолітнього підозрюваного// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 87.95.Завантажити
38)Порівняльний аналіз оперативного опитування осіб у різних країнах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 95-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід