1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .—
3) Стан наукової розробленості питання протидії злочинам у сфері водокористування // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 103-106.
4) Кваліфіковані вбивства: особливості початкового етапу розслідування // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С.106-112.
5) Генезис кримінальної відповідальності за невиконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 112-117.
6) Наукова розробленість питання протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 118-122.
7) Особливості правового регулювання проведення розвідувального опитування підрозділами карного розшуку // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 122-126.
8) Особливості здійснення кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 127-130.
9) Процедурний аспект прийняття та затвердження Державного бюджету України // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— C. 13-18.
10) Типові способи катувань як елемент криміналістичної характеристики злочину // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 130-136.
11) Кримінально-правові обмеження свободи слова в європейських країнах // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 137-141.
12) Загальноправові завдання і основні напрями забезпечення громадської безпеки в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 142-145.
13) Взаимодействие систем информационного и аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Украины // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 145-150.
14) Виявлення ознак економічних злочинів у процесі досудового слідства // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 150-156.
15) Класифікація окремих криміналістичних методик розслідування злочинів // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 156-160.
16) Функція досудового слідства в повноваженнях Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 160-164.
17) Предмет прокурорського нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 165-169.
18) Виявлення та встановлення зброї, бойових припасів або вибухових речовин, що перебувають у незаконному поводженні // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 170-174.
19) Сущность кадровой работы в органах прокуратуры: общетеоретические вопросы // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 175-181.
20) Сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 181-185.
21) До питання про підстави та умови матеріальної відповідальності роботодавця // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 185-189.
22) Конституційна модель земельних відносин в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 19-24.
23) Особливості цивільно-правового механізму регулювання рентних відносин // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 190-195.
24) О способности юридического лица иметь личные неимущественные права, обеспечивающие природное существование физического лица // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 195-200.
25) Теоретико-психологічні підходи до розробки програми особистісного розвитку керівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 201-206.
26) Посттравматичні стресові розлади, гострі та віддалені, як наслідок участі у воєнних діях // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 207-212.
27) Проблема розвитку соціально-перцептивної компетенції керівника // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 213-216.
28) Чего боятся студенты? Виды и структурно-динамические особенности студенческих страхов // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 216-225.
29) Втеча підлітків із дому як психологічна проблема // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 226-230.
30) Вплив професійного стресу на суїцид серед персоналу органів правопорядку // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 231-234.
31) Психокорегувальна робота з девіантними підлітками у пенітенціарній установі // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 235-238.
32) Правореалізаційна діяльність: значення процесуальних норм // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 24-30.
33) Доктринальна основа визначення сутності органу виконавчої влади як суб’єкта адміністративно-процесуального права // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 31-35.
34) Національна гвардія України: історія становлення та сучасний стан (порівняльно-правовий аналіз) // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С.36-43.
35) Нормативно-правове регулювання інформаційної безпеки регіону // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 43-48.
36) Адміністративна відповідальність: узагальнюючий підхід до визначення поняття // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 48-53.
37) Співвідношення понять «принципи» та «гарантії» незалежності прокуратури в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 53-58.
38) Щодо необхідності внесення змін до переліку наукових спеціальностей // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 58-62.
39) Корупційні прояви у сфері надання адміністративних послуг: теоретико-правові аспекти // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 62-66.
40) Принципи державного контролю у сфері зв’язку // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 66-71.
41) Внесок дипломатичного відомства УРСР у питання міжнародно-правового регулювання ядерних озброєнь (1945–1991 рр.) // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 7-13.
42) Податкова система України як об’єкт правового регулювання // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 71-75.
43) Взаємодія як елемент організації діяльності органів прокуратури // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 75-81.
44) Застосування процедур встановлення особи під час перетину адміністративних меж із тимчасово окупованою територією України // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 81-88.
45) Дискреційні повноваження як корупційні ризики в діяльності органів державного управління // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 88-91.
46) Участь органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення захисту суб’єктів землекористування // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 92-95.
47) Особливості взаємодії суб’єктів протидії злочинам проти власності в районі проведення антитерористичної операції // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 96-99.
48) Окремі напрямки вдосконалення наглядової діяльності прокуратури за оперативно-розшуковою діяльністю органів внутрішніх справ, яка здійснюється з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 99-103.
 
Пошук в електроному каталозі