1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— Завантажити
3)Стан наукової розробленості питання протидії злочинам у сфері водокористування// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 103-106.Завантажити
4)Кваліфіковані вбивства: особливості початкового етапу розслідування// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С.106-112.Завантажити
5)Генезис кримінальної відповідальності за невиконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 112-117.Завантажити
6)Наукова розробленість питання протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 118-122.Завантажити
7)Особливості правового регулювання проведення розвідувального опитування підрозділами карного розшуку// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 122-126.Завантажити
8)Особливості здійснення кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 127-130.Завантажити
9)Процедурний аспект прийняття та затвердження Державного бюджету України// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— C. 13-18.Завантажити
10)Типові способи катувань як елемент криміналістичної характеристики злочину// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 130-136.Завантажити
11)Кримінально-правові обмеження свободи слова в європейських країнах// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 137-141.Завантажити
12)Загальноправові завдання і основні напрями забезпечення громадської безпеки в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 142-145.Завантажити
13)Взаимодействие систем информационного и аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Украины// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 145-150.Завантажити
14)Виявлення ознак економічних злочинів у процесі досудового слідства// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 150-156.Завантажити
15)Класифікація окремих криміналістичних методик розслідування злочинів// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 156-160.Завантажити
16)Функція досудового слідства в повноваженнях Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 160-164.Завантажити
17)Предмет прокурорського нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 165-169.Завантажити
18)Виявлення та встановлення зброї, бойових припасів або вибухових речовин, що перебувають у незаконному поводженні// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 170-174.Завантажити
19)Сущность кадровой работы в органах прокуратуры: общетеоретические вопросы// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 175-181.Завантажити
20)Сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 181-185.Завантажити
21)До питання про підстави та умови матеріальної відповідальності роботодавця// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 185-189.Завантажити
22)Конституційна модель земельних відносин в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 19-24.Завантажити
23)Особливості цивільно-правового механізму регулювання рентних відносин// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 190-195.Завантажити
24)О способности юридического лица иметь личные неимущественные права, обеспечивающие природное существование физического лица// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 195-200.Завантажити
25)Теоретико-психологічні підходи до розробки програми особистісного розвитку керівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 201-206.Завантажити
26)Посттравматичні стресові розлади, гострі та віддалені, як наслідок участі у воєнних діях// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 207-212.Завантажити
27)Проблема розвитку соціально-перцептивної компетенції керівника// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 213-216.Завантажити
28)Чего боятся студенты? Виды и структурно-динамические особенности студенческих страхов// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 216-225.Завантажити
29)Втеча підлітків із дому як психологічна проблема// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 226-230.Завантажити
30)Вплив професійного стресу на суїцид серед персоналу органів правопорядку// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 231-234.Завантажити
31)Психокорегувальна робота з девіантними підлітками у пенітенціарній установі// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 235-238.Завантажити
32)Правореалізаційна діяльність: значення процесуальних норм// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 24-30.Завантажити
33)Доктринальна основа визначення сутності органу виконавчої влади як суб’єкта адміністративно-процесуального права// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 31-35.Завантажити
34)Національна гвардія України: історія становлення та сучасний стан (порівняльно-правовий аналіз)// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С.36-43.Завантажити
35)Нормативно-правове регулювання інформаційної безпеки регіону// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 43-48.Завантажити
36)Адміністративна відповідальність: узагальнюючий підхід до визначення поняття// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 48-53.Завантажити
37)Співвідношення понять «принципи» та «гарантії» незалежності прокуратури в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 53-58.Завантажити
38)Щодо необхідності внесення змін до переліку наукових спеціальностей// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 58-62.Завантажити
39)Корупційні прояви у сфері надання адміністративних послуг: теоретико-правові аспекти// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 62-66.Завантажити
40)Принципи державного контролю у сфері зв’язку// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 66-71.Завантажити
41)Внесок дипломатичного відомства УРСР у питання міжнародно-правового регулювання ядерних озброєнь (1945–1991 рр.)// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 7-13.Завантажити
42)Податкова система України як об’єкт правового регулювання// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 71-75.Завантажити
43)Взаємодія як елемент організації діяльності органів прокуратури// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 75-81.Завантажити
44)Застосування процедур встановлення особи під час перетину адміністративних меж із тимчасово окупованою територією України// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 81-88.Завантажити
45)Дискреційні повноваження як корупційні ризики в діяльності органів державного управління// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 88-91.Завантажити
46)Участь органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення захисту суб’єктів землекористування// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 92-95.Завантажити
47)Особливості взаємодії суб’єктів протидії злочинам проти власності в районі проведення антитерористичної операції// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 96-99.Завантажити
48)Окремі напрямки вдосконалення наглядової діяльності прокуратури за оперативно-розшуковою діяльністю органів внутрішніх справ, яка здійснюється з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 3 (54) .— С. 99-103.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід